Przetargi

1. Ogłoszenie o  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 527 ob. ew. Klępino Białogardzkie, gmina Białogard.

2. Ogłoszenie o  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 104/16 ob. ew. Klępino Białogardzkie, gmina Białogard. 

3. Ogłoszenie o  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 14/18 ob. ew. Klępino Białogardzkie, gmina Białogard.

4. Ogłoszenie o  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 104/20 ob. ew. Klępino Białogardzkie, gmina Białogard.

5. Ogłoszenie o  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 104/21 ob. ew. Klępino Białogardzkie, gmina Białogard.

1. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia - Regulamin.

2024.02.12


1. Ogłoszenie o  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w m. Since 2/1, gmina Białogard.

2. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieogrniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w m. Sińce 2/6 , gmina Białogard.

1. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia - Regulamin.

2024.02.07


1. Ogłoszenie o  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w m. Łęczno 50/4, gmina Białogard.

2. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 177/2 ob. ew. Rogowo,gmina Białogard.

3. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 73, ob. ew. Nowsóko, gmina Białogard.

1. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia - Regulamin.

2024.01.18

 

2023.10.25


 

2023.08.11


2023-05-16


1. Ogłoszenie o  trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 55/2 ob. ew. Góry, gmina Białogard.

2. Ogłoszenie o  trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 215/10 ob. ew. Rogowo, gmina Białogard.

3. Ogłoszenie o  drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 30/4 ob. ew. Pękanino, gmina Białogard.

1. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia - Regulamin.

2023-03-22

 


Ogłoszenie o  drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 55/4 ob. ew. Góry, gmina Białogard.


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 30/4 ob. ew. Pękanino, gmina Białogard.

1. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia - Regulamin.

2022-11-08Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 55/4 ob. ew. Góry, gmina Białogard. 

1. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia - Regulamin. 

2022-11-07


1. Ogłoszenie o  drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 49/4 ob. ew. Rogowo, gmina Białogard.

2. Ogłoszenie o  drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 55/2 ob. ew. Góry, gmina Białogard.

3. Ogłoszenie o  drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 215/10 ob. ew. Rogowo, gmina Białogard.

4. Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 362/1 ob. ew. Rościno, gmina Białogard.

1. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia - Regulamin.

2022-09-15


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 297/4 ob. ew. Rościno, gmina Białogard.

1. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia - Regulamin.

opublikowano 2022-08-18

 


1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w m. Białogórzynko 3/2, gmina Białogard.

1. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia - Regulamin.

opublikowano 2022-05-19


1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 49/4 ob. ew. Rogowo, gmina Białogard.

2. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 55/2 ob. ew. Góry, gmina Białogard.

3. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 215/10 ob. ew. Rogowo, gmina Białogard.

4. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 362/1 ob. ew. Rościno, gmina Białogard.

1. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia - Regulamin.

opublikowano 2022-05-18


1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w m. Rogowo 33/1, gmina Białogard.

1. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia - Regulamin.

 

opublikowano 2022-02-07


1. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 362/1 ob. ew. Rościno.

2. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Białogard z dnia 17 stycznia 2022 r . w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Białogard, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia - Regulamin.                   

opublikowano 2021-01-22


1. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 55/2 ob. ew. Góry

opublikowano 2020-08-11


2. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w m. Białogórzynko 3/2.

opublikowano 2020-08-11


1. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 55/2 ob. ew. Góry.

2. Ogłoszenie i pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w m. Białogórzynko 3/2.

opublikowano 2020-03-02


1. Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w m. Gruszewo 10/2, gmina Białogard.

2. Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w ob. ew. Rogowo, gmina Białogard, oznaczonej geodezyjnie nr 162/1.

opublikowano 2019-03-18


1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w m. Żytelkowo 1.

2. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 w m. Sińce 2.

opublikowano 2018-12-13


1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ( lokalu użytkowego) położonej w Gruszewie 10, gmina Białogard

2. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 262/1 obręb ewidencyjny Rogowo, gmina Białogard

 

opublikowano 2018-11-08

 


1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - lokal niemieszkalny w m. Gruszewo 10.

opublikowano 2018-10-02


1. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 408/1 ob. Byszyno.

  Załącznik wzór 1;   Załącznik wzór 1A,   Załącznik wzór 2.

2. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 406/3 ob. Redlino.

3. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 262/1 ob. Rogowo.

opublikowano 2018-07-10


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 406/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Redlino.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 324/8 obręb ewidencyjny Żeleźno.

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 262/1 obręb ewidencyjny Rogowo.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 326 obręb ewidencyjny Buczek.

opublikowano 2018-04-27


1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 149/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzyszczewo.

3. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 408/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Byszyno.

5. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 339/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Białogórzyno.

opublikowano 2018-03-06


1. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 408/1 obręb ewidencyjny Byszyno.

Załącznik | Załącznik | Załącznik |

2. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 3391/1 obręb ewidencyjny Białogórzyno.  

opublikowano 2017-11-16


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 58/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Góry, gmina Białogard  

opublikowano 2017-08-16


1. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 339/1 ob. ew. Białogórzyno.

2. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 22/37 ob. ew. Stanomino.

opublikowano 2017-06-01


1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 243/5, położonej w ob. ew.  Dębczyno.

2. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 243/6, położonej w ob. ew.  Dębczyno.

3. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr  339/1, położonej w ob. ew.  Białogórzyno.

4. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 140/2, położonej w ob. ew. Podwilcze.

5. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 408/1, położonej w ob. ew. Byszyno.

6. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 299/6, położonej w ob. ew. Żeleźno.

opublikowano 2017-03-22


1. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 95/4 obręb Podwilcze.

2.  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 193/2 obręb Żeleźno.

opublikowano 2017-01-17


1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 243_5 ob. Dębczyno.

2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 243_6 ob. Dębczyno.

3. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz. nr 140_2 ob. Podwilcze.

4. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz. nr 408_1 ob. Byszyno.

5. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz. nr 299_6 ob. Żeleźno.

6. Wzory oświadczeń do złożenia w przetargach ustnych ograniczonych dla rolników indywidualnych.

opublikowano 2016-11-30


1. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej dz. nr 526 położonej w obrębie ewidencyjnym Klępino Białogardzkie.


2. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 243/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Dębczyno.


3. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej dz. nr 243/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Dębczyno.


4. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 221 położonej w obrębie ewidencyjnym Buczek.

opublikowano 2016-08-09


ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Łęczno - zabudowanej dz. nr 600/2 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 w niezabudowanej dz. nr 599/2

opublikowano 2016-07-11


Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Buczek, oznaczonej geodezyjnie nr 221

opublikowano 2016-05-30


1. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Dargikowo dz. nr 77_11 

2. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 286 i 285 położonych w miejscowości Pustkowo 

3. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Dębczyno 243_6

4. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Dębczyno 243_5

5. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w położonej w BUCZEK 227 

6. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Białogórzyno 473

7. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 408_1 położonej w miejscowości Byszyno

8. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 140_2 położonej w miejscowości Podwilcze

9. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Rychówko 79_2

10. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pomianowo 53_8

11. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Buczek 221

12. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żeleźno dz. nr 299_6

opublikowano 2016-02-08


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej położonej w miejscowości Żeleźno - dz. nr 299/6

opublikowano 2015-11-03


WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Białogard  - Pustkowo

WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard  - Białogórzyno

WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard  - Dębczyno

WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard  - Dębczyno

WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard  - Buczek

opublikowano 2015-10-28


WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard

WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard

opublikowano 2015-10-19


 

WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard

opublikowano 2015-09-09


 WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza trzeci PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard

 WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard

 WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza TRZECI PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard

opublikowano 2015-06-02


WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard

WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard

WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard

opublikowano 2015-03-18


 

 
 
 
Wytworzył:
Anna Michaliszyn
(2013-08-01)
Udostępnił:
Świder Adam
(2012-02-22 14:49:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Stolarek
(2024-02-12 13:21:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki