Obwieszczenia 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie ul. Łużycka 55, 75-838 Koszalin decyzją Starosty Białogardzkiego z dnia 12 maja 2011 r., znak BOŚ.6341.19.2011.SW na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych w Ośrodku Hodowlano-Zarybieniowym PZW "Liśnica" w Kościernicy 51, gm. Białogard. - załącznik scan 5 12

opublikowano 12.12.2019 r


Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Gminy Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, reprezentowanej przez Mariana Jankowiaka, ul. Wojska Polskiego 62/2, 78-200 Białogard, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu oświetlenia ulicznego w rurociągu osłonowym nad wodami płynącymi, tj. nad rzeką Radew w miejscowości Karlino (działka geodezyjna nr 247 obręb ewidencyjny Karlino, Gmina Karlino i działka geodezyjna nr 214 obręb ewidencyjny Redlino, Gmina Białogard). - załącznik 6 12

opublikowano 12.12.2019 r


Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Białogardzkiego, znak BOŚ.6341.18.2016.SW z dnia 12 maja 2016r.

opublikowano 10.10.2019 r


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia rurą osłonową dla przewodu elektrycznego 15kV pod dnem rzeki Parsęty oraz likwidację istniejącej linii napowietrznej 15kV przechodzącej nad rzeką Parsętą

opublikowano 17.09.2019 r


Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia  strefy ochronnej ujęć wody obejmującej wyłącznie teren  ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w m Kamosowo, gmina Białogard na działce 28/19 obręb Kamosowo
 

opublikowano 17.09.2019 r


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

opublikowano 17.09.2019 r


INFORMACJA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE - WODY POLSKIE

opublikowano 03.06.2019 r

 

Wytworzył:
Iwona Angrot
(2019-06-03)
Udostępnił:
Kwiatek Piotr
(2019-06-03 21:06:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatek Piotr
(2019-12-12 14:50:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki