Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Białogard
Herb Urząd Gminy Białogard

Czwartek 24.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia 2013

 


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:budowie instalacji fotowoltanicznej o mocy maksymalnej 1,2 MW, zlokalizowanej na działce nr 267 w miejscowości Kościernica, gm. Białogard

opublikowano 2013-12-20


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji polegającej na: "wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Białogard"

opublikowano 2013-12-19


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: remont mostu k/m Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166 w km 0+217

opublikowano 2013-12-06


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :budowie elektrowni fotowoltanicznej skladającej sie z niezależnych bloków o łącznej mocy ok. 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzysząc a w pobliżu wsi Pustkowo, gm. Białogard, powiat białogardzki

opublikowano 2013-11-18


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: "wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Białogard"

opublikowano 2013-11-06


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wyłożeniu i możliwości zapoznania  się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie  stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”  

opublikowano 2013-10-29


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pustkowo, gmina Białogard, powiat białogardzki”.

opublikowano 2013-10-24


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowa elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy ok. 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Kościernica, gm. Białogard, powiat białogardzki”

opublikowano 2013-10-23


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowie obiektu infrastruktury technicznej – zespół paneli fotowoltaicznych o mocy znamionowej do 3 MW, składającej się z modułów fotowoltanicznych zamontowanych nad gruntem na stelażach stalowych”

opublikowano 2013-10-18


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Białogard”.

opublikowano 2013-09-30


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 1,200 MW zlokalizowanej w miejscowości Kościernica, gmina Białogard, powiat białogardzki”.

opublikowano 2013-09-25


1) obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pustkowo, gmina Białogard, powiat białogardzki”.

2) obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pustkowo, gmina Białogard, powiat białogardzki”.

opublikowano 2013-09-24


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia w sprawie braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:"remoncie mostu k/m Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166 w km 0+217, gm. Białogard"

opublikowano 2013-09-23


1) obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:budowa elektrowni fotowoltanicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz  z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Rościno, gm. Białogard.

2)obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:budowa elektrowni fotowoltanicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 3 MW wraz  z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pękanino, gm. Białogard.

3)obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:budowa elektrowni fotowoltanicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 3 MW wraz  z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pękaninko, obręb ewidencyjnym Kościernica, gm. Białogard.

4) obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:budowa elektrowni fotowoltanicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz  z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Redlino, gm. Białogard.

5)obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:budowa elektrowni fotowoltanicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 4 MW wraz  z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Lulewiczki, gm. Białogard.

6)obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:budowa elektrowni fotowoltanicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz  z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Lulewice, gm. Białogard.

opublikowano 2013-09-16


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: budowa elektrowni fotowoltanicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Kościernica

opublikowano 2013-09-06


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscowości Redlino gm. Białogard - informacja publiczna

opublikowano 2013-09-02


1. obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa elektrowni fotowoltanicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Rościno, gm. Białogard,

2. obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa elektrowni fotowoltanicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pękanino, gm. Białogard,

3. obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa elektrowni fotowoltanicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pękaninko, gm. Białogard,

4. obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa elektrowni fotowoltanicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Redlino, gm. Białogard,

5. obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa elektrowni fotowoltanicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Lulewiczki, gm. Białogard,

6. obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa elektrowni fotowoltanicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą w pobliżu wsi Lulewice, gm. Białogard.

opublikowano 2013-08-20


1. Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o zakończeniu zbierania materiału dla inwestycji pn. uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w m. Redlino, gm. Białogard - informacja publiczna
2. obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " remont mostu k/m Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166 w km 0+217, gm. Białogard - informacja publiczna

opublikowano 2013-08-06


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie obiektu infrastruktury technicznej - zespół paneli fotowoltanicznych o mocy znamionowej do 3 MW, składającej się z modułów fotowoltanicznych zamontowanych nad gruntem na stelażach stalowych w miejscowości Żeleźno, gm. Białogard

opublikowano 2013-07-25


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Lulewice, gm. Białogard, powiat białogardzki”.

opublikowano 2013-07-16


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Redlino, gm. Białogard, powiat białogardzki”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pękaninko, gm. Białogard, powiat białogardzki”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Lulewice, gm. Białogard, powiat białogardzki”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Rościno, gm. Białogard, powiat białogardzki”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pękanino, gm. Białogard, powiat białogardzki”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Lulewiczki, gm. Białogard, powiat białogardzki”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Kościernica, gm. Białogard, powiat białogardzki”.

opublikowano 2013-07-01


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn: uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanych w miejscowości Redlino"

opublikowano 2013-06-14


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia w spawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na 'budowie farmy wiatrowej w miejscowości Białogórzyno w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". - informacja strony postępowania.

obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na 'budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Białogórzyno w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" - informacja publiczna

opublikowano 2013-06-13


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o umorzeniu postępowania i wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie 15 wiat gospodarczych na klatki stalowe dla hodowli norek, płyty obornikowej i budynku gospodarczego na działce oznaczonej nr 245, obręb Białogórzyno, gm. Białogard -  informacja publiczna

opublikowano 2013-06-11


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o umorzeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na :"stabilizacji lustra wody w istniejących zabagnionych obniżeniach terenowych w Leśnictwie Byszyno, oddziały leśne 241 i 261 na dzialkach nr 241 i 261 obręb Rzyszczewo, gm. Białogard

opublikowano 2013-05-06


informacja Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"budowa drogi leśnej zlokalizowanej na działkach ozn. nr 11, 12, 19, 20, 21 i 22 położonych w obrębie ewidencyjnym Buczek, gm. Białogard"

opublikowano 2013-04-22


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej na terenie gminy Białogard w m. Lulewice.

opublikowano 2013-04-11


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na; "budowie 15 wiat gospodarczych na klatki stalowe dla hodowli norek, płyty obornikowej i bydynku gospodarczego na działce oznaczonej nr 245 obręb Białogórzyno

opublikowano 2013-03-21


zawiadomienie Wójta Gminy Białogard w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej na działce oznaczonej nr 105 położonej w miejscowości Lulewice, gm. Białogard

opublikowano 2013-03-15


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard w wydaniu postanowienia dot. przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na:"rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego - budowie wiat do hodowli norek, budowie płyty obornikowej i silosów na karmę, obręb Białogórzyno, gm. Białogard"

opublikowano 2013-02-26


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"budowie drogi leśnej na długości ok. 2,1 km o szer. 3,5 m o nawierzchni z kruszywa wraz z budową przepustu oraz wykonaniu mijanek o wymiarach 2x23 m wraz ze skosami najazdowymi, wykonaniu zjazdów i skrzyżowań z nawiązaniem do szerokości istniejących dróg zlokalizowanej w obrębie Buczek, gmina Białogard"

opublikowano 2013-02-19


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Białogórzyno  w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" - zawiadomienie stron postępowania

opublikowano 2013-01-29


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Białogórzyno w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" - informacja publiczna

opublikowano 2013-01-29


Obwieszczenie wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji" zlokalizowanego w m. Lulewice, gm. Białogard

opublikowano 2013-01-22


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Nasutowo" o łącznej mocy do 10,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicach miejscowości Nasutowo"

opublikowano 2013-01-16


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego - hodowla norek, budowa płyty obornikowej i silosy na karmę" w m. Białogórzyno, gm. Białogard

opublikowano 2013-01-11


 

Wytworzył:
Małgorzata Jakubicz
(2013-01-12)
Udostępnił:
Adam Świder
(2013-01-12 17:15:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Świder
(2015-01-09 14:06:00)
 
 
ilość odwiedzin: 1267771

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X