☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawowe zadania Gminy

Podstawowe zadania Gminy:

 

 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • ochrona środowiska i przyrody,
 • gospodarka wodna,
 • gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego,
 • zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków, usuwanie nieczystości stałych,
 • utrzymanie czystości i porządku w gminie,
 • zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,
 • ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna,
 • budownictwo mieszkaniowe,
 • edukacja publiczna,
 • działalność kulturalna,
 • sport i turystyka,
 • targowiska,
 • zieleń i zadrzewienia,
 • utrzymanie cmentarzy gminnych,
 • porządek publiczny, bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa,
 • utrzymanie obiektów użyteczności publicznej,
 • polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej,medycznej i prawnej,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
 • promocja gminy,
 • współpraca z organami pozarządowymi,
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Wytworzył:
(2003-07-04)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatek Piotr
(2018-11-18 18:29:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2072996