☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard

Poniedziałek 04.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe urzędu

 

Herb i flaga Gminy BiałogardTransmisja Obrad Sesji Rady Gminy Białogard

 

! UWAGA !
 
Zmiana rachunku bankowego, głównego dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować przelewem na indywidualne konta bankowe wskazane w Zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Informacji o przyjęciu deklaracji lub na rachunek:
 

ODPADY KOMUNALNE

62 8562 0007 0000 0677 2000 0320

 

Wszelkie zobowiązania należy regulować poprzez rachunek indywidualny wskazany w decyzji określającej rodzaj płatności oraz kwotę.

 

Należności Gminy z tytułu podatków należy regulować przelewem na indywidualne konta podatników lub na rachunek Gminy:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Białogardzie

PODATKI

35 8562 0007 0000 0677 2000 0030

 

Pozostałe należności Gminy należy regulować na rachunek dochodowy Gminy:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Białogardzie

Pozostałe należności

02 8562 0007 0000 0677 2000 0430

 

 

Poniżej ważniejsze telefony

 

DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY i GOPS

URZĄD GMINY:

Sekretariat

tel. 94 312 44 01

Sekretarz Gminy

tel. 94 312 06 94

Skarbnik Gminy

tel. 94 312 04 53

Budownictwo, inwestycje, zamówienia publiczne

tel. 94 312 11 62

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, działalność gospodarcza

tel. 94 312 04 54

Drogi, cmentarze, transport, wycinka drzew,

tel. 94 312 79 71

Rolnictwo, ochrona środowiska, lokale mieszkalne

tel. 94 311 02 05

Gospodarka odpadami komunalnymi

tel. 94 311 01 93

Podatki

tel. 94 311 01 97

tel. 94 311 02 36

Dowody osobiste, kadry

tel. 94 312 04 63

Ewidencja ludności

tel. 94 312 44 02

Finanse, księgowość

tel. 94 311 01 99

Obrona cywilna, sprawy wojskowe, zarządzanie kryzysowe

tel. 94 312 04 64

Obsługa Rady Gminy, Oświata, Kultura, Kultura fizyczna

tel. 94 312 04 54

Planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami

tel. 94 312 44 03

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 94 311 01 95

Sekretariat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 94 312 78 28

Pracownicy socjalni

tel. 94 312 11 61

Dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne

tel. 94 312 11 61

Świadczenia rodzinne

tel. 94 311 25 36

 

 

URZĄD GMINY BIAŁOGARD 

78-200 Białogard
ul. Wileńska 8
Tel. 94 312 44 01
Fax. 94 312 78 44

adres e-mail : sekretariat@gmina-bialogard.pl

strona www: http://www.gmina-bialogard.pl

NIP GMINY: 672-19-51-177

REGON GMINY: 330920469

NIP URZĘDU GMINY: 672-11-76-212

REGON URZĘDU GMINY: 000532062


adres skrytki EPUAP

/gmina-bialogard/skrytka


 

 

Wytworzył:
(2003-11-13)
Udostępnił:
Lipiński Michał
(2003-11-13 15:04:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2022-04-25 20:50:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 771737