Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Białogard

Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Białogard

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy, sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy, jak również jego przeznaczenie.
2. Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy.
3. Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, pokój nr 16 – Sekretariat.

Sprawę załatwia:
Stanowisko
referent ds. gospodarowania nieruchomościami i budownictwa,
pokój nr 10, telefon  94 312 11 62.

Termin i sposób załatwienia sprawy

1. Okres załatwiania wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres niezbędny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie  art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

W sprawach indywidualnych szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Białogard, pokój nr 10.
Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).
3. Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Białogard z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za najem, dzierżawę gruntów i obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Białogard, ze zm.

Wytworzył:

Katarzyna Bochniak

Obowiązek informacyjny

Wytworzył:
Iwona Grek - Wilczyńska
(2013-08-01)
Udostępnił:
Świder Adam
(2013-08-01 13:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2024-01-25 07:07:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki