Rejestry ogólnodostępne

Rejestry ogólnodostępne


Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

1. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – stanowisko
ds.
budownictwa i spraw geodezyjnych
2. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy - stanowisko ds. budownictwa i spraw geodezyjnych
3. Rejestr numeracji porządkowej nieruchomości - stanowisko ds. budownictwa i spraw geodezyjnych
4. Rejestr dzierżawców gruntów rolnych – stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

Referat Edukacji i Przedsiębiorczości

1. Rejestr instytucji kultury - stanowisko ds. edukacji i przedsiębiorczości
2. Rejestr placówek oświatowych – stanowisko ds. edukacji i przedsiębiorczości
3. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy - stanowisko ds. edukacji i przedsiębiorczości
4. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – stanowisko ds. działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
5. Rejestr uchwał Rady Gminy – stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
6.Rejestr spraw w systemie CEiDG - stanowisko ds. działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
7.Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - stanowisko ds. edukacji i przedsiębiorczości

Referat ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

1.Rejestr skarg i wniosków - stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych i wydawania dowodów tożsamości
2.Rejestr upoważnień - stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych i wydawania dowodów tożsamości
3.Rejestr wyborców – stanowisko ds. ewidencji ludności
4. Rejestr zezwoleń na organizację imprez masowych - stanowisko ds. ewidencji ludności

Referat ds. Organizacyjnych

1. Rejestr korespondencji wpływającej / wychodzącej – stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych
2. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych
 

Rejestr zaświadczeń – stanowiska wg właściwości


 

 

Wytworzył:
(2005-02-04)
Udostępnił:
Klajno Małgorzata
(2005-02-04 10:18:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2023-05-08 14:10:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki