Ewidencje

Ewidencje


Referat Finansów, Budżetu i Planowania

1. Ewidencja podatników – stanowisko ds. podatków i opłat
2. Ewidencja tytułów wykonawczych i upomnień – stanowisko ds. księgowości podatkowej

Referat ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

1. Ewidencja ludności – stanowisko ds. ewidencji ludności
2. Ewidencja dowodów osobistych w tym wydanych i unieważnionych dowodów osobistych – stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych i wydawania dowodów tożsamości

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1.Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków – stanowisko ds. ochrony środowiska
i rolnictwa

2. Ewidencja zabytków – stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa
3.Ewidencja zbiorników bezodpływowych – stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Referat Edukacji i Przedsiębiorczości

1. Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie – stanowisko ds. działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat ds. Organizacyjnych

1. Ewidencja umów cywilno-prawnych – stanowisko ds. kancelaryjno – technicznych

Wytworzył:
(2005-02-04)
Udostępnił:
Klajno Małgorzata
(2005-02-04 09:25:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2023-05-08 14:10:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki