☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Białogard

Środa 23.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe urzędu

Wszelkie zobowiązania należy regulować poprzez rachunek indywidualny wskazany w decyzji określającej rodzaj płatności oraz kwotę.

W innych przypadkach na rachunek: Bank Spółdzielczy O/ Białogard

 02 8562 0007 0000 0677 2000 0430  

Herb i flaga Gminy BiałogardTransmisja Obrad Sesji Rady Gminy Białogard

 

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY BIAŁOGARD

i DYREKTORA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA

URZĘDU i GOPS-u

Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa interesantom oraz pracownikom wprowadzone zostają następujące rodzaje i formy ograniczenia

w wykonywaniu zadań przez pracowników Urzędu Gminy oraz GOPS-u:

1. Zadania realizowane są z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

Pracownicy świadczą pracę zdalnie, z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Z zakresu pracy zdalnej wyłączone są zadania realizowane przez Referat
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (zadania
dotyczące funkcjonowania cmentarzy) oraz Ewidencja Ludności i wydawanie
Dowodów Osobistych (tu również wskazany jest wcześniejszy telefoniczny
kontakt w przypadku odbioru dokumentu).

3. W pozostałych sprawach bezpośrednia obsługa interesanta możliwa jest przy
realizacji spraw niezbędnych, nie cierpiących zwłoki (których nie można
zrealizować korespondencyjnie)
po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznym z pracownikiem Urzędu.

4. Wnioski do Urzędu można składać poprzez wysyłkę pocztą lub poprzez
wrzucenie do urn znajdujących się w holu budynku.

5. Dokumenty dla interesanta będą wysyłane pocztą na wskazany adres lub
elektronicznie na wskazaną skrzynkę. Osobisty odbiór dokumentów jest
umawiany telefonicznie przez pracownika Urzędu realizującego sprawę
w przypadku takiej konieczności.

6. Wszelkie możliwe wnioski do Urzędu Gminy należy składać z wykorzystaniem
platformy ePUAP na adres: /gmina-bialogard/skrytka.

7. Wszelkie możliwe wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy
składać z wykorzystaniem ePUAP na adres: /gopsbialogard/skrytka, bądź
drogą e-mailową na adres: sekretariat@gops.gmina-bialogard.pl

 

Każdy petent wchodzący na teren Urzędu (przedsionek) zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, bezwzględnego przestrzegania obowiązku noszenia maseczki ochronnej oraz zachowania bezpiecznej odległości od drugiej osoby.

 

Poniżej ważniejsze telefony

 

DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY i GOPS

URZĄD GMINY:

Sekretariat

tel. 94 312 44 01

Sekretarz Gminy

tel. 94 312 06 94

Skarbnik Gminy

tel. 94 312 04 53

Budownictwo, inwestycje, zamówienia publiczne

tel. 94 312 11 62

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, działalność gospodarcza

tel. 94 312 04 54

Drogi, cmentarze, transport, wycinka drzew,

tel. 94 312 79 71

Rolnictwo, ochrona środowiska, lokale mieszkalne

tel. 94 311 02 05

Gospodarka odpadami komunalnymi

tel. 94 311 01 93

Podatki

tel. 94 311 01 97

tel. 94 311 02 36

Dowody osobiste, kadry

tel. 94 312 04 63

Ewidencja ludności

tel. 94 312 44 02

Finanse, księgowość

tel. 94 311 01 99

Obrona cywilna, sprawy wojskowe, zarządzanie kryzysowe

tel. 94 312 04 64

Obsługa Rady Gminy, Oświata, Kultura, Kultura fizyczna

tel. 94 312 04 54

Planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami

tel. 94 312 44 03

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 94 311 01 95

Sekretariat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 94 312 78 28

Pracownicy socjalni

tel. 94 312 11 61

Dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne

tel. 94 312 11 61

Świadczenia rodzinne

tel. 94 311 25 36

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi na rok 2021

 

URZĄD GMINY BIAŁOGARD 

78-200 Białogard
ul. Wileńska 8
Tel. 94 312 44 01
Fax. 94 312 78 44

adres e-mail : sekretariat@gmina-bialogard.pl

strona www: http://www.gmina-bialogard.pl

NIP GMINY: 672-19-51-177

REGON GMINY: 330920469

NIP URZĘDU GMINY: 672-11-76-212

REGON URZĘDU GMINY: 000532062

 

Należności Gminy z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować przelewem na indywidualne konta podatników lub na rachunek Gminy:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Białogardzie

NR: 35 8562 0007 0000 0677 2000 0030  

 

Pozostałe należności Gminy należy regulować na rachunek dochodowy Gminy:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Białogardzie

NR: 02 8562 0007 0000 0677 2000 0430  


adres skrytki EPUAP

/gmina-bialogard/skrytka


 

 

Wytworzył:
(2003-11-13)
Udostępnił:
Michał Lipiński
(2003-11-13 15:04:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Brzęczek
(2021-06-07 07:14:04)
 
 
liczba odwiedzin: 2043178

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X