☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia, informacje

 

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022

Informacja o aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy

KONKURS "Zbieramy makulaturę - Ratujemy drzewa"
Śmieci podczas epidemii

Odpady ze styropianu

SŁOWNIK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informacja dla mieszkańców


INFORMACJA O KONTYNUACJI ZAKUPU WĘGLA PRZEZ GMINĘ

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Białogard informuje o kontynuacji zakupu paliwa stałego od dnia 1 maja 2023 r. do 31 lipca 2023 r.,
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie gminy Białogard.
Ostateczny termin składania wniosków: 30 czerwca 2023 r.

Zakupu węgla można dokonywać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, który jest dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce informacje o kontynuacji zakupu węgla po preferencyjnej cenie oraz w Urzędzie Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard w punkcie obsługi interesanta. 

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu węgla po preferencyjnej cenie są upoważnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • mają przyznany i wypłacony dodatek węglowy, potwierdzonym zaświadczeniem, wystawionym przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania,

 • zgłosiły węgiel, jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego węgla zniesiony został limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel
w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

W gminie Białogard, cena sprzedaży brutto tony paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
w ramach zakupu preferencyjnego, wynosi 1800,00 zł.

Nr konta bankowego na który należy dokonywać opłat :

Bank Spółdzielczy w Białogardzie

18 8562 0007 0000 0677 2000 0530

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko wnioskodawcy, adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, rodzaj opału tj. orzech / ekogroszek.

 

Do wydawania węgla wyznaczony został skład DIHOUT Paweł i Halina Gierszewscy, który zlokalizowany jest przy ul. Chocimskiej 6, w Białogardzie.

Po zaksięgowaniu wpłaty na konto, osoba upoważniona z Urzędu Gminy, telefonicznie przekaże informację wnioskodawcy o możliwości odbioru węgla na podstawie wydanej przez Urząd Gminy Białogard faktury uprawniającej do odbioru paliwa stałego. Do punktu odbioru węgla może udać się wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę,
w obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości. 

Cena nie zawiera kosztów transportu węgla ze składu do miejsca zamieszkania, opłata ta jest po stronie mieszkańca (dodatkowa opłata).

Wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie - do pobrania.


UWAGA!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Białogard, Wójt Gminy ogłasza konkurs pod hasłem:

ZBIERAMY MAKULATURĘ- RATUJEMY DRZEWA”

Celem konkursu jest propagowanie wśród mieszkańców Gminy Białogard właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia, związane

z selektywną zbiórką odpadów.

***

W konkursie może wziąć udział każdy, kto mieszka na terenie Gminy Białogard.

Za oddanie minimum 10 kg makulatury, mieszkaniec otrzyma półroczny zapas worków do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, metali oraz szkła.

***

Poprzez zbiórkę makulatury należy rozumieć zbiórkę wyłącznie odpadów takich jak:

gazety, ulotki, książki, zeszyty, tektura opakowaniowa.

***

Zebraną makulaturę należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się przy ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie w poniedziałki i we wtorki w godzinach 8:00- 13:00, w środy w godzinach 8:00- 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00- 14:00.

***

Nagrody w formie worków można odbierać w Urzędzie Gminy Białogard, ul. Wileńska 8 w Białogardzie. Warunkiem otrzymania nagrody jest okazanie pracownikowi Urzędu Gminy dokumentu wystawionego przez prowadzącego PSZOK, potwierdzającego przekazanie przez uczestnika konkursu wymaganej ilości makulatury.

***

Konkurs będzie trwał do wyczerpania zapasów nagród.

Wójt Gminy Białogard

Jacek Smoliński

Z uwagi na trwający czas pandemii, przed wizytą w Urzędzie Gminy proszę kontaktować się z pracownikiem pod podanym numerem telefonu: 94 311 01 93 w godzinach pracy Urzędu (7:00-15:00), w celu umówienia się po odbiór nagród..

 

2021-04-16

 


! Drodzy Mieszkańcy Gminy Białogard !

 

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021


 

Śmieci podczas epidemii

 

Osoby zdrowe, które wykorzystują maseczki lub rękawiczki, a także osoby zdrowe objęte kwarantanną powinny:

 • wrzucać maseczki, rękawiczki najpierw do osobnego worka, a następnie do pojemnika/ worka na odpady zmieszane,

 • pozostałe odpady segregować i wrzucać do odpowiednich pojemników/ worków.

 

 

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji:

 • wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru,

 • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym,

 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać,

 • po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa,

 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka,

 • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu,

 • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem / przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce.

Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, odpady wielkogabarytowe) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Brzęczek Paweł
(2020-12-10 10:15:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2023-05-17 18:19:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 809147