☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania z zakresu usuwania azbestu w 2017 roku

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2021 ROKU


Wójt Gminy Białogard informuje, iż w roku 2021 Gmina Białogard ponownie ubiegać się będzie
o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację zadania pn.;

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard”.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, Rodzinne Ogrody Działkowe z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Dofinansowanie na powyższy cel wynosi 100% całkowitej wartości zadania tj. demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest dokona firma wybrana przez Wójta Gminy Białogard  w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu.

 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

 

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Białogard
o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W przypadku gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie będzie realizowane.

 

Wnioski o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu należy składać w terminie do 28 lutego 2021 r.

 

Załączniki:

Formularz wniosku do pobrania (plik),

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do demontażu pokrycia dachowego:

  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( w przypadku budynku/działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli) - druk.

  2. Ocenę z natury stanu technicznego eternitu na druku wg wzoru-  Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania  wyrobów zawierających azbest - druk.

  3. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania ( demontaż) - druk

  4. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Białogardzie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę- w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest.

  5. Oświadczenie o wykonaniu demontażu wyrobów zawierających azbest przez wyspecjalizowana firmę.

  6. Oświadczenie o odtworzeniu elementów budowlanych w miejscu zdjętych.

  7. Kolorowe zdjęcia obiektu z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest-  w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w zakresie demontażu.

 

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do transportu wyrobów azbestowych:

  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością - druk.(w przypadku budynku/działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli).

  2. informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone - druk.

  3. Kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.


 

 

Wytworzył:
Katarzyna Kubik
Udostępnił:
Świder Adam
(2017-11-06 10:46:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2021-01-28 13:41:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2072996