Rok 2020

Obwieszczenie Starosty Białogardzkiego z dnia 28 sierpnia 2020 r o wydaniu decyzji Nr 02/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi gminnej 340001Z na odcinku Karlino-DK6 polegająca na budowie drogi dla rowerów (Stary Kolejowy Szlak).

Opublikowano 2020-09-11

 


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu na wniosek spółki ASTA-NET SA., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu telekomunikacyjnego w rurze osłonowej RHDPEp ∅ 110 mm metodą przewiertu sterowanego, o długości 35 m pod dnem Kanału Rarwińskiego stanowiącego działkę 100 obr. 083 Rarwino gm. Białogard, o współrzędnych geodezyjnych:

Lewa strona - pkt A: X 5980588,8239 Y 5552466,3039

Prawa strona - pkt B: X 5980610,9684 Y 5552493,4079

                         pkt C: X 5980600,5317 Y 5552480,6337

                         pkt D: X 5980602,1757 Y 5552482,6460

Opublikowano 2020-08-27


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu na wniosek spółki ASTA-NET SA., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu telekomunikacyjnego w rurze osłonowej RHDPEp ∅ 75 mm metodą przewiertu sterowanego, o długości 30 m pod dnem Kanału Pomianowskiego stanowiącego działkę 526 obr. Kościernica gm. Białogard, o współrzędnych geodezyjnych:

pkt A: X 59915176.4213 Y 5566752.1361

pkt B: X 5984428.1604 Y 5991527.9062

pkt C: X 5991531.0857 Y 5566752.1198

pkt D: X 5991547.1372 Y 5566752.1789

Opublikowano 2020-08-27


Rozbudowa drogi gminnej 340001Z na odcinku Karlino - DK6 polegająca na budowie drogi dla rowerów (Stary Kolejowy Szlak) na terenie działek nr 212/10; 215/1; 225; 260/7 obręb ewidencyjny 0017 Redlino, jednostka ewidencyjna Białogard - gmina 320102_2

Opublikowano 2020-08-06


Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie zażalenia wniesionego przez r.pr. Radosława Sielskiego pełnomocnika Ośrodka Hodowli Pstrąga Garnki Sp. z o.o. na postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie PGW WP z dnia 18 listopada 2019 r., znak: SZ.ZUZ.2.421.251.2019.PB o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Pokrzywnicy za pomocą stopnia ST-5 do rzędnej 15,30 m n.p.m. w km 4+390 biegu rzeki, a także pobór wód z rzeki Pokrzywnicy w m. Garnki oraz zrzut wody poprodukcyjnej z laguny do rowu.


Zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy33,70-340 Szczecin, reprezentowanej przez Przemysława Pietrzaka , Środowisko Plus Kąkol i Pietrzak sp. j. ul. Kazimierza Wielkiego 7/5,65- 047 Zielona Góra , postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na doprowadzenie do urządzeń wodnych - rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych , wód opadowych i roztopowych z obwodnicy m. Karlino w km. 0+ 000-4+656 drogi krajowej nr 6 w m. Karlino, pow. białogardzki istniejącymi wylotami.

Opublikowano 2020-03-05


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego znak BOŚ.IV.6210-43/99 z 16 marca 2000 r., zmienionego decyzjami znak BOŚ.6223-32/07 z dnia 25 października 2007 oraz BOŚ.6341.29.2017 z dnia 13.06.2017 r., udzielonego Gospodarstwu Rybackiemu Żytelkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Sianowie ul. Strzelecka 12, 76-004 Sianów, polegającej na zatwierdzeniu zaktualizowanej instrukcji gospodarowania wodą dla jazu piętrzącego wody rzeki Liśnicy w km 9+600.

 

 
 
 
 
Wytworzył:
Iwona Angrot
Udostępnił:
Brzęczek Paweł
(2020-01-17 18:01:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2020-09-11 16:51:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki