OBOWIĄZUJĄCE STAWKI PODATKÓW

INFORMACJA O STAWKACH PODATKOWYCH NA ROK 2024


 

  • Podatek od nieruchomości:

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa Uchwała nr XC/458/2023 Rady Gminy Białogard z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

  • Podatek rolny:

Podstawa do ustalenia wysokości podatku rolnego: Uchwała nr XC/459/2023 Rady Gminy Białogard z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2024 rok.

Wysokość stawek podatku rolnego:

* dla gospodarstw rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy:

2,50 q żyta x 80,67zł = 201,675 zł za 1 ha przeliczeniowy.

* dla pozostałych gruntów rolnych:

5,00 q żyta x 80,67 zł = 403,35 zł za 1 ha fizyczny.


 

  • Podatek leśny:

Podstawa do ustalenia wysokości podatku leśnego: Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2020 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) w którym ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1m3.

Wysokość stawki podatku leśnego:

0,220 x 327,43 zł = 72,0346 zł za 1 ha fizyczny.


 

  • Podatek od środków transportowych:

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa: Uchwała Nr XVI/101/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ( *Uchwała nie uległa zmianie)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Brzęczek Paweł
(2024-01-05 20:00:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2024-01-05 20:06:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki