Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

g

    Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana w dalszej części „osobą uprawnioną” ma prawo do:1. Załatwienia sprawy przy pomocy tzw. osoby przybranej.
   Osobą przybraną może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem takiej osoby jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie musi legitymować się dokumentami potwierdzającymi znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2. Kontaktu z Urzędem Gminy Białogard za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:
- korzystanie z poczty elektronicznej – sekretariat@gmina-bialogard.pl
- korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej, umieszczonej na stronie Biuletynu     Informacji Publicznej Urzędu - ( http://ug.bialogard.ibip.pl/public/)
- przesyłanie faksów - 94 312 78 44.

3. Skorzystania z usług tłumacza języka migowego:
   Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.

    Wniosek można złożyć:
1) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gmina-bialogard.pl,
2) faksem - 94 312 78 44,
3) w siedzibie Urzędu Gminy Białogard,
4) listownie na adres Urzędu Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78 - 200 Białogard.

Wzór wniosku do pobrania

   Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Wytworzył:
(2014-12-31)
Udostępnił:
Świder Adam
(2014-12-31 10:44:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Świder Adam
(2017-11-14 13:11:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki