Kontrole zewnętrzne w 2015 roku

 


Protokół kontroli kompleksowej w zakresie realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Białogard za lata 2011-2014, wybranych zagadnień za okres sprzed roku 2011 oraz występujących w roku 2015.

 


 *) Jawność danych dotycząca [wskazanie zakresu danych np. imienia i nazwiska adresu e-mail] została wyłączona na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE. L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. Wyłączenia jawności tych danych dokonała Anna Zarbock – Podinspektor ds. organizacyjnych, kadrowych i wydawania dowodów tożsamości.

Wytworzył:
Anna Zarbock
(2018-06-29)
Udostępnił:
Świder Adam
(2018-07-04 07:24:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Świder Adam
(2018-07-04 07:29:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki