☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia, informacje

opublikowano 29.05.2021


Dostosowanie przejazdów kolejowo- drogowych do warunków technicznych

opublikowano 12.11.2020


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY W KWOCIE  PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ W ROKU BUDŻETOWYM 2019, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA.

 

opublikowano 27.05.2020


WÓJT GMINY BIAŁOGARD PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ W ROKU BUDŻETOWYM 2018, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA, ORAZ WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,KTÓRYM W 2018 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.

opublikowano 21.01.2020


WÓJT GMINY BIAŁOGARD PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ W ROKU BUDŻETOWYM 2017, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA, oraz WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,KTÓRYM W 2017 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.  

opublikowano 30.05.2018


OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

opublikowano 19.04.2018


WÓJT GMINY BIAŁOGARD PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2016 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

WÓJT GMINY BIAŁOGARD PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ W ROKU BUDŻETOWYM 2016, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA.

opublikowano 31.05.2017


OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

opublikowano 09.02.2017


WÓJT GMINY BIAŁOGARD PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2015 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

WÓJT GMINY BIAŁOGARD PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ W ROKU BUDŻETOWYM 2015, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA.

opublikowano 30.05.2016


OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

opublikowano 02.02.2016


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2014 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ I WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ W ROKU BUDŻETOWYM 2014

opublikowano 29.05.2015


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2013 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ W ROKU BUDŻETOWYM 2013

opublikowano 29.05.2014


ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1/2013
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 02 grudnia 2013 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego

opublikowano 12.12.2013


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2012 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ W ROKU BUDŻETOWYM 2012

opublikowano 29.05.2013


ZARZĄDZENIE nr 21/2013 Wójta Gminy Białogard z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Białogard w sprawie „Wieloletniego Programu współpracy Gminy Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2016"

 

PROJEKT UCHWAŁY

opublikowano 19.04.2013


Zarządzenie Wójta Gminy Białogard w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.( Dz.U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z póz. zmianami), na zadanie pod nazwą; „Upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,

opublikowano 07.02.2013


 

 
 
Wytworzył:
| Beata Piścio | Izabela Kucięba |
(2013-07-30)
Udostępnił:
Świder Adam
(2013-07-30 08:55:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatek Piotr
(2019-09-15 18:13:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2072996