☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Białogard

Wtorek 15.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytania ofertowe

 

Sprzedaż pojazdu specjalnego - pożarniczego, marki VOLVO, typ, FL 10

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO

 

opublikowano 08.06.2021 r
 

 

Wójt  Gminy zaprasza do złożenia ofert cenowej na zadanie pn.:  " Usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard-etap II".
 
opublikowano 19.05.2021 r
 

 

Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Białogard przez okres: od  01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
 
opublikowano 11.12.2020 r
 

Wyniki

opublikowano 29.12.2020 r
 

 

 

opublikowano 22.09.2020 r
opublikowano 30.09.2020 r
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa trybuny sportowej w Białogórzynie"

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
2. Załącznik Nr 1 - Oferta
3. Załacznik Nr 2 - wzór umowy
4. Załącznik Nr 3 Klauzula informacyjna

opublikowano 06.08.2020 r
 
opublikowano 12.08.2020 r
 

 

 

Dostawa wyposażenia świetlicy w miejscowości Buczek w ramach projektu: "Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę w miejscowości Żelimucha i Buczek w gminie Białogard"

Dostawa wyposażenia świetlicy w miejscowości Żelimucha w ramach projektu" "Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę w miejscowości Żelimucha i Buczek w gminie Białogard" 

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załacznik nr 2 - Arkusz cenowy
4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy
5. Załącznik nr 4 - Wizualizacja - świetlice 

opublikowano 06.08.2020 r
 
opublikowano 14.08.2020 r
 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard - etap VII"

 

1. Zaproszenie do złożenia ofert - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard - etap VII
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy
7. Załącznik nr 6 - Umowa powierzenie  przetwarzania danych osobowych i zasad współpracy w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych

opublikowano 21.07.2020 r
opublikowano 10.08.2020 r

 


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard-etap I"

1. Zaproszenie Wójta Gminy Białogard do złozenia oferty
2. załącznik nr 1-oferta cenowa
3. załącznik nr 2-Oświadczenie
4. załącznik nr 3-wzór umowy
5. Obowiązek informacyjny Barszcz Sosnowskiego

 
opublikowano 08.07.2020 r
 
opublikowano 23.07.2020 r
 

 

Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod
nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard - etap VII"
 

 

opublikowano 08.07.2020 r

zawiadomienie o wynikach

opublikowano 21.07.2020 r

 

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi”. Zadanie realizowane jest w ramach:
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH +” 2020,  na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3
 

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Zał nr 1 Formularz ofertowy
3. Zał nr 2 wzór umowy
4. Zał nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
5. Zał nr 4 Klauzula informacyjna

opublikowano 03.06.2020 r

1. Zawiadomienie o wynikach

opublikowano 18.06.2020 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia ofert cenowej na zadanie pn.:
"Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych"

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty - Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych
2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy

opublikowano 01.06.2020 r

1. Wynik

 

opublikowano 01.06.2020 r

 


Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadaniu
Przebudowa drogi gminnej, zjazdu z drogi powiatowej nr 1169Z oraz istniejącego przepustu, na działkach nr 86/2,86/5, 209, 273 obręb Żelimucha”. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

1. Zapytanie ofertowe
2. Zał nr 1 Oferta
3. Zał nr 2 wzór umowy
4. Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
5. Zał nr 4 Klauzula informacyjna

opublikowano 22.05.2020 r

1. zawiadomienia o wynikach 

opublikowano 02.06.2020 r

 

 


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia ofert cenowej na zadanie pn.:
"Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych"

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty - Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych
2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy

opublikowano 20.05.2020 r

1. Wynik

opublikowano 28.05.2020 r
 

 

Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA”
 

1. Zaproszenie do złożenia oferty - Zdalna Szkoła
2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 3 - wzór umowy
5. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna 15.02.2020opublikowano 29.04.2020 r

1. Pytania i odpowiedzi

opublikowano 30.04.2020 r

1. Pytania i odpowiedzi

opublikowano 05.05.2020 r

1.Wybór najkorzystniejszej oferty

opublikowano 12.05.2020 r

1.Unieważnienie

opublikowano 18.05.2020 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Przebudowa klasy szkolnej na pomieszczenie biblioteczne  wraz z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załacznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załacznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 22.04.2020 r

1. Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 07.05.2020 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu inwestycyjnym prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Białogard”.

1. Ogłoszenie
2. Zał nr 1 Oferta
3. Zał nr 2 wzo?r umowy
4. Zał nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
5. Zał nr 4 Klauzula informacyjna
6. Zał nr 5 Wykaz osób

opublikowano 09.04.2020 r

1. Pytania oferentów

2. Modyfikacja zapytania ofertowego

opublikowano 17.04.2020 r

1. Wynik

opublikowano 20.04.2020 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„Poprawa efektywności energetycznej Szkoły w Stanominie, poprzez głęboką termomodernizację"

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik 1

3. Załącznik 2

4. Załącznik 3

5. Załącznik 4

1. Pytania oferentów

Wynik

opublikowano 30.03.2020 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„Przebudowa klasy szkolnej na pomieszczenie biblioteczne  wraz z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO

opublikowano 16.03.2020 r.

1. Wynik

opublikowano 20.04.2020 r.

 

 

Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Ułożenie kostki brukowej na terenach gminy Białogard”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO

opublikowano 26.11.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 02.12.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem ogrodzenia w miejscowości Podwilcze”

opublikowano 28.11.2019 r.

1. Wyniki


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Ułożenie kostki brukowej na terenach gminy Białogard”

opublikowano 29.10.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 12.11.2019 r.

 


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem ogrodzeń na terenie gminy Białogard”

 

opublikowano 07.10.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 15.10.2019 r.


 

Zaproszenie do składania ofert: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 02.10.2019 r.

1. Wynik

opublikowano 17.10.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń spalinowych do koszenia”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 27.08.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 05.09.2019 r.


Zaproszenie do składania ofert: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 i 2

3. Załącznik nr 4 - Umowa (Projekt)

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 20.08.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 19.09.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń spalinowych do koszenia”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 08.08.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 20.08.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert na: sprzedaż pojazdu koparko-ładowarka, Białorus 82P

Zapytanie ofertowe

Załączniki do oferty

Klauzula informacyjna

opublikowano 16.07.2019 r

1. Wyniki

opublikowano 07.08.2019 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard- etap VI".

opublikowano 09.07.2019 r

1. Wyniki

opublikowano 22.07.2019 r


Zaproszenie do składania ofert;"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

opublikowano 04.07.2019 r

1. Wyniki

opublikowano 20.08.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1175Z na drogę gminą w miejscowości Żytelkowo

 

opublikowano 04.07.2019 r

1. Wyniki

opublikowano 11.07.2019 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn.: „Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Gminy Białogard, Szkoły Podstawowej w Kościernicy, Szkoły Podstawowej w Rogowie, Szkoły Podstawowej w Stanominie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie,  Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie”
 

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 30.05.2019 r

1.Wyjaśnienia Zamawiającego

opublikowano 05.06.2019 r

1. Wyniki

opublikowano 07.06.2019 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard-etap VI"

1.Opis przedmiotu zamówienia

2. Wzór umowy

opublikowano 24.04.2019 r.

3. Wyniki

opublikowano 16.05.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebiele – Etap I”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3. Wzór umowy - załącznik nr 2

4. Klauzula informacyjna - załącznik nr 3

5. Dokumentacja kosztorysowa-projektowa - załącznik nr 4

opublikowano 06.12.2018 r.

1. Wyniki

opublikowano 13.12.2018 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa siedzisk stadionowych”  na potrzeby realizacji projektu „Modernizacja trybun przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Stanomino” w ramach udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r. z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3. Wzór umowy - załącznik nr 2

4. Klauzula informacyjna - załącznik nr 3

opublikowano 05.12.2018 r.

1. Wyniki

opublikowano 13.12.2018 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy Białogard przez okres: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3. Wzór umowy - załącznik nr 2

4. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3

5. Klauzula informacyjna - załącznik nr 4

6. Ogłoszenie - nowe zasady segregacji odpadów

opublikowano 04.12.2018 r.

1. Wyniki

opublikowano 13.12.2018 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

opublikowano 09.10.2018 r.

Wyniki

opublikowane 16.10.2018 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych na terenach rekreacyjnych Gminy Białogard”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

opublikowano 02.10.2018 r.

1. Wyniki

opublikowano 10.10.2018 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw na terenach rekreacyjnych Gminy Białogard”  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

opublikowano 2018-09-28

Wyniki

opublikowano 2018-10-05


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych i wyposażenia placów zabaw do miejscowości Sińce i Moczyłki”  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Sińce

4. Załącznik nr 3- Formularz ofertowy Moczyłki

5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

opublikowano 2018-09-17

Wyniki

opublikowano 2018-09-25


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Zakup i dostawę tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek”  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz cenowo kosztorysowy

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy  

opublikowano 2018-06-29

 

1. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

2. Załącznik Nr 1 - formularz cenowo kosztorysowy po zmianie

opublikowano 2018-07-03

WYNIKI

opublikowano 2018-07-06


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z TERENU GMINY BIAŁOGARD PRZEZ OKRES: OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2020 r.  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3. Wzór umowy - załącznik nr 2

4. Wzór umowy powierzenia - załącznik nr 3

opublikowano 2018-05-09

Zawiadomienie o wyniku postępowania

opublikowano 2018-06-04


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard – etap V”  

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Wzór umowy

opublikowano 2018-04-19

Zmiana Wzoru Umowy

opublikowano 2018-04-26

Wyniki

opublikowano 2018-05-14


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na „Dostawę materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Gminy Białogard, Szkoły Podstawowej w Kościernicy, Szkoły Podstawowej w Rogowie, Szkoły Podstawowej w Stanominie, Gimnazjum w Pomianowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie”

1. Zaproszenie

2. Zał nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Zał nr 2 – Formularz ofertowy

4. Zał nr 3 – Wzór umowy  

opublikowano 2018-04-19

Wyniki

opublikowano 2018-04-27


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na: "Świadczenie usług internetowych"

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Wykaz stacji abonenckich

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy powierzenia danych osobowych

opublikowano 2018-04-13

Wyniki

opublikowano 2018-04-20


Projekt: „Utworzenie Sali Tradycji Rybackich w Czarnowęsach” Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Dostawę wyposażenia na potrzeby realizacji projektu: „Utworzenie Sali Tradycji Rybackich w Czarnowęsach”  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw  

opublikowano 2018-04-06

WYNIKI

opublikowano 2018-04-17


Projekt: „Utworzenie Sali Tradycji Rybackich w Czarnowęsach” Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę mebli edukacyjnych, materiałów dydaktycznych i elementów dekoracyjnych o tematyce rybackiej oraz ekologicznej na potrzeby realizacji projektu: „Utworzenie Sali Tradycji Rybackich w Czarnowęsach”  

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

opublikowano 2018-02-20

WYNIKI

opublikowano 2018-03-01


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na: „Dostawę i wymianę kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Stanominie”  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

opublikowano 2017-12-08

Wyniki

opublikowano 2017-12-15


Projekt: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

Wójt Gminy Białogard zaprasza do składanie ofert cenowych na: „Dostawę sprzętu TIK na potrzeby realizacji projektu: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1

3. Formularz ofertowy - załącznik Nr 2

4. Wzór umowy - Załącznik Nr 3

opublikowano 2017-11-23

WYNIKI

opublikowano 2017-12-04


Projekt: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

Wójt Gminy Białogard zaprasza do składanie ofert cenowych na: „Dostawę sprzętu TIK na potrzeby realizacji projektu: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1

3. Formularz ofertowy - załącznik Nr 2

4. Wzór umowy - Załącznik Nr 3

opublikowano 2017-11-17

Wyjaśnienia Zamawiającego

opublikowano 2017-11-21

Unieważnienie

opublikowano 2017-11-23


Projekt: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

Wójt Gminy Białogard zaprasza do składanie ofert cenowych na: „Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

opublikowano 2017-11-17

Wyjaśnienia Zamawiającego

opublikowano 2017-11-20

Wyniki

opublikowano 2017-11-28


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na Naprawa drogi gminnej w miejscowości Nasutowo na dz. nr 23 obr. Nasutowo, gm. Białogard , pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie.

1 Zaproszenie do składania ofert

2 Załącznik Nr1 opis przedmiotu zamówienia

3 Załącznik Nr2 oferta

4 Załącznik Nr3 Projekt umowy Nasutowo

5 Kosztorys ofertowy

6 MAPKA PROJEKT DROGI- Nasutowo

opublikowano 2017-08-29

WYNIKI

opublikowano 2017-09-12


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na Przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1172Z w km 7+783 strona lewa dz. nr 622 w miejscowości Buczek na dz. nr 142/2 obr. Buczek, gm. Białogard , pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie.

1. zaproszenie do składania ofert

2. opis przedmiotu zamówienia zał 1 - Buczek

3. załącznik Nr 2 zapytania ofertowego

4. Projekt umowy Buczek-zał. Nr 3

5. projekt zjazdu Buczek

6. OFERTA - Buczek

opublikowano 2017-08-10

WYNIKI

opublikowano 2017-08-22


Wójt Gminy Białogard przyjmuje oferty cenowe na: „Usługę – serwis sieci szerokopasmowej oraz serwis stacji abonenckich w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard”

1. zaproszenie do składania ofert

2. wykaz stacji abonenckich - zał. nr 1

3. formularz ofertowy - zał. nr 2

4. wzór umowy - zał. nr 3

5. umowa powierzenia danych - zał. nr 4

opublikowano 2017-07-11

WYNIKI

opublikowano 2017-07-18


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ ORAZ INTERNETU MOBILNEGO

1. zaproszenie do składania ofert

2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. załącznik nr 2 - oświadczenie

opublikowano 2017-07-10

wyjaśnienia zamawiającego

opublikowano 2017-07-12

WYNIKI

opublikowano 2017-07-19


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard – etap IV”  

1. zaproszenie do składania ofert

2. załącznik nr 1 - oferta cenowa

3. załącznik nr 2 - oświadczenie

4. załącznik nr 3 - umowa

opublikowano 2017-07-10

WYNIKI

opublikowano 2017-07-21


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na: ZAKUP I DOSTAWĘ TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK

1. zaproszenie do składania ofert

2. załącznik nr 1 - formularz cenowo kosztorysowy

3. załącznik nr 2 - formularz ofertowy

4. załącznik nr 3 - wzór umowy

opublikowano 2017-07-04

informacja dla wykonawców Nr 1

opublikowano 2017-07-05

WYNIKI

opublikowano 2017-07-14


Wójt Gminy Białogard przyjmuje oferty cenowe na: „Usługę – serwis sieci szerokopasmowej oraz serwis stacji abonenckich w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard”

1. zaproszenie do składania ofert

2. wykaz stacji abonenckich - zał. nr 1

3. formularz ofertowy - zał. nr 2

4. wzór umowy - zał. nr 3

5. umowa powierzenia danych - zał. nr 4

opublikowano 2017-06-27

WYNIKI- INFORMACJA

opublikowano 2017-07-10


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard – etap IV”

1. zaproszenie do składania ofert

2. wzór umowy

opublikowano 2017-06-26

WYNIKI

opublikowano 2017-07-07


Zaproszenie do składania ofert na; przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1172Z w km 7+ 783 strona lewa dz. nr 622 w miejscowości Buczek na dz.nr 142/2 obr. Buczek, gm. Białogard,pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie

- naprawa drogi gminnej dz. nr 327/1 i 327/2 obr. Pomianowo, gm. Białogard, pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej.  

1. zaproszenie do składania ofert

2. lokalizacja naprawy planowanego odcinka drogi Pomiamowo

3. oferta

4. projekt zjazdu Buczek

5. zał nr 1 do zapytania ofertowego | załącznik Nr 2 zapytania ofertowego | załącznik Nr 3 zapytania ofertowego | zał nr 4 do zapytania ofertowego

opublikowano 2017-05-29

WYNIKI

opublikowano 2017-06-14


Zaproszenie do składania ofert ; "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

1. Zapytanie ofertowe

2. Umowa na schronisko

3. Załącznik 1 i 2

opublikowano 2017-05-24

Zmiana terminu składania ofert

opublikowano 2017-05-30

WYNIKI

opublikowano 2017-06-23


Zaproszenie do składania ofert ; budowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu usytuowanego na działce  nr 57/2 oraz likwidacja rowu zbierającego wody opadowe z terenu drogi powiatowej.

1. zaproszenie do składania ofert

2. tabela przedmiaru robót

3. projekt umowy

4. opis przedmiotu zamówienia

5. oferta

6. mapa

opublikowano 2017-05-08

informacja

opublikowano 2017-05-22


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „ Wymiana pokrycia dachowego na budynku garażowym ( garaż nr 1, 2, 3 – powierzchnia 288m2 ), dz. Nr 26 obręb 001 Białogard ul. Wileńska ”

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe;

2. Formularz ofertowy;

3. Projekt umowy;

4. Przedmiar robót.

opublikowano 2017-04-21

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

opublikowano 2017-04-28


"Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard – etap VI”

1. Zapytanie ofertowe

2. Umowa

3. Umowa powierzenia danych

4. Zestawienie ofertowo-cenowe

opublikowano 2017-04-19

Zmiana:

4. Zestawienie ofertowo-cenowe

opublikowano 2017-04-21

WYCOFANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

opublikowano 2017-04-27


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa materiałów biurowych, środków czystości dla Urzędu Gminy Białogard, Szkoły Podstawowej w Kościernicy, Szkoły Podstawowej w Rogowie, Zespołu Szkół w Stanominie, Gimnazjum w Pomianowie, GOPS w Białogardzie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie”.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Formularz cenowy

3. Wzór umowy

opublikowano 2017-04-10

zmiana ogłoszenia - wyjaśnienie zamawiającego

opublikowano 2017-04-12

Wyniki

opublikowano 2017-04-26


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „ Zakup paliw, olejów, smarów i płynów do sprzętów i samochodów Gminy Białogard ”

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe;

2. Formularz ofertowy, projekt umowy

opublikowano 2017-02-17

WYNIKI

opublikowano 2017-03-03


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „ Zakup paliw, olejów, smarów i płynów do sprzętów i samochodów Gminy Białogard ”

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe;

2. Formularz ofertowy;

3. Projekt umowy ( należy zaparafować) .

opublikowano 2017-02-06


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard – etap III”

> Informacja

> Załącznik Nr 1

> Załącznik Nr 2

> Załącznik Nr 3

opublikowano 2016-07-13


 

 
 
 
Wytworzył:
Iwona Lewandowska
(2016-07-13)
Udostępnił:
Adam Świder
(2016-07-13 13:10:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Brzęczek
(2021-06-08 16:15:03)
 
 
liczba odwiedzin: 2034539

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X