na 2012 rok

Uchwała Nr CXLII/558/Z/11 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr CXLII/559/Z/11 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 90/XV/11 Rady Gminy Białogard z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białogard na rok 2012 PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr 89/XV/11 Rady Gminy Białogard z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białogard na lata 2011-2021 PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK | PLIK3-ZAŁĄCZNIK | PLIK4-ZAŁĄCZNIK