Kontrole zewnętrzne w 2019 roku

Protokół kontroli- realizacja przez Gmine Białogard dotacji celowej, udzielonej w celu wykonania zadania pn. "Modernizacja trybun przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Stanomino".


Wystąpienie pokontrolne - prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji na prowadzenie postepowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 r.


Protokół kontroli- kontrola problemowa gospodarki finansowej Gminy Białogard oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie.


Wystąpienie pokontrolne - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Białogard za lata 2015-2018, wybranych zagadnien za okres 2015 r. oraz występujących w roku 2019.


Protokół kontroli płatnika składek Szkoła Podstawowa Kościernica


Protokół kontroli płatnika składek Urząd Gminy Białogard


Wystąpienie pokontrolne


Protokół kontroli Płatnika składek Gimnazjum w Pomianowie


 

*) Jawność danych dotycząca [wskazanie zakresu danych np. imienia i nazwiska adresu e-mail] została wyłączona na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE. L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. Wyłączenia jawności tych danych dokonała Anna Zarbock – Podinspektor ds. organizacyjnych, kadrowych i wydawania dowodów tożsamości.  

Wytworzył:
Anna Zarbock
Udostępnił:
Brzęczek Paweł
(2020-04-17 14:04:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2023-02-02 16:56:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki