NazwaTypDataOperacja
Zapytania ofertowedokument2020-05-28MODYFIKACJA
Zapytania ofertowedokument2020-05-28MODYFIKACJA
wyniki.pdfplik2020-05-28UTWORZENIE
Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców el. menu2020-05-28MODYFIKACJA
Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców el. menu2020-05-28MODYFIKACJA
Meldunkiel. menu2020-05-28MODYFIKACJA
Meldunkiel. menu2020-05-28MODYFIKACJA
Zaświadczenie z rejestru mieszkańcówdokument2020-05-28MODYFIKACJA
Zaświadczenie z rejestru mieszkańcówdokument2020-05-28MODYFIKACJA
Zaświadczenie z rejestru mieszkańcówel. menu2020-05-28MODYFIKACJA
Obowiązek meldunkowy cudzoziemców - zameldowanie na pobyt stały i czasowydokument2020-05-28MODYFIKACJA
Obowiązek meldunkowy cudzoziemców - zameldowanie na pobyt stały i czasowydokument2020-05-28MODYFIKACJA
Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców dokument2020-05-28MODYFIKACJA
Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców dokument2020-05-28MODYFIKACJA
Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców dokument2020-05-28MODYFIKACJA
Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców dokument2020-05-28MODYFIKACJA
OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBYWATELI POLSKICH - WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGOdokument2020-05-28MODYFIKACJA
OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBYWATELI POLSKICH - WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGOdokument2020-05-28MODYFIKACJA
OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBYWATELI POLSKICH - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWYdokument2020-05-28MODYFIKACJA
OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBYWATELI POLSKICH - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWYdokument2020-05-28MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>