Zapytania ofertowe

”Gmina Białogard-Rozświetlona” składanie ofert do dnia 13.02.2024r. do godziny 10:00

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. załączniki od1-4

05.02.2024

1. Unieważnienie postepowania

12.02.2024


" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania Remont Swietlicy Wiejskiej w miejscowości Buczek, Gmina Białogard" termin składania ofert do dnia 09.02.2024r. do godziny 10:00

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Ząłaczniki od 1-4

05.02.2024

Odpowiedzi na pytania

2024.02.08

1.Zawiadomienie o wyborze oferty

2024.02.12


Opracowanie dokumentacji - Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Białogard - II etap

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Załączniki od 1-4

12.01.2024

1. Zawiadomienie o wyborze oferty

30.01.2024


" REMONT ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ w miejscowości Buczek,  Gmina Białogard” termin składania ofert do 25.01.2024r. do godziny 12:00


1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Załączniki 

08.01.2024

1. Informacja o zmianie zaproszenia do złożenia oferty

2. załącznik nr 2

22.01.2024

Zawiadomienie o wyborze oferty

05.02.2024


Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług polegających na wywozie nieczystości stałych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Białogard będących własnością Gminy Białogard tj. szkoły, świetlice, przystanki, cmentarze, OSP Rogowo, Żłobek Kościernica.

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Załącznik nr 1 - oferta cenowa

3. Załącznik nr 2 - umowa

4. Załącznik nr 1 do umowy - wykaz nieruchomości

5. Załącznik nr 2 do umowy - cennik

6. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna

7. Załącznik nr 4- oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w zapytaniu ofertowym

21.12.2023

Zawiadomienie o wyborze oferty

2024.01.05


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania Wymiana źródła ciepła w szkole w Rogowie

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. załączniki od 1-4

13.12.2023

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

21.12.2023


"Opracowanie dokumentacji- droga Rogowo"

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. zał. nr 1 - wzór umowy

3. załącznik nr 2 formularz oferty

4. załącznik nr 3 - oświadczenie

4. załącznik nr 4

10.10.2023 r.

1. Infromacja dotycząca postępowania

11.10.2023 r.


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania:

„Wykonanie robót budowlanych remontowo-naprawczych dotyczących odbudowy obiektu świetlicy po pożarze”

1. zaproszenie do złożenia oferty

2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy

2. załącznik nr 2 - wzór umowy

3. załącznik nr 3 - oświadczenie

4. załącznik nr 4

10.10.2023 r.

 

1. zawiadomienie o wyborze oferty

18.10.2023r.


Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na zadanie wykonanie placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

4. Oświadczenie

5.  Oświadczenie RODO

Informacja o nie wybraniu oferty
 

2023.09.27

 

 


Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na zadanie wykonanie placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

3. Załacznik nr 2 - umowa - place zabaw

4. Załącznik nr 3 - oświadczenie - place zabaw

5. Załącznik nr 4 - oświadczenie RODO art. 13 i art. 14 -place zabaw

2023.09.06

 

Informacja o nie wybraniu oferty

2023.09.15


„Bezpieczna zabawa to ważna sprawa”- plac zabaw w Lulewicach


1.Zaproszenie do złożenia oferty

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

4. Oświadczenie

5. Oświadczenie RODO

 2023.08.23

Informacja o wyborze oferty

2023.09.01

 


Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na zadanie: „Bezpieczna zabawa to ważna sprawa” realizowane w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023”

plac zabaw w Lulewicach


1.Zaproszenie do złożenia oferty

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

4. Oświadczenie

5. Oświadczenie RODO

2023.08.07

Informacja o nie wybraniu oferty

2023.08.21

 


ZAPYTANIE OFERTOWE Na sprzedaż pojazdu Autobusu szkolnego 17 osobowy, marki Ford, model Transit

1. Zapytanie

2. Załączniki

2023.08.07

Rozstrzygnięcie

2023.08.30


Bezpieczna zabawa  to ważna sprawa” w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023”

1. Zaproszenie do złożenia oferty;

2. Formularz ofertowy;

3. Wzór umowy;

4. Oświadczenie;

5. Oświadczenie RODO.

2023.07.24

Informacja o wyborze oferty

2023.08.07


1. Zaproszenie do złożenia oferty - plac zabaw w Lulewicach

2. Załączniki

2023.07.21

 


„Wiata w Sołectwie Nasutowo” w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023”

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

4. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

5.Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

2023.07.20

 

Informacja o wyborze oferty

2023.08.07


"Trybuny sportowe na stadionie sportowym w Stanominie"

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Trybuny sportowe na stadionie sportowym w Stanominie

2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - Trybuny sportowe na stadionie sportowym w Stanominie

3.Załącznik nr 2 - wzór umowy - Trybuny sportowe na stadionie sportowym w Stanominie

4. Załącznik nr 3 - oświadczenie - Trybuny sportowe na stadionie sportowym w Stanominie

5. Załącznik nr 4 - oświadczenie RODO art. 13 i art. 14 - Trybuny sportowe na stadionie sportowym w Stanominie

2023.07.19
 

zdjęcie krzesełka

zdjęcie oznaczenie krzesełek

2023.07.24

Informacja o wyborze oferty

2023.07.31


Na sprzedaż pojazdu Autobusu szkolnego 17 osobowy, marki Ford, model Transit


 1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki

3. Zdjęcia

2023.07.17

Informacja o wyborze oferty

2023.08.03


" Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedszkola Gminnego w Kościernicy"

 1. Zapytanie ofertowe

2. załącznik nr 1 - wzór umowy

3. załącznik nr 2 - formularz ofertowy

4. załącznik nr 3 - oświadczenie

5.załącznik nr 4 - klauzula informacyjna.

2023-07.12

Informacja o wyborze oferty

2023.07.24


Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania

Film promocyjny pt.: „Filmowa promocja dziedzictwa i kultury Gminy Białogard"

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

3. Oświadczenie o braku powiązań

4.  Oświadczenie RODO

2023.07.05

Informacja o wyborze oferty

2023.07.31Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zmówienia pn.: „DOSTĘPNA GMINA BIAŁOGARD”

Wypukłe ścieżki dla osób z niepełnosprawnością wzroku, tablice przydrzwiowe oraz tablice informacyjne przydrzwiowe i nawigacyjne na ciągach komunikacyjnych,
krzesła do ewakuacji, plany tyflograficzne wraz z przygotowaniem projektu

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy

2023.06.21

Informacja o wyborze oferty

2023.07.04


Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa Szkoły w Stanominie  wraz z termomodernizacją, przebudową stadionu sportowego i przebudową drogi dojazdowej do stadionu sportowego” cz. I „Przebudowa drogi dojazdowej do stadionu na działkach 78 i 63 obręb Stanomino” realizowanego w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W formule „zaprojektuj i wybuduj”

1. Zaproszenie do złożenia oferty - czI Przebudowa drogi djazdowej do stadionu na działkach 78 i 63 obręb Stanomino

2. Załączniki

2023.06.07

1. zawiadomienie o wyborze oferty

2023.06.21


Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania

„Przebudowa Szkoły w Stanominie  wraz z termomodernizacją, przebudową stadionu sportowego i przebudową drogi dojazdowej do stadionu sportowego”

 cz. II„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Stanominie gmina Białogard” 

realizowanego w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W formule „zaprojektuj i wybuduj”

1. Zaproszenie do złożenia oferty  cz II Przebudowa wraz z termomodernizacją Szkoły

2. Załączniki

2023.06.07

1. Zawiadomienie o wyborze oferty

2023.06.21


Wójt  Gminy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Sprzedaż pojazdu osobowego, marki Ford, model Transit

1. Zaproszenie Wójta do złożenia ofert

2. załącznik 

 

Rozstrzygnięcie ofert na sprzedaż busów

2023.07.06


Wójt  Gminy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:  Sprzedaż pojazdu Autobusu szkolnego 17 osobowy, marki Ford, model Transit

1. Zaproszenie Wójta do złożenia ofert

2. załącznik 

Rozstrzygnięcie ofert na sprzedaż busów

2023.07.06


Wójt  Gminy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:  " Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard-etap IV".   

1. Zaproszenie Wójta do złożenia ofert

2. załącznik nr 1- Oferta cenowa,

3. załącznik nr 2-Oświadczenie,

4. załącznik nr 3-Wzór umowy,

5. załącznik nr 4-Obowiązek informacyjny

6. załącznik nr 5-Oświadczenie dot. spełnienia przesłanek wykluczenia z postępowania

2023.04.14

1. Zawiadomienie o wyborze oferty

2023.04.27


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla parku pałacowego w Podwilczu znajdującego się na działce 205/10 i 205/11 obr. Podwilcze, gm. Białogard wraz z otaczającym go murem.
1. ZAPYTANIE CENOWE

2. Załączniki

 

 

 


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania  „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Pustkowo do miejscowości Żeleźno , Gmina Białogard

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. załącznik nr 1 - formularz oferty

3. załącznik nr 2

4. załacznik nr 3

5. załacznik nr 4

2023.03.02

Pytania i odpowiedzi

2023.03.08

Sprostowanie do pytań i odpowiedzi z dnia 08.03.2023 r.

2023.03.09

Zawiadomienie o wyborze oferty

2023.03.20


Zapytanie ofertowe na:

 

1. Nagranie filmu w języku migowym z informacją o zakresie funkcjonowania urzędu
i umieszczenie go na stronie gminy

2. Przygotowanie informacji w tekście łatwym do czytania, opisującym zakres działalności podmiotu na stronę www, plik elektroniczny zawierający tekst odczytywalny maszynowo

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy -film i tekst

2023-02-21

PYTANIA I ODPOWIEDZI

2023.03.07

Informacja o wyborze oferty


Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wstępną  wyceną, kosztów budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Białogard 

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Załącznik nr 2 - oferta cenowa

3. Załącznik nr 3 - wzór umowy

4. Załącznik nr 4 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

5. Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w zapytaniu ofertowym

2023-02-21


Zaproszenie do składania ofert: " Dostępna  Gmina Białogard".

Zadanie realizowane jest w ramach projektu grantowego „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.: „Dostępna Gmina Białogard”.

Zapytanie dotyczy dostawy i montażu pętli indukcyjnej stanowiskowej i przenośnej

1. Zapytanie

2. Załącznik 1

3. Załącznik 2

2023-02-17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023.06.07


Zaproszenie do składania ofert: " Dostępna  Gmina Białogard".

Zadanie realizowane jest w ramach projektu grantowego „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.: „Dostępna Gmina Białogard”.

Zapytanie dotyczy dostawy i montażu:

 

  1. Wypukłych ścieżkek dla osób z niepełnosprawnością wzroku;
  2. Tablic przydrzwiowych oraz tablice informacyjnych przydrzwiowych i nawigacyjnych na ciągach komunikacyjnych;
  3. Krzeseł do ewakuacji;
  4. Planów tyflograficznych wraz z przygotowaniem projektu;
  5. Uchwytów na kule

1. Zapytanie

2. Załącznik 1

3. Załącznik 2

2023-02-17

PYTANIA I ODPOWIEDZI

2023.03.02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023.03.07


'Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard-etap X'

1. Zaproszenie do złożenia ofert- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard-etap X.

2. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

3. załącznik nr 2- wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

5. Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonwacy

6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik nr 6- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych i zasad współpracy w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych

8. Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonwacy

 

zawiadomienia o wyborze oferty

2023.02.22


Zaproszenie do składania ofert: "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt". 

1. Zaproszenie  zapytanie ofertowe  - odławianie zwierząt

2. Załączniki

2023-02-02

 


Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług polegających na wywozie nieczystości stałych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Białogard będących własnością Gminy Białogard tj. szkoły, świetlice, przystanki, cmentarze, OSP Rogowo, Żłobek Kościernica

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Załącznik nr 1 - oferta cenowa

3. Załącznik nr 2 - umowa

4. Załącznik nr 1 do umowy - wykaz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Białogard będących własnością Gminy

5. Załącznik nr 2 do umowy - cennik

6. Załącznik nr 3- klauzula informacyjna

7. Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w zapytaniu ofertowym

2023.01.30

1. Zawiadomienie o wyborze oferty

2023-02-13


Opracowanie dokumentacji - droga Byszyno

 

Zaproszenie do złożenie oferty na opracowanie dokumentacji - droga Byszyno

1. Zaproszenie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

4. Oświadczenie

2023.01.24

1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2023.01.24


„Dostawę materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Gminy Białogard, Szkoły Podstawowej w Pomianowie, Szkoły Podstawowej w Rogowie, Szkoły Podstawowej w Stanominie”

1. zapytanie ofertowe

2. Załączniki

2022.12.29

Zawiadomienia

2023.01.12

 


Siłownia plenerowa w miejscowości Pomianowo

1. zaproszenie do złożenia ofert
2. załącznik nr 1 - formularz oferty
3. załącznik nr 2 - wzór umowy
4. załącznik nr 3- oświadczenie
5. załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa

2022-09-05


Budowa boiska sportowego w Stanominie"

1. Zapytanie ofertowe
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4

2022-08-05

Pytania i wyjaśnienia

2022-08-09

1. Zawiadomienie o wyborze oferty

2022-08-12


1. Formularz ofertowy
2. Zapytanie o cenę  na wykonanie PFU Pustkowo-Żeleżno
3. Wzór umowy na wykonanie PFU dla zadania przebudowa drogi Pustkowo-Żeleźno

2022-06-14

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

2022-07-06


Pełnienie funkcji Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zagórz, Zagórze-Nasutowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gruszewo, Gruszewo-Łęczno gmina Białogard z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

zaproszenie do złożenia oferty

1. załącznik nr 1
2. załącznik nr 2 - umowa
3. załącznik nr 3
4. załącznik nr 4
5. załącznik nr 5

2022-05-30

1. Zawiadomienie o wyborze oferty

2022-06-02


„Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Białogard

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Załącznik nr 5
7. Załącznik nr 6
8. Załącznik nr 7

2022-05-13


"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard - etap IX"

 

1. Zaproszenie do złożenia ofert - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard - etap IX
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy
7. Załącznik nr 6 - Umowa powierzenie  przetwarzania danych osobowych i zasad współpracy w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych
8. Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy

2022-05-13

Zawiadomienie o wyborze oferty

2022-05-24


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej na działce nr 85 obr. Stanomino

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. załącznik nr 1 - formularz oferty
3. załącznik nr 2- wzór umowy
4. załącznik nr 3- oświadczenie
5. załącznik nr 4- klauzula
6. załącznik nr 5- oświadczenie

2022-05-05

Pytania i wyjasnienia

2022-05-09

zawiadomienie o wyborze oferty

2022-05-12

 


Wójt  Gminy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:  " Usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard-etap III".   

1. Zaproszenie Wójta do złożenia ofert.
2. załącznik nr 1- Oferta cenowa, 
3. załącznik nr 2-Oświadczenie,         
4. załącznik nr 3-Wzór umowy, 
5. załącznik nr 4-Obowiązek informacyjny

2022-04-15

zawiadomienie o wyborze

2022-05-06


Zapytanie ofertowe na catering do Żłobka Gminnego w Kościenicy w roku 2022
1. Załącznik 1
2. Załącznik 2
3. Załącznik 3
4. Załącznik 4


2022-04-12


Zaproszenie do składania ofert: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt"

 
2022.02.17
2022.03.24

 

        Zaproszenie do składania ofert: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt"
 
opublikowano 22.12.2021 r
 

 

Sprzedaż pojazdu specjalnego - pożarniczego, marki VOLVO, typ, FL 1
 

opublikowano 15.10.2021 r

1. zawiadomienie o wyniku postępowania 

opublikowano 30.11.2021 r


 

Zaproszenie do składania ofert: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt"
 
 
 

opublikowano 14.10.2021 r

 
 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Modernizacja (Przebudowa) drogi gminnej wraz z wyposażeniem technicznym w istniejących granicach pasa drogowego w miejscowości Lulewiczki( dz. nr  153/3,169 obr. Lulewiczki, gm. Białogard) o długości ok. 0,90 km. na działce nr 153/3 obręb Lulewiczki"
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 - formularz oferty
3. załącznik nr 2 - wzór umowy
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4

opublikowano 13.09.2021 r

 

Utworzenie boiska do piłki nożnej w Kamosowie Gmina Białogard

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik Nr 1 - Oferta
3. Załącznik Nr 2 - wzór umowy
4. Załącznik Nr 3 Klauzula informacyjna

opublikowano 17.08.2021 r

Zawiadomienie

opublikowano 31.08.2021 r


 

Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert na: Sprzedaż pojazdu Autobus szkolny, marki JELCZ, model L090M/S

 

Zaproszenie do składania ofert
1. Formularz oferty
2. Zdjęcia pojazdu 
3. Wzór umowy 
4. Scan wyceny Rzeczoznawcy 
5. obowiązek informacyjny RODO.

opublikowano 12.08.2021 r

zawiadomienie o wyborze wyniku postępowania

opublikowano 31.08.2021 r


        Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert na: Sprzedaż pojazdu Autobus szkolny, marki Autosan, model 0909 L05.09

Zaproszenie do składania ofert
1. Formularz oferty
2. Zdjęcia pojazdu 
3. Wzór umowy 
4. Scan wyceny Rzeczoznawcy 
5. obowiązek informacyjny RODO.

opublikowano 12.08.2021 r

zawiadomienie o wyborze wyniku postępowania

opublikowano 31.08.2021 r

 

Opracowanie oraz wykonanie strony internetowej wraz z przeniesieniem danych z aktualnej strony a także z systemem zarządzania treścią CMS i niezbędnymi funkcjonalnościami oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się obsługą Portalu”.

1. Zaproszenie do złożenia ofert cenowych 
2. załącznik nr 1 Formularz ofertowy
3. wzór umowy załącznik nr 2 

opublikowano 09.08.2021 r

1. Zaproszenie do złożenia ofert cenowych po zmianach
2. wzór umowy załącznik nr 2  po zmianach

Pytania i odpowiedzi

 

opublikowano 11.08.2021 r

Pytania i odpowiedzi- przedłużenie terminu składania ofert

opublikowano 17.08.2021 r

Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 10.09.2021 r

 
 

Sprzedaż pojazdu Autobus szkolny, marki JELCZ, model L090M/S

1. Zaproszenie do składania ofert

opublikowano 20.07.2021 r

1. Zawiadomienie o wyborze ofert

opublikowano 12.08.2021 r


Sprzedaż pojazdu Autobus szkolny, marki AUTOSAN, model A0909 L 05.09

1. Zaproszenie do składania ofert

 

opublikowano 20.07.2021 r

1. Zawiadomienie o wyborze ofert

opublikowano 12.08.2021 r

 

Sprzedaż pojazdu specjalnego - pożarniczego, marki VOLVO, typ, FL 10”

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO

 

opublikowano 08.07.2021 r

 

opublikowano 11.08.2021 r

 

 


" Utworzenie boiska do piłki nożnej w Kamasowie gmina Białogard"

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. załącznik nr 1 formularz ofertowy
3. wzór umowy
4. załącznik nr 3 klauzula

opublikowano 03.07.2021 r

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa/budowa drogi gminnej z miejscowości Dargikowo do miejscowości Pomianowo na działkach nr 326 obr. Pomianowo  77/4, 284, 288,311,344/3,357/1,372,414 obr. Dargikowo”.

( nr referencyjny IZPiPGN.271.9.2021)

1. - zaproszenie do złożenia oferty
2.- Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
3. - Załącznik nr 2 wzór umowy;
4. - Załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań;
5. - Załącznik nr 4 klauzula informacyjna;

opublikowano 30.06.2021 r

 


zawiadomienie o wyborze oferty 

opublikowano 12.07.2021 r

 

 

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard - etap VIII"

1. Zaproszenie do złożenia ofert - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard - etap VIII
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy
7. Załącznik nr 6 - Umowa powierzenie  przetwarzania danych osobowych i zasad współpracy w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych

opublikowano 29.06.2021 r

Zawiadomienie o wyborze ofert

opublikowano 09.07.2021 r

 

Sprzedaż pojazdu specjalnego - pożarniczego, marki VOLVO, typ, FL 10

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO

 

opublikowano 08.06.2021 r
 
opublikowano 24.06.2021 r
 

 

Wójt  Gminy zaprasza do złożenia ofert cenowej na zadanie pn.:  " Usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard-etap II".
 
opublikowano 19.05.2021 r
 
opublikowano 21.06.2021 r
 
 

 

Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Białogard przez okres: od  01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
 
opublikowano 11.12.2020 r
 

Wyniki

opublikowano 29.12.2020 r
 

 

 

opublikowano 22.09.2020 r
opublikowano 30.09.2020 r
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa trybuny sportowej w Białogórzynie"

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
2. Załącznik Nr 1 - Oferta
3. Załacznik Nr 2 - wzór umowy
4. Załącznik Nr 3 Klauzula informacyjna

opublikowano 06.08.2020 r
 
opublikowano 12.08.2020 r
 

 

 

Dostawa wyposażenia świetlicy w miejscowości Buczek w ramach projektu: "Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę w miejscowości Żelimucha i Buczek w gminie Białogard"

Dostawa wyposażenia świetlicy w miejscowości Żelimucha w ramach projektu" "Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę w miejscowości Żelimucha i Buczek w gminie Białogard" 

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załacznik nr 2 - Arkusz cenowy
4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy
5. Załącznik nr 4 - Wizualizacja - świetlice 

opublikowano 06.08.2020 r
 
opublikowano 14.08.2020 r
 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard - etap VII"

 

1. Zaproszenie do złożenia ofert - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard - etap VII
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy
7. Załącznik nr 6 - Umowa powierzenie  przetwarzania danych osobowych i zasad współpracy w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych

opublikowano 21.07.2020 r
opublikowano 10.08.2020 r

 


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard-etap I"

1. Zaproszenie Wójta Gminy Białogard do złozenia oferty
2. załącznik nr 1-oferta cenowa
3. załącznik nr 2-Oświadczenie
4. załącznik nr 3-wzór umowy
5. Obowiązek informacyjny Barszcz Sosnowskiego

 
opublikowano 08.07.2020 r
 
opublikowano 23.07.2020 r
 

 

Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod
nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard - etap VII"
 

 

opublikowano 08.07.2020 r

zawiadomienie o wynikach

opublikowano 21.07.2020 r

 

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi”. Zadanie realizowane jest w ramach:
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH +” 2020,  na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3
 

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Zał nr 1 Formularz ofertowy
3. Zał nr 2 wzór umowy
4. Zał nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
5. Zał nr 4 Klauzula informacyjna

opublikowano 03.06.2020 r

1. Zawiadomienie o wynikach

opublikowano 18.06.2020 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia ofert cenowej na zadanie pn.:
"Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych"

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty - Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych
2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy

opublikowano 01.06.2020 r

1. Wynik

 

opublikowano 01.06.2020 r

 


Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadaniu
Przebudowa drogi gminnej, zjazdu z drogi powiatowej nr 1169Z oraz istniejącego przepustu, na działkach nr 86/2,86/5, 209, 273 obręb Żelimucha”. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

1. Zapytanie ofertowe
2. Zał nr 1 Oferta
3. Zał nr 2 wzór umowy
4. Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
5. Zał nr 4 Klauzula informacyjna

opublikowano 22.05.2020 r

1. zawiadomienia o wynikach 

opublikowano 02.06.2020 r

 

 


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia ofert cenowej na zadanie pn.:
"Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych"

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty - Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych
2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy

opublikowano 20.05.2020 r

1. Wynik

opublikowano 28.05.2020 r
 

 

Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA”
 

1. Zaproszenie do złożenia oferty - Zdalna Szkoła
2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 3 - wzór umowy
5. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna 15.02.2020opublikowano 29.04.2020 r

1. Pytania i odpowiedzi

opublikowano 30.04.2020 r

1. Pytania i odpowiedzi

opublikowano 05.05.2020 r

1.Wybór najkorzystniejszej oferty

opublikowano 12.05.2020 r

1.Unieważnienie

opublikowano 18.05.2020 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Przebudowa klasy szkolnej na pomieszczenie biblioteczne  wraz z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załacznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załacznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 22.04.2020 r

1. Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 07.05.2020 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu inwestycyjnym prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Białogard”.

1. Ogłoszenie
2. Zał nr 1 Oferta
3. Zał nr 2 wzo?r umowy
4. Zał nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
5. Zał nr 4 Klauzula informacyjna
6. Zał nr 5 Wykaz osób

opublikowano 09.04.2020 r

1. Pytania oferentów

2. Modyfikacja zapytania ofertowego

opublikowano 17.04.2020 r

1. Wynik

opublikowano 20.04.2020 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„Poprawa efektywności energetycznej Szkoły w Stanominie, poprzez głęboką termomodernizację"

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik 1

3. Załącznik 2

4. Załącznik 3

5. Załącznik 4

1. Pytania oferentów

Wynik

opublikowano 30.03.2020 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„Przebudowa klasy szkolnej na pomieszczenie biblioteczne  wraz z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO

opublikowano 16.03.2020 r.

1. Wynik

opublikowano 20.04.2020 r.

 

 

Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Ułożenie kostki brukowej na terenach gminy Białogard”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO

opublikowano 26.11.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 02.12.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem ogrodzenia w miejscowości Podwilcze”

opublikowano 28.11.2019 r.

1. Wyniki


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Ułożenie kostki brukowej na terenach gminy Białogard”

opublikowano 29.10.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 12.11.2019 r.

 


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem ogrodzeń na terenie gminy Białogard”

 

opublikowano 07.10.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 15.10.2019 r.


 

Zaproszenie do składania ofert: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 02.10.2019 r.

1. Wynik

opublikowano 17.10.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń spalinowych do koszenia”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 27.08.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 05.09.2019 r.


Zaproszenie do składania ofert: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 i 2

3. Załącznik nr 4 - Umowa (Projekt)

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 20.08.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 19.09.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń spalinowych do koszenia”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 08.08.2019 r.

1. Wyniki

opublikowano 20.08.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert na: sprzedaż pojazdu koparko-ładowarka, Białorus 82P

Zapytanie ofertowe

Załączniki do oferty

Klauzula informacyjna

opublikowano 16.07.2019 r

1. Wyniki

opublikowano 07.08.2019 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard- etap VI".

opublikowano 09.07.2019 r

1. Wyniki

opublikowano 22.07.2019 r


Zaproszenie do składania ofert;"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

opublikowano 04.07.2019 r

1. Wyniki

opublikowano 20.08.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1175Z na drogę gminą w miejscowości Żytelkowo

 

opublikowano 04.07.2019 r

1. Wyniki

opublikowano 11.07.2019 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn.: „Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Gminy Białogard, Szkoły Podstawowej w Kościernicy, Szkoły Podstawowej w Rogowie, Szkoły Podstawowej w Stanominie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie,  Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie”
 

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

opublikowano 30.05.2019 r

1.Wyjaśnienia Zamawiającego

opublikowano 05.06.2019 r

1. Wyniki

opublikowano 07.06.2019 r


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard-etap VI"

1.Opis przedmiotu zamówienia

2. Wzór umowy

opublikowano 24.04.2019 r.

3. Wyniki

opublikowano 16.05.2019 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebiele – Etap I”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3. Wzór umowy - załącznik nr 2

4. Klauzula informacyjna - załącznik nr 3

5. Dokumentacja kosztorysowa-projektowa - załącznik nr 4

opublikowano 06.12.2018 r.

1. Wyniki

opublikowano 13.12.2018 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa siedzisk stadionowych”  na potrzeby realizacji projektu „Modernizacja trybun przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Stanomino” w ramach udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r. z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3. Wzór umowy - załącznik nr 2

4. Klauzula informacyjna - załącznik nr 3

opublikowano 05.12.2018 r.

1. Wyniki

opublikowano 13.12.2018 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy Białogard przez okres: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3. Wzór umowy - załącznik nr 2

4. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3

5. Klauzula informacyjna - załącznik nr 4

6. Ogłoszenie - nowe zasady segregacji odpadów

opublikowano 04.12.2018 r.

1. Wyniki

opublikowano 13.12.2018 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

opublikowano 09.10.2018 r.

Wyniki

opublikowane 16.10.2018 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych na terenach rekreacyjnych Gminy Białogard”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

opublikowano 02.10.2018 r.

1. Wyniki

opublikowano 10.10.2018 r.


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw na terenach rekreacyjnych Gminy Białogard”  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

opublikowano 2018-09-28

Wyniki

opublikowano 2018-10-05


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych i wyposażenia placów zabaw do miejscowości Sińce i Moczyłki”  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Sińce

4. Załącznik nr 3- Formularz ofertowy Moczyłki

5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

opublikowano 2018-09-17

Wyniki

opublikowano 2018-09-25


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Zakup i dostawę tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek”  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz cenowo kosztorysowy

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy  

opublikowano 2018-06-29

 

1. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

2. Załącznik Nr 1 - formularz cenowo kosztorysowy po zmianie

opublikowano 2018-07-03

WYNIKI

opublikowano 2018-07-06


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z TERENU GMINY BIAŁOGARD PRZEZ OKRES: OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2020 r.  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3. Wzór umowy - załącznik nr 2

4. Wzór umowy powierzenia - załącznik nr 3

opublikowano 2018-05-09

Zawiadomienie o wyniku postępowania

opublikowano 2018-06-04


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard – etap V”  

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Wzór umowy

opublikowano 2018-04-19

Zmiana Wzoru Umowy

opublikowano 2018-04-26

Wyniki

opublikowano 2018-05-14


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na „Dostawę materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Gminy Białogard, Szkoły Podstawowej w Kościernicy, Szkoły Podstawowej w Rogowie, Szkoły Podstawowej w Stanominie, Gimnazjum w Pomianowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie”

1. Zaproszenie

2. Zał nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Zał nr 2 – Formularz ofertowy

4. Zał nr 3 – Wzór umowy  

opublikowano 2018-04-19

Wyniki

opublikowano 2018-04-27


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na: "Świadczenie usług internetowych"

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Wykaz stacji abonenckich

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy powierzenia danych osobowych

opublikowano 2018-04-13

Wyniki

opublikowano 2018-04-20


Projekt: „Utworzenie Sali Tradycji Rybackich w Czarnowęsach” Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Dostawę wyposażenia na potrzeby realizacji projektu: „Utworzenie Sali Tradycji Rybackich w Czarnowęsach”  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw  

opublikowano 2018-04-06

WYNIKI

opublikowano 2018-04-17


Projekt: „Utworzenie Sali Tradycji Rybackich w Czarnowęsach” Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę mebli edukacyjnych, materiałów dydaktycznych i elementów dekoracyjnych o tematyce rybackiej oraz ekologicznej na potrzeby realizacji projektu: „Utworzenie Sali Tradycji Rybackich w Czarnowęsach”  

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

opublikowano 2018-02-20

WYNIKI

opublikowano 2018-03-01


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na: „Dostawę i wymianę kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Stanominie”  

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

opublikowano 2017-12-08

Wyniki

opublikowano 2017-12-15


Projekt: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

Wójt Gminy Białogard zaprasza do składanie ofert cenowych na: „Dostawę sprzętu TIK na potrzeby realizacji projektu: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1

3. Formularz ofertowy - załącznik Nr 2

4. Wzór umowy - Załącznik Nr 3

opublikowano 2017-11-23

WYNIKI

opublikowano 2017-12-04


Projekt: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

Wójt Gminy Białogard zaprasza do składanie ofert cenowych na: „Dostawę sprzętu TIK na potrzeby realizacji projektu: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1

3. Formularz ofertowy - załącznik Nr 2

4. Wzór umowy - Załącznik Nr 3

opublikowano 2017-11-17

Wyjaśnienia Zamawiającego

opublikowano 2017-11-21

Unieważnienie

opublikowano 2017-11-23


Projekt: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

Wójt Gminy Białogard zaprasza do składanie ofert cenowych na: „Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu: „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

opublikowano 2017-11-17

Wyjaśnienia Zamawiającego

opublikowano 2017-11-20

Wyniki

opublikowano 2017-11-28


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na Naprawa drogi gminnej w miejscowości Nasutowo na dz. nr 23 obr. Nasutowo, gm. Białogard , pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie.

1 Zaproszenie do składania ofert

2 Załącznik Nr1 opis przedmiotu zamówienia

3 Załącznik Nr2 oferta

4 Załącznik Nr3 Projekt umowy Nasutowo

5 Kosztorys ofertowy

6 MAPKA PROJEKT DROGI- Nasutowo

opublikowano 2017-08-29

WYNIKI

opublikowano 2017-09-12


Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na Przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1172Z w km 7+783 strona lewa dz. nr 622 w miejscowości Buczek na dz. nr 142/2 obr. Buczek, gm. Białogard , pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie.

1. zaproszenie do składania ofert

2. opis przedmiotu zamówienia zał 1 - Buczek

3. załącznik Nr 2 zapytania ofertowego

4. Projekt umowy Buczek-zał. Nr 3

5. projekt zjazdu Buczek

6. OFERTA - Buczek

opublikowano 2017-08-10

WYNIKI

opublikowano 2017-08-22


Wójt Gminy Białogard przyjmuje oferty cenowe na: „Usługę – serwis sieci szerokopasmowej oraz serwis stacji abonenckich w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard”

1. zaproszenie do składania ofert

2. wykaz stacji abonenckich - zał. nr 1

3. formularz ofertowy - zał. nr 2

4. wzór umowy - zał. nr 3

5. umowa powierzenia danych - zał. nr 4

opublikowano 2017-07-11

WYNIKI

opublikowano 2017-07-18


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ ORAZ INTERNETU MOBILNEGO

1. zaproszenie do składania ofert

2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. załącznik nr 2 - oświadczenie

opublikowano 2017-07-10

wyjaśnienia zamawiającego

opublikowano 2017-07-12

WYNIKI

opublikowano 2017-07-19


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard – etap IV”  

1. zaproszenie do składania ofert

2. załącznik nr 1 - oferta cenowa

3. załącznik nr 2 - oświadczenie

4. załącznik nr 3 - umowa

opublikowano 2017-07-10

WYNIKI

opublikowano 2017-07-21


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na: ZAKUP I DOSTAWĘ TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK

1. zaproszenie do składania ofert

2. załącznik nr 1 - formularz cenowo kosztorysowy

3. załącznik nr 2 - formularz ofertowy

4. załącznik nr 3 - wzór umowy

opublikowano 2017-07-04

informacja dla wykonawców Nr 1

opublikowano 2017-07-05

WYNIKI

opublikowano 2017-07-14


Wójt Gminy Białogard przyjmuje oferty cenowe na: „Usługę – serwis sieci szerokopasmowej oraz serwis stacji abonenckich w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard”

1. zaproszenie do składania ofert

2. wykaz stacji abonenckich - zał. nr 1

3. formularz ofertowy - zał. nr 2

4. wzór umowy - zał. nr 3

5. umowa powierzenia danych - zał. nr 4

opublikowano 2017-06-27

WYNIKI- INFORMACJA

opublikowano 2017-07-10


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard – etap IV”

1. zaproszenie do składania ofert

2. wzór umowy

opublikowano 2017-06-26

WYNIKI

opublikowano 2017-07-07


Zaproszenie do składania ofert na; przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1172Z w km 7+ 783 strona lewa dz. nr 622 w miejscowości Buczek na dz.nr 142/2 obr. Buczek, gm. Białogard,pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie

- naprawa drogi gminnej dz. nr 327/1 i 327/2 obr. Pomianowo, gm. Białogard, pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej.  

1. zaproszenie do składania ofert

2. lokalizacja naprawy planowanego odcinka drogi Pomiamowo

3. oferta

4. projekt zjazdu Buczek

5. zał nr 1 do zapytania ofertowego | załącznik Nr 2 zapytania ofertowego | załącznik Nr 3 zapytania ofertowego | zał nr 4 do zapytania ofertowego

opublikowano 2017-05-29

WYNIKI

opublikowano 2017-06-14


Zaproszenie do składania ofert ; "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

1. Zapytanie ofertowe

2. Umowa na schronisko

3. Załącznik 1 i 2

opublikowano 2017-05-24

Zmiana terminu składania ofert

opublikowano 2017-05-30

WYNIKI

opublikowano 2017-06-23


Zaproszenie do składania ofert ; budowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu usytuowanego na działce  nr 57/2 oraz likwidacja rowu zbierającego wody opadowe z terenu drogi powiatowej.

1. zaproszenie do składania ofert

2. tabela przedmiaru robót

3. projekt umowy

4. opis przedmiotu zamówienia

5. oferta

6. mapa

opublikowano 2017-05-08

informacja

opublikowano 2017-05-22


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „ Wymiana pokrycia dachowego na budynku garażowym ( garaż nr 1, 2, 3 – powierzchnia 288m2 ), dz. Nr 26 obręb 001 Białogard ul. Wileńska ”

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe;

2. Formularz ofertowy;

3. Projekt umowy;

4. Przedmiar robót.

opublikowano 2017-04-21

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

opublikowano 2017-04-28


"Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard – etap VI”

1. Zapytanie ofertowe

2. Umowa

3. Umowa powierzenia danych

4. Zestawienie ofertowo-cenowe

opublikowano 2017-04-19

Zmiana:

4. Zestawienie ofertowo-cenowe

opublikowano 2017-04-21

WYCOFANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

opublikowano 2017-04-27


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa materiałów biurowych, środków czystości dla Urzędu Gminy Białogard, Szkoły Podstawowej w Kościernicy, Szkoły Podstawowej w Rogowie, Zespołu Szkół w Stanominie, Gimnazjum w Pomianowie, GOPS w Białogardzie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie”.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Formularz cenowy

3. Wzór umowy

opublikowano 2017-04-10

zmiana ogłoszenia - wyjaśnienie zamawiającego

opublikowano 2017-04-12

Wyniki

opublikowano 2017-04-26


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „ Zakup paliw, olejów, smarów i płynów do sprzętów i samochodów Gminy Białogard ”

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe;

2. Formularz ofertowy, projekt umowy

opublikowano 2017-02-17

WYNIKI

opublikowano 2017-03-03


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „ Zakup paliw, olejów, smarów i płynów do sprzętów i samochodów Gminy Białogard ”

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe;

2. Formularz ofertowy;

3. Projekt umowy ( należy zaparafować) .

opublikowano 2017-02-06


Wójt Gminy Białogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard – etap III”

> Informacja

> Załącznik Nr 1

> Załącznik Nr 2

> Załącznik Nr 3

opublikowano 2016-07-13


 

 
 
 
 
 
Wytworzył:
Iwona Lewandowska
(2016-07-13)
Udostępnił:
Świder Adam
(2016-07-13 13:10:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2024-02-13 12:47:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki