Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność Gminy Białogard

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność Gminy Białogard

 

Dotyczy:

1. Uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu i nabyciem prawa trwałego zarządu.

2.Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).

 

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w związku z zmianą wartości   nieruchomości oraz operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego dowodzący o istnieniu przesłanek  do aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste  lub zarząd,

- dokumenty potwierdzające nabycie prawa np. akt notarialny, postanowienie sądu.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, pokój nr 16 – Sekretariat.
 

Sprawę załatwia:

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,

pokój nr 10, telefon  94 312 44 03.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku, sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Opłaty:

Nie pobiera się.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Białogard w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, a od aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie zgodnie z art. 77 - 79 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344  ze zm.). 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

Wytworzył:

Anna Michaliszyn

 

Obowiązek informacyjny

Wytworzył:
Iwona Grek - Wilczyńska
(2013-08-01)
Udostępnił:
Świder Adam
(2013-08-01 13:46:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Stolarek
(2024-02-01 11:33:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki