☰ Menu
Urząd Gminy Białogard
Herb Urząd Gminy Białogard

Środa 11.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność Gminy Białogard

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność Gminy Białogard

Dotyczy:
1. uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu i nabyciem prawa trwałego zarządu;
2. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (działanie z urzędu  na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).
 
Wymagane dokumenty:
- wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w związku z zmianą wartości nieruchomości oraz operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego dowodzący o istnieniu przesłanek do aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub zarząd,
- dokumenty potwierdzające nabycie prawa np. akt notarialny, postanowienie sądu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, pokój nr 16 – Sekretariat.

Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
pokój nr 10, telefon  94 312 44 03.
 
Termin i sposób załatwienia sprawy
Jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku, sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Białogard w terminie 30 dni od otrzymania decyzji, a od aktualizacji opłat rocznych przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie zgodnie z art. 77 - 79 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.).

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.).

Wytworzył:
Iwona Grek - Wilczyńska
(2013-08-01)
Udostępnił:
Adam Świder
(2013-08-01 13:46:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Świder
(2015-01-12 07:37:12)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X