☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inne akty prawne

 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 zez zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacja Działalności (PKD)  (Dz. U.  Nr 251, poz. 1885 ze zm.) 
 • ustawa z dnia 21 listopada 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 651 ze zm.)
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  Nr 207, poz.2108 ze zm.)
 • ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.)
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 ze zm.) 
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 250, poz.150 ze zm.)
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz.907 ze zm)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21)
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112,poz. 1198 ze zm.)
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
Wytworzył:
(2013-10-08)
Udostępnił:
Klajno Małgorzata
(2005-03-08 14:52:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Świder Adam
(2017-11-14 13:00:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 809147