Kierownictwo, pracownicy Urzędu

 --------------------------------------------------------------------------------
Kierownictwo, pracownicy Urzędu
--------------------------------------------------------------------------------

Jacek Smoliński Wójt Gminy Białogard
oświadczenie majątkowe za 2015r.

Alicja Kubiś Z-ca Wójt Gminy Białogard
oświadczenie majątkowe za 2015r.

Izabela Czaplejewska Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe za 2015r.

Stanisława Banaszak Podinspektor ds. księgowości podatkowej
oświadczenie majątkowe za 2015r.

Ryszard Cegiełka Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i inwestycji
oświadczenie majątkowe za 2015r.

Joanna Czupreta Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i oświaty
oświadczenie majątkowe za 2015r.

Kucięba Izabela Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
oświadczenie majątkowe za 2015r.

Elżbieta Mazur Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
oświadczenie majątkowe za 2015r.

Aleksandra Pleban Podinspektor ds. inwestycji i budownictwa
oświadczenie majątkowe za 2015r.

Małgorzata Sus-Bartman Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
oświadczenie majątkowe za 2015r

Ewa Szczybelska Inspektor ds. obywatelskich i ewidencji ludności
oświadczenie majątkowe za 2015r.

Janusz Kazimierz Rdzanek Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
oświadczenie majątkowe za 2015r.

Anna Iwona Michaliszyn Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
oświadczenie majątkowe za 2015r.

 

Wytworzył:
Anna Zarbock
(2016-11-29)
Udostępnił:
Świder Adam
(2016-11-29 13:38:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Świder Adam
(2016-11-29 13:38:43)