☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

1. Sprawę załatwia:

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białogard

ul: Wileńska 8, 78-200 Białogard, pokój nr 6, tel. ( 094) 312 79-71, 311 02-05.

2. Wymagane dokumenty od wnioskodawcy i miejsce składania:

2.1. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wzór wniosku)

2.2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

2.3. Miejsce składania dokumentów Sekretariat Urzędu Gminy w Białogardzie pok. Nr 16 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard.

3. Opłaty:

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku występowania przez pełnomocnika – 17 zł.

Powyższą opłatę należy wnieść na konto Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Białogardzie NR: 35 8562 0007 0000 0677 2000 0030 lub w kasie Urzędu Gminy Białogard wraz z opisem; Imię i nazwisko lub nazwa firmy, opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa.

4. Forma załatwienia:

a) wykreślenie z rejestru działalności regulowanej,

b) wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

5. Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie wykreślenia z rejestru działalności regulowanej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem wójta Gminy Białogard w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Wytworzył:
Katarzyna Kubik
(2017-03-30)
Udostępnił:
Świder Adam
(2017-03-30 11:03:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Świder Adam
(2017-03-30 11:30:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2072996