Otwarte konkursy ofert

Zarządzenie nr 23/2024 Wójta Gminy Białogard z dnia 05 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Białogard.

1. Ogłoszenie

2. Oferta 

3. Umowa

4. Sprawozdanie

2024.05.06

informacja o rozstrzygnięciu konkursu

2024.03.27


Zarządzenie nr 14/2024 Wójta Gminy Białogard z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Białogard w 2024 roku

1. Ogłoszenie 

2. Oferta

3. Umowa 

4. Sprawozdanie 

2024.02.16

informacja o rozstrzygnięciu konkursu

2024.03.05


Zarządzenie nr 64/2023 Wójta Gminy Białogard z dnia 12 września 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Białogard w 2023 roku

1. Ogłoszenie
2. Oferta
3. Umowa
4. Sprawozdanie

2023.09.13

informacja o rozstrzygnięciu konkursu

2023.10.06


1. Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022r. zadania publicznego w zakresie "Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rozwoju i wspierania aktywności społecznej oraz integracji mieszkańców gminy"
2. Ogłoszenie
3. Formularz oferty
4. Sprawozdanie

Opublikowano 2022-03-05


1. Wójt Gminy Białogard zaprasza do składania ofert cenowych na wsparcie realizacji w 2021 r. zadania z zakresu: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rozwoju i wspierania aktywności społecznej oraz integracji mieszkańców Gminy
2. Ogłoszenie
3. Umowa
4. Oferta
5
. Sprawozdanie 

Opublikowano 2021-03-22

 

Zarządzenie nr 27/2020   

Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Białogard z dnia 25 lutego 2020 

Zarządzenie

Załącznik i oferta


Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Białogard z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie "Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rozwoju i wspierania aktywności społecznej oraz integracji mieszkańców Gminy".

Ogłoszenie

Umowa

Oferta

Sprawozdanie

opublikowano 2019-03-28

rozstrzygnięcie konkursu 2019  |

opublikowano 2019-05-08


ZARZĄDZENIE NR 15/2019 Wójta Gminy Białogard z dnia 7 lutego 2019

opublikowano 2019-02-08

rozstrzygnięcie konkursu 2019  |  Zarządzenie NR24/2019 Wójta Gminy Białogard |

opublikowano 2019-03-19


 

rozstrzygnięcie konkursu 2018  rozstrzygnięcie konkursu 2018 ocena komisji  |

opublikowano 2018-03-09


ZARZĄDZENIE NR 26/2018 Wójta Gminy Białogard z dnia 05 marca 2018 roku. w sprawie powołania komisji dokonującej oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Białogard w 2018r.  

opublikowano 2018-03-08


1. Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Białogard z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty w 2018 r. pod nazwą: „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.”

2. Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2018 Wójta Gminy Białogard z dnia 15 lutego 2018 r.: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty w 2018 roku pod nazwą „ Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.”

3. Wzór oferty na realizację zadania pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty w 2018 roku

opublikowano 2018-02-15


Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Białogard z dnia 10.02.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.( Dz.U. z 2016r., poz. 1118 z póz. zm.), na zadanie pod nazwą; „Upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,

opublikowano 2017-02-10

WYNIKI  |  PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ

opublikowano 2017-03-08


OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Organizacja zawodów strzeleckich Popularyzacja strzelectwa sportowego w okresie od 01.08.2016 do 31.10.2016 W FORMIE POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ Gmina Białogard

opublikowano 2016-06-09


OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ na utrzymanie budynku i organizacja zawodów strzeleckich

opublikowano 2016-04-27


Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz  upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

PLIK1-OGŁOSZENIE | PLIK2-FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY

opublikowano 2016-03-01


Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Białogard z dnia  8.02.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.( Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z póz. zm.), na zadanie pod nazwą; „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – konkursy sportowe w strzelaniu z broni pneumatycznej w 2016r.

opublikowano 2016-02-17

PLIK-UNIEWAŻNIENIE

opublikowano 2016-03-09


Zarządzenie nr 6 /2016 Wójta Gminy Białogard z dnia 2.02.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.( Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z póz. zm.), na zadanie pod nazwą; „Upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

opublikowano 2016-02-03

PLIK-WYNIKI


Zarządzenie nr  5/2015 Wójta Gminy Białogard z dnia 30.01.2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.( Dz.U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z póz. zmianami), na zadanie pod nazwą;
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Białogard w 2015r.”

opublikowano 2015-02-03

Protokół Komisji Konkursowej


Zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Białogard z dnia 30.01.2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.( Dz.U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z póz. zm.), na zadanie pod nazwą;
„Upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,

opublikowano 2015-02-02

Protokół Komisji Konkursowej


oferta realizacji zadania publicznego


Zarządzenie nr 2/2014
Wójta Gminy Białogard
z dnia 14.01.2014r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.( Dz.U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z póz. zm.), na zadanie pod nazwą;
„Upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,

opublikowano 2014-01-21

WYNIKI

opublikowano 2014-03-03


Zarządzenie nr 44/2013
Wójta Gminy Białogard
z dnia 9.12.2013r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.( Dz.U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z póz. zmianami), na zadanie pod nazwą;
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Białogard w 2014r.”

opublikowano 2013-12-09

WYNIKI

opublikowano 2014-01-24


 

Wytworzył:
Beata Piścio
(2013-08-01)
Udostępnił:
Świder Adam
(2013-08-01 12:12:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2024-03-27 13:42:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki