☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard

Poniedziałek 04.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia, informacje

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022

KONKURS "Zbieramy makulaturę - Ratujemy drzewa"

Śmieci podczas epidemii

Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Białogard


UWAGA!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Białogard, Wójt Gminy ogłasza konkurs pod hasłem:

ZBIERAMY MAKULATURĘ- RATUJEMY DRZEWA”

Celem konkursu jest propagowanie wśród mieszkańców Gminy Białogard właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia, związane

z selektywną zbiórką odpadów.

***

W konkursie może wziąć udział każdy, kto mieszka na terenie Gminy Białogard.

Za oddanie minimum 10 kg makulatury, mieszkaniec otrzyma półroczny zapas worków do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, metali oraz szkła.

***

Poprzez zbiórkę makulatury należy rozumieć zbiórkę wyłącznie odpadów takich jak:

gazety, ulotki, książki, zeszyty, tektura opakowaniowa.

***

Zebraną makulaturę należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się przy ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie w poniedziałki i we wtorki w godzinach 8:00- 13:00, w środy w godzinach 8:00- 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00- 14:00.

***

Nagrody w formie worków można odbierać w Urzędzie Gminy Białogard, ul. Wileńska 8 w Białogardzie. Warunkiem otrzymania nagrody jest okazanie pracownikowi Urzędu Gminy dokumentu wystawionego przez prowadzącego PSZOK, potwierdzającego przekazanie przez uczestnika konkursu wymaganej ilości makulatury.

***

Konkurs będzie trwał do wyczerpania zapasów nagród.

Wójt Gminy Białogard

Jacek Smoliński

Z uwagi na trwający czas pandemii, przed wizytą w Urzędzie Gminy proszę kontaktować się z pracownikiem pod podanym numerem telefonu: 94 311 01 93 w godzinach pracy Urzędu (7:00-15:00), w celu umówienia się po odbiór nagród..

 

2021-04-16

 


! Drodzy Mieszkańcy Gminy Białogard !

 

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021


 

Śmieci podczas epidemii

 

Osoby zdrowe, które wykorzystują maseczki lub rękawiczki, a także osoby zdrowe objęte kwarantanną powinny:

  • wrzucać maseczki, rękawiczki najpierw do osobnego worka, a następnie do pojemnika/ worka na odpady zmieszane,

  • pozostałe odpady segregować i wrzucać do odpowiednich pojemników/ worków.

 

 

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji:

  • wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru,

  • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym,

  • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać,

  • po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa,

  • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka,

  • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu,

  • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem / przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce.

Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, odpady wielkogabarytowe) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Brzęczek Paweł
(2020-12-10 10:15:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2022-06-02 11:31:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 771737