Kierownictwo, pracownicy Urzędu

 --------------------------------------------------------------------------------
Kierownictwo, pracownicy Urzędu
--------------------------------------------------------------------------------

Jacek Smoliński Wójt Gminy Białogard
oświadczenie majątkowe za 2016r.

Alicja Kubiś Z-ca Wójta Gminy Białogard
oświadczenie majątkowe za 2016r.

Alicja Kubiś Z-ca Wójta Gminy Białogard
oświadczenie majątkowe 30 czerwca 2016r.

Izabela Czaplejewska Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe za 2016r.

Stanisława Banaszak Podinspektor ds. księgowości podatkowej
oświadczenie majątkowe za 2016r.

Ryszard Cegiełka Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i inwestycji
oświadczenie majątkowe za 2016r.

Joanna Czupreta Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i oświaty
oświadczenie majątkowe za 2016r.

Kucięba Izabela Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
oświadczenie majątkowe za 2016r.

Elżbieta Mazur Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
oświadczenie majątkowe za 2016r.

Małgorzata Sus-Bartman Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
oświadczenie majątkowe za 2016r

Ewa Szczybelska Inspektor ds. obywatelskich i ewidencji ludności
oświadczenie majątkowe za 2016r.

Anna Iwona Michaliszyn Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
oświadczenie majątkowe za 2016r.

Wytworzył:
Anna Zarbock
(2017-09-01)
Udostępnił:
Świder Adam
(2017-09-01 08:28:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Świder Adam
(2017-09-01 08:33:48)