☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytania ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Modernizacja (Przebudowa) drogi gminnej wraz z wyposażeniem technicznym w istniejących granicach pasa drogowego w miejscowości Lulewiczki( dz. nr  153/3,169 obr. Lulewiczki, gm. Białogard) o długości ok. 0,90 km. na działce nr 153/3 obręb Lulewiczki"
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 - formularz oferty
3. załącznik nr 2 - wzór umowy
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4

opublikowano 13.09.2021 r

 

Utworzenie boiska do piłki nożnej w Kamosowie Gmina Białogard

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik Nr 1 - Oferta
3. Załącznik Nr 2 - wzór umowy
4. Załącznik Nr 3 Klauzula informacyjna

opublikowano 17.08.2021 r

Zawiadomienie

opublikowano 31.08.2021 r


 

Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert na: Sprzedaż pojazdu Autobus szkolny, marki JELCZ, model L090M/S

 

Zaproszenie do składania ofert
1. Formularz oferty
2. Zdjęcia pojazdu 
3. Wzór umowy 
4. Scan wyceny Rzeczoznawcy 
5. obowiązek informacyjny RODO.

opublikowano 12.08.2021 r

zawiadomienie o wyborze wyniku postępowania

opublikowano 31.08.2021 r


        Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert na: Sprzedaż pojazdu Autobus szkolny, marki Autosan, model 0909 L05.09

Zaproszenie do składania ofert
1. Formularz oferty
2. Zdjęcia pojazdu 
3. Wzór umowy 
4. Scan wyceny Rzeczoznawcy 
5. obowiązek informacyjny RODO.

opublikowano 12.08.2021 r

zawiadomienie o wyborze wyniku postępowania

opublikowano 31.08.2021 r

 

Opracowanie oraz wykonanie strony internetowej wraz z przeniesieniem danych z aktualnej strony a także z systemem zarządzania treścią CMS i niezbędnymi funkcjonalnościami oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się obsługą Portalu”.

1. Zaproszenie do złożenia ofert cenowych 
2. załącznik nr 1 Formularz ofertowy
3. wzór umowy załącznik nr 2 

opublikowano 09.08.2021 r

1. Zaproszenie do złożenia ofert cenowych po zmianach
2. wzór umowy załącznik nr 2  po zmianach

Pytania i odpowiedzi

 

opublikowano 11.08.2021 r

Pytania i odpowiedzi- przedłużenie terminu składania ofert

opublikowano 17.08.2021 r

Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 10.09.2021 r

 
 

Sprzedaż pojazdu Autobus szkolny, marki JELCZ, model L090M/S

1. Zaproszenie do składania ofert

opublikowano 20.07.2021 r

1. Zawiadomienie o wyborze ofert

opublikowano 12.08.2021 r


Sprzedaż pojazdu Autobus szkolny, marki AUTOSAN, model A0909 L 05.09

1. Zaproszenie do składania ofert

 

opublikowano 20.07.2021 r

1. Zawiadomienie o wyborze ofert

opublikowano 12.08.2021 r

 

Sprzedaż pojazdu specjalnego - pożarniczego, marki VOLVO, typ, FL 10”

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO

 

opublikowano 08.07.2021 r

 

opublikowano 11.08.2021 r

 

 


" Utworzenie boiska do piłki nożnej w Kamasowie gmina Białogard"

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. załącznik nr 1 formularz ofertowy
3. wzór umowy
4. załącznik nr 3 klauzula

opublikowano 03.07.2021 r

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa/budowa drogi gminnej z miejscowości Dargikowo do miejscowości Pomianowo na działkach nr 326 obr. Pomianowo  77/4, 284, 288,311,344/3,357/1,372,414 obr. Dargikowo”.

( nr referencyjny IZPiPGN.271.9.2021)

1. - zaproszenie do złożenia oferty
2.- Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
3. - Załącznik nr 2 wzór umowy;
4. - Załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań;
5. - Załącznik nr 4 klauzula informacyjna;

opublikowano 30.06.2021 r

 


zawiadomienie o wyborze oferty 

opublikowano 12.07.2021 r

 

 

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard - etap VIII"

1. Zaproszenie do złożenia ofert - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard - etap VIII
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy
7. Załącznik nr 6 - Umowa powierzenie  przetwarzania danych osobowych i zasad współpracy w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych

opublikowano 29.06.2021 r

Zawiadomienie o wyborze ofert

opublikowano 09.07.2021 r

 

Sprzedaż pojazdu specjalnego - pożarniczego, marki VOLVO, typ, FL 10

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO

 

opublikowano 08.06.2021 r
 
opublikowano 24.06.2021 r
 

 

Wójt  Gminy zaprasza do złożenia ofert cenowej na zadanie pn.:  " Usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard-etap II".
 
opublikowano 19.05.2021 r
 
opublikowano 21.06.2021 r
 
 

 

Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Białogard przez okres: od  01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
 
opublikowano 11.12.2020 r
 

Wyniki

opublikowano 29.12.2020 r
 

 

 

opublikowano 22.09.2020 r
opublikowano 30.09.2020 r
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa trybuny sportowej w Białogórzynie"

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
2. Załącznik Nr 1 - Oferta
3. Załacznik Nr 2 - wzór umowy
4. Załącznik Nr 3 Klauzula informacyjna

opublikowano 06.08.2020 r
 
opublikowano 12.08.2020 r
 

 

 

Dostawa wyposażenia świetlicy w miejscowości Buczek w ramach projektu: "Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę w miejscowości Żelimucha i Buczek w gminie Białogard"

Dostawa wyposażenia świetlicy w miejscowości Żelimucha w ramach projektu" "Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę w miejscowości Żelimucha i Buczek w gminie Białogard" 

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załacznik nr 2 - Arkusz cenowy
4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy
5. Załącznik nr 4 - Wizualizacja - świetlice 

opublikowano 06.08.2020 r
 
opublikowano 14.08.2020 r
 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard - etap VII"

 

1. Zaproszenie do złożenia ofert - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard - etap VII
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy
7. Załącznik nr 6 - Umowa powierzenie  przetwarzania danych osobowych i zasad współpracy w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych

opublikowano 21.07.2020 r
opublikowano 10.08.2020 r

 


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard-etap I"

1. Zaproszenie Wójta Gminy Białogard do złozenia oferty
2. załącznik nr 1-oferta cenowa
3. załącznik nr 2-Oświadczenie
4. załącznik nr 3-wzór umowy
5. Obowiązek informacyjny Barszcz Sosnowskiego

 
opublikowano 08.07.2020 r
 
opublikowano 23.07.2020 r
 

 

Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod
nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard - etap VII"
 

 

opublikowano 08.07.2020 r

zawiadomienie o wynikach

opublikowano 21.07.2020 r

 

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi”. Zadanie realizowane jest w ramach:
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH +” 2020,  na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3
 

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Zał nr 1 Formularz ofertowy
3. Zał nr 2 wzór umowy
4. Zał nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
5. Zał nr 4 Klauzula informacyjna

opublikowano 03.06.2020 r

1. Zawiadomienie o wynikach

opublikowano 18.06.2020 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia ofert cenowej na zadanie pn.:
"Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych"

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty - Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych
2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy

opublikowano 01.06.2020 r

1. Wynik

 

opublikowano 01.06.2020 r

 


Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadaniu
Przebudowa drogi gminnej, zjazdu z drogi powiatowej nr 1169Z oraz istniejącego przepustu, na działkach nr 86/2,86/5, 209, 273 obręb Żelimucha”. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

1. Zapytanie ofertowe
2. Zał nr 1 Oferta
3. Zał nr 2 wzór umowy
4. Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
5. Zał nr 4 Klauzula informacyjna

opublikowano 22.05.2020 r

1. zawiadomienia o wynikach 

opublikowano 02.06.2020 r

 

 


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia ofert cenowej na zadanie pn.:
"Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych"

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty - Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych
2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy

opublikowano 20.05.2020 r

1. Wynik

opublikowano 28.05.2020 r
 

 

Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA”
 

1. Zaproszenie do złożenia oferty - Zdalna Szkoła
2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 3 - wzór umowy
5. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna 15.02.2020opublikowano 29.04.2020 r

1. Pytania i odpowiedzi

opublikowano 30.04.2020 r

1. Pytania i odpowiedzi

opublikowano 05.05.2020 r

1.Wybór najkorzystniejszej oferty

opublikowano 12.05.2020 r

1.Unieważnienie

opublikowano 18.05.2020 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Przebudowa klasy szkolnej na pomieszczenie biblioteczne  wraz z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załacznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załacznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 22.04.2020 r

1. Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 07.05.2020 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu inwestycyjnym prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Białogard”.

1. Ogłoszenie
2. Zał nr 1 Oferta
3. Zał nr 2 wzo?r umowy
4. Zał nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
5. Zał nr 4 Klauzula informacyjna
6. Zał nr 5 Wykaz osób

opublikowano 09.04.2020 r

1. Pytania oferentów

2. Modyfikacja zapytania ofertowego

opublikowano 17.04.2020 r

1. Wynik

opublikowano 20.04.2020 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„Poprawa efektywności energetycznej Szkoły w Stanominie, poprzez głęboką termomodernizację"

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik 1

3. Załącznik 2

4. Załącznik 3

5. Załącznik 4

1. Pytania oferentów

Wynik

opublikowano 30.03.2020 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„Przebudowa klasy szkolnej na pomieszczenie biblioteczne  wraz z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO

opublikowano 16.03.2020 r.

1. Wynik

opublikowano 20.04.2020 r.

 

 

Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Ułożenie kostki brukowej na terenach gminy Białogard”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO

opublikowano 26.11.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 02.12.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem ogrodzenia w miejscowości Podwilcze”

opublikowano 28.11.2019 r.

1. Wyniki


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Ułożenie kostki brukowej na terenach gminy Białogard”

opublikowano 29.10.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 12.11.2019 r.

 


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem ogrodzeń na terenie gminy Białogard”

 

opublikowano 07.10.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 15.10.2019 r.


 

Zaproszenie do składania ofert: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 02.10.2019 r.

1. Wynik

opublikowano 17.10.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń spalinowych do koszenia”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 27.08.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 05.09.2019 r.


Zaproszenie do składania ofert: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 i 2

3. Załącznik nr 4 - Umowa (Projekt)

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 20.08.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 19.09.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń spalinowych do koszenia”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 08.08.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 20.08.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert na: sprzedaż pojazdu koparko-ładowarka, Białorus 82P

Zapytanie ofertowe

Załączniki do oferty

Klauzula informacyjna

opublikowano 16.07.2019 r

1. Wyniki

opublikowano 07.08.2019 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard- etap VI".

opublikowano 09.07.2019 r

1. Wyniki

opublikowano 22.07.2019 r


Zaproszenie do składania ofert;"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

opublikowano 04.07.2019 r

1. Wyniki

opublikowano 20.08.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1175Z na drogę gminą w miejscowości Żytelkowo

 

opublikowano 04.07.2019 r

1. Wyniki

opublikowano 11.07.2019 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn.: „Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Gminy Białogard, Szkoły Podstawowej w Kościernicy, Szkoły Podstawowej w Rogowie, Szkoły Podstawowej w Stanominie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie,  Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie”
 

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 30.05.2019 r

1.Wyjaśnienia Zamawiającego

opublikowano 05.06.2019 r

1. Wyniki

opublikowano 07.06.2019 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard-etap VI"

1.Opis przedmiotu zamówienia

2. Wzór umowy

opublikowano 24.04.2019 r.

3. Wyniki

opublikowano 16.05.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebiele – Etap I”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3. Wzór umowy - załącznik nr 2

4. Klauzula informacyjna - załącznik nr 3

5. Dokumentacja kosztorysowa-projektowa - załącznik nr 4

opublikowano 06.12.2018 r.

1. Wyniki

opublikowano 13.12.2018 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa siedzisk stadionowych”  na potrzeby realizacji projektu „Modernizacja trybun przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Stanomino” w ramach udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r. z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3. Wzór umowy - załącznik nr 2

4. Klauzula informacyjna - załącznik nr 3

opublikowano 05.12.2018 r.

1. Wyniki

opublikowano 13.12.2018 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy Białogard przez okres: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3. Wzór umowy - załącznik nr 2

4. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3

5. Klauzula informacyjna - załącznik nr 4

6. Ogłoszenie - nowe zasady segregacji odpadów

opublikowano 04.12.2018 r.

1. Wyniki

opublikowano 13.12.2018 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

opublikowano 09.10.2018 r.

Wyniki

opublikowane 16.10.2018 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych na terenach rekreacyjnych Gminy Białogard”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

opublikowano 02.10.2018 r.

1. Wyniki

opublikowano 10.10.2018 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw na terenach rekreacyjnych Gminy Białogard”  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

opublikowano 2018-09-28

Wyniki

opublikowano 2018-10-05


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych i wyposażenia placów zabaw do miejscowości Sińce i Moczyłki”  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Sińce

4. Załącznik nr 3- Formularz ofertowy Moczyłki

5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

opublikowano 2018-09-17

Wyniki

opublikowano 2018-09-25


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Zakup i dostawę tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek”  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz cenowo kosztorysowy

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy  

opublikowano 2018-06-29

 

1. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

2. Załącznik Nr 1 - formularz cenowo kosztorysowy po zmianie

opublikowano 2018-07-03

WYNIKI

opublikowano 2018-07-06


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z TERENU GMINY BIAŁOGARD PRZEZ OKRES: OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2020 r.  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3. Wzór umowy - załącznik nr 2

4. Wzór umowy powierzenia - załącznik nr 3

opublikowano 2018-05-09

Zawiadomienie o wyniku postępowania

opublikowano 2018-06-04


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard – etap V”  

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Wzór umowy

opublikowano 2018-04-19

Zmiana Wzoru Umowy

opublikowano 2018-04-26

Wyniki

opublikowano 2018-05-14


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na „Dostawę materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Gminy Białogard, Szkoły Podstawowej w Kościernicy, Szkoły Podstawowej w Rogowie, Szkoły Podstawowej w Stanominie, Gimnazjum w Pomianowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie”

1. Zaproszenie

2. Zał nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Zał nr 2 – Formularz ofertowy

4. Zał nr 3 – Wzór umowy  

opublikowano 2018-04-19

Wyniki

opublikowano 2018-04-27


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na: "Świadczenie usług internetowych"

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Wykaz stacji abonenckich

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy powierzenia danych osobowych

opublikowano 2018-04-13

Wyniki

opublikowano 2018-04-20


Projekt: „Utworzenie Sali Tradycji Rybackich w Czarnowęsach” Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Dostawę wyposażenia na potrzeby realizacji projektu: „Utworzenie Sali Tradycji Rybackich w Czarnowęsach”  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw  

opublikowano 2018-04-06

WYNIKI

opublikowano 2018-04-17


Projekt: „Utworzenie Sali Tradycji Rybackich w Czarnowęsach” Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę mebli edukacyjnych, materiałów dydaktycznych i elementów dekoracyjnych o tematyce rybackiej oraz ekologicznej na potrzeby realizacji projektu: „Utworzenie Sali Tradycji Rybackich w Czarnowęsach”  

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

opublikowano 2018-02-20

WYNIKI

opublikowano 2018-03-01


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na: „Dostawę i wymianę kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Stanominie”  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

opublikowano 2017-12-08

Wyniki

opublikowano 2017-12-15


Projekt: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

Wójt Gminy Białogard zaprasza do składanie ofert cenowych na: „Dostawę sprzętu TIK na potrzeby realizacji projektu: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1

3. Formularz ofertowy - załącznik Nr 2

4. Wzór umowy - Załącznik Nr 3

opublikowano 2017-11-23

WYNIKI

opublikowano 2017-12-04


Projekt: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

Wójt Gminy Białogard zaprasza do składanie ofert cenowych na: „Dostawę sprzętu TIK na potrzeby realizacji projektu: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1

3. Formularz ofertowy - załącznik Nr 2

4. Wzór umowy - Załącznik Nr 3

opublikowano 2017-11-17

Wyjaśnienia Zamawiającego

opublikowano 2017-11-21

Unieważnienie

opublikowano 2017-11-23


Projekt: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

Wójt Gminy Białogard zaprasza do składanie ofert cenowych na: „Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

opublikowano 2017-11-17

Wyjaśnienia Zamawiającego

opublikowano 2017-11-20

Wyniki

opublikowano 2017-11-28


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na Naprawa drogi gminnej w miejscowości Nasutowo na dz. nr 23 obr. Nasutowo, gm. Białogard , pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie.

1 Zaproszenie do składania ofert

2 Załącznik Nr1 opis przedmiotu zamówienia

3 Załącznik Nr2 oferta

4 Załącznik Nr3 Projekt umowy Nasutowo

5 Kosztorys ofertowy

6 MAPKA PROJEKT DROGI- Nasutowo

opublikowano 2017-08-29

WYNIKI

opublikowano 2017-09-12


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na Przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1172Z w km 7+783 strona lewa dz. nr 622 w miejscowości Buczek na dz. nr 142/2 obr. Buczek, gm. Białogard , pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie.

1. zaproszenie do składania ofert

2. opis przedmiotu zamówienia zał 1 - Buczek

3. załącznik Nr 2 zapytania ofertowego

4. Projekt umowy Buczek-zał. Nr 3

5. projekt zjazdu Buczek

6. OFERTA - Buczek

opublikowano 2017-08-10

WYNIKI

opublikowano 2017-08-22


Wójt Gminy Białogard przyjmuje oferty cenowe na: „Usługę – serwis sieci szerokopasmowej oraz serwis stacji abonenckich w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard”

1. zaproszenie do składania ofert

2. wykaz stacji abonenckich - zał. nr 1

3. formularz ofertowy - zał. nr 2

4. wzór umowy - zał. nr 3

5. umowa powierzenia danych - zał. nr 4

opublikowano 2017-07-11

WYNIKI

opublikowano 2017-07-18


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ ORAZ INTERNETU MOBILNEGO

1. zaproszenie do składania ofert

2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. załącznik nr 2 - oświadczenie

opublikowano 2017-07-10

wyjaśnienia zamawiającego

opublikowano 2017-07-12

WYNIKI

opublikowano 2017-07-19


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard – etap IV”  

1. zaproszenie do składania ofert

2. załącznik nr 1 - oferta cenowa

3. załącznik nr 2 - oświadczenie

4. załącznik nr 3 - umowa

opublikowano 2017-07-10

WYNIKI

opublikowano 2017-07-21


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na: ZAKUP I DOSTAWĘ TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK

1. zaproszenie do składania ofert

2. załącznik nr 1 - formularz cenowo kosztorysowy

3. załącznik nr 2 - formularz ofertowy

4. załącznik nr 3 - wzór umowy

opublikowano 2017-07-04

informacja dla wykonawców Nr 1

opublikowano 2017-07-05

WYNIKI

opublikowano 2017-07-14


Wójt Gminy Białogard przyjmuje oferty cenowe na: „Usługę – serwis sieci szerokopasmowej oraz serwis stacji abonenckich w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard”

1. zaproszenie do składania ofert

2. wykaz stacji abonenckich - zał. nr 1

3. formularz ofertowy - zał. nr 2

4. wzór umowy - zał. nr 3

5. umowa powierzenia danych - zał. nr 4

opublikowano 2017-06-27

WYNIKI- INFORMACJA

opublikowano 2017-07-10


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard – etap IV”

1. zaproszenie do składania ofert

2. wzór umowy

opublikowano 2017-06-26

WYNIKI

opublikowano 2017-07-07


Zaproszenie do składania ofert na; przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1172Z w km 7+ 783 strona lewa dz. nr 622 w miejscowości Buczek na dz.nr 142/2 obr. Buczek, gm. Białogard,pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie

- naprawa drogi gminnej dz. nr 327/1 i 327/2 obr. Pomianowo, gm. Białogard, pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej.  

1. zaproszenie do składania ofert

2. lokalizacja naprawy planowanego odcinka drogi Pomiamowo

3. oferta

4. projekt zjazdu Buczek

5. zał nr 1 do zapytania ofertowego | załącznik Nr 2 zapytania ofertowego | załącznik Nr 3 zapytania ofertowego | zał nr 4 do zapytania ofertowego

opublikowano 2017-05-29

WYNIKI

opublikowano 2017-06-14


Zaproszenie do składania ofert ; "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

1. Zapytanie ofertowe

2. Umowa na schronisko

3. Załącznik 1 i 2

opublikowano 2017-05-24

Zmiana terminu składania ofert

opublikowano 2017-05-30

WYNIKI

opublikowano 2017-06-23


Zaproszenie do składania ofert ; budowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu usytuowanego na działce  nr 57/2 oraz likwidacja rowu zbierającego wody opadowe z terenu drogi powiatowej.

1. zaproszenie do składania ofert

2. tabela przedmiaru robót

3. projekt umowy

4. opis przedmiotu zamówienia

5. oferta

6. mapa

opublikowano 2017-05-08

informacja

opublikowano 2017-05-22


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „ Wymiana pokrycia dachowego na budynku garażowym ( garaż nr 1, 2, 3 – powierzchnia 288m2 ), dz. Nr 26 obręb 001 Białogard ul. Wileńska ”

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe;

2. Formularz ofertowy;

3. Projekt umowy;

4. Przedmiar robót.

opublikowano 2017-04-21

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

opublikowano 2017-04-28


"Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard – etap VI”

1. Zapytanie ofertowe

2. Umowa

3. Umowa powierzenia danych

4. Zestawienie ofertowo-cenowe

opublikowano 2017-04-19

Zmiana:

4. Zestawienie ofertowo-cenowe

opublikowano 2017-04-21

WYCOFANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

opublikowano 2017-04-27


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa materiałów biurowych, środków czystości dla Urzędu Gminy Białogard, Szkoły Podstawowej w Kościernicy, Szkoły Podstawowej w Rogowie, Zespołu Szkół w Stanominie, Gimnazjum w Pomianowie, GOPS w Białogardzie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie”.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Formularz cenowy

3. Wzór umowy

opublikowano 2017-04-10

zmiana ogłoszenia - wyjaśnienie zamawiającego

opublikowano 2017-04-12

Wyniki

opublikowano 2017-04-26


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „ Zakup paliw, olejów, smarów i płynów do sprzętów i samochodów Gminy Białogard ”

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe;

2. Formularz ofertowy, projekt umowy

opublikowano 2017-02-17

WYNIKI

opublikowano 2017-03-03


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „ Zakup paliw, olejów, smarów i płynów do sprzętów i samochodów Gminy Białogard ”

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe;

2. Formularz ofertowy;

3. Projekt umowy ( należy zaparafować) .

opublikowano 2017-02-06


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard – etap III”

> Informacja

> Załącznik Nr 1

> Załącznik Nr 2

> Załącznik Nr 3

opublikowano 2016-07-13


 

 
 
 
 
 
Wytworzył:
Iwona Lewandowska
(2016-07-13)
Udostępnił:
Świder Adam
(2016-07-13 13:09:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2021-09-13 20:42:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2072996