Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne:

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1201 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1526)  wynoszą 11,60 zł.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych ( Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2367).

Wytworzył:
Stanisława Banaszak
(2013-08-05)
Udostępnił:
Małgorzata Klajno
(2005-03-09 13:49:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Świder
(2017-10-26 13:51:35)