Rok 2024

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-4.747.11.2023.MM(10) z dnia 02 kwietnia 2024 r. informujące o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina”.

2024.04.03


Obwieszczenie Starosty Białogardzkiego z dnia 27 marca 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 34 0010Z Żeleźno – Kolonia Żeleźno (Pustkowo) wraz z przepustami pod drogą i zjazdami i budową kanału technologicznego”.

2024.03.29


Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 430010Z Żeleźno- Kolonia Żeleźno(Pustkowo)  wraz z przepustami pod drogą i zjazdami i budową kanału technologicznego

2024.03.04


Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-4.747.11.2023.MM(3), z dnia 09 lutego 2024 r. o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii 400 kV Dunowo - Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina".
 

2024.02.14


Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie znak SK.ZUZ.4210.11.2024.WP z dnia 06.02.2024 r.,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego tj. jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu całej nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Osadników Białogardzkich w Białogardzie, powiat Białogardzki, województwo Zachodniopomorskie.

2024.02.14

Wytworzył:
Udostępnił:
Brzęczek Paweł
(2024-02-14 21:46:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2024-04-03 09:45:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki