☰ Menu
Urząd Gminy Białogard
Herb Urząd Gminy Białogard

Środa 11.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białogard w drodze bezprzetargowej

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białogard w drodze bezprzetargowej

Wymagane dokumenty:
wniosek o wykup lokalu, nieruchomości zabudowanej, nieruchomości niezabudowanej lub udziału w nieruchomości z podaniem numeru ewidencyjnego i powierzchni nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, pokój nr 16 – Sekretariat.

Sprawę załatwia:
stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
pokój nr 10, telefon 94 312 44 03

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy wynosi około 6 miesięcy, jednakże w sprawach skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.
Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii Komisji Rady Gminy Białogard oraz innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, dokonywana jest wycena. Po dokonaniu wyceny Rada Gminy Białogard podejmuje stosowną uchwałę. Następnie Wójt Gminy Białogard wydaje zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Informację o wywieszeniu wykazu ogłasza się w prasie lokalnej i podaje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Białogard (http://ug.bialogard.ibip.pl/public/). Po upływie terminu składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) prowadzone są z nabywcą rokowania. Następnie zawierana jest umowa notarialna.

Opłaty :
1. od wniosku nie pobiera się opłaty,
2. nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (koszty wyceny nieruchomości, koszty podziału geodezyjnego oraz koszty notarialne i sądowe);
3. cena nieruchomości, którą uiścić należy nie później niż do dnia zawarcia umowy – aktu notarialnego.

Tryb odwoławczy :
nie przewiduje się, gdyż czynności o charakterze cywilnoprawnym dochodzą do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Uwagi:
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Białogard, pokój nr 10.

Podstawa prawna :
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Wytworzył:
Iwona Grek - Wilczyńska
(2013-08-01)
Udostępnił:
Adam Świder
(2013-08-01 13:51:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Świder
(2015-01-12 07:37:43)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X