Kontakt telefoniczny

URZĄD GMINY :

Wójt Gminy/Sekretariat

tel. 94 312 44 01

 

Sekretarz Gminy

tel. 94 312 06 94

 

Skarbnik Gminy

tel. 94 312 04 53

 

Sekretariat

tel. 94 312 44 01

 

Inwestycje, zamówienia publiczne

tel. 94 312 11 62

 

Planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami

tel. 94 312 44 03

 

Obsługa Rady Gminy, oświata, kultura, kultura fizyczna, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, działalność gospodarcza

tel. 94 312 04 54

 

Drogi, cmentarze, transport

tel. 94 312 79 71

 

Lokale mieszkalne

tel. 94 311 02 05

 

Ochrona środowiska , rolnictwo

tel. 600 047 042

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

tel. 94 311 01 93

 

Płace

tel. 94 311 02 46

 

Księgowość budżetowa

tel. 94 311 01 92
tel. 94 312 44 04

 

Podatki - opłaty

tel. 94 311 01 97
tel. 94 311 02 36

 

Podatki – windykacja

tel. 94 311 02 03

 

Dowody osobiste, kadry

tel. 94 312 04 63

 

Ewidencja ludności, archiwum

tel. 94 312 44 02

 

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, OSP

tel. 94 312 04 64

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

tel. 94 311 01 95

 

Sekretariat

tel. 94 312 78 28

Dodatki mieszkaniowe

tel. 94 312 78 28

Świadczenia rodzinne

tel. 94 311 25 36

Szkoły:

Szkoła Podstawowa w Pomianowie

tel. 94 312 23 99

Szkoła Podstawowa w Rogowie

tel. 94 312 00 15

Szkoła Podstawowa w Stanominie

tel. 94 311 21 95

Żłobek Gminny w Kościernicy

tel. 720 820 940

Biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie

tel. 94 311 22 97

Filia w Podwilczu

tel. 94 311 22 25

Filia w Pomianowie

tel. 94 311 13 94

Filia w Rogowie

tel. 94 312 97 94

Wytworzył:
(2005-03-10)
Udostępnił:
Lipiński Michał
(2005-03-10 15:46:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2023-05-08 13:59:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki