☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis/zmiana danych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

1. Sprawę załatwia:

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białogard

ul: Wileńska 8, 78-200 Białogard, pokój nr 6, tel. ( 094) 312 79-71, 311 02-05.

2. Wymagane dokumenty od wnioskodawcy i miejsce składania:

2.1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wzór wniosku).

2.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wzór oświadczenia).

2.3. Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wzór wniosku).

2.4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

2.5. Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy w Białogardzie pok. Nr 16 lub pocztą

na adres: Urząd Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard.

3. Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm.)

a) za wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru- 50 zł (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru),

b) za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu)- 25 zł,

c) za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze- 17 zł.

d) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł.

Powyższą opłatę należy wnieść na konto Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Białogardzie NR: 35 8562 0007 0000 0677 2000 0030 lub w kasie Urzędu Gminy Białogard wraz z opisem; Imię i nazwisko lub nazwa firmy, opłata skarbowa z jakiego tytułu ( np. za dokonanie wpisu/zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej/udzielenie pełnomocnictwa).

4. Forma załatwienia:

a) wpis do rejestru,

b) wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

c) wydanie ( na prośbę Wnioskodawcy) zaświadczenia o dokonaniu zmian danych ( m.in. rozszerzenia zakresu działalności o dodanie rodzaju odbieranych odpadów, wykreślenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych) zawartych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

5. Termin załatwienia

Zgodnie z ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

6. Informacje dodatkowe:

a) przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej,

b) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r,

c) przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych,

d) w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Białogard obowiązany jest złożyć doi Wójta Gminy Białogard wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Wytworzył:
Katarzyna Kubik
(2017-03-30)
Udostępnił:
Świder Adam
(2017-03-30 11:01:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Świder Adam
(2017-03-30 11:06:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2072996