Konsultacje społeczne


 

opublikowano 2020-10-02
 

 

 
 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego


 

1. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Białogard na lata 2019-2022" z perspektywą do roku 2026.

opublikowano 2019-01-21


Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: wyłożenie dokumentu do wglądu publicznego.

opublikowano 2019-01-16


OGŁOSZENIE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁOGARD NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026

opublikowano 2018-12-20


Zarządzenie 139 / 2018 Wójta Gminy Białogard z dnia 6.11.2018r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji  społecznych z mieszkańcami gminy Białogard w sprawie zmiany „Rocznego Programu Współpracy Gminy Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Załącznik do  zarządzenia 139/2018.

opublikowano 2018-11-06


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.

opublikowano 2018-11-05


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Białogard ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Laski-Stanomino i z mieszkańcami Sołectwa Rychówko w sprawie wyłączenia z obszaru sołectwa Laski-Stanomino i przyłączenia do sołectwa Rychówko miejscowości Laski.

1. Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Białogard

2. Uchwała Nr LI/316/2018 Rady Gminy Białogard

opublikowano 2018-06-25


ZARZĄDZENIE 86/2017 Wójta Gminy Białogard z dnia 27.10.2017r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Białogard w sprawie zmiany „Rocznego Programu Współpracy Gminy Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Załącznik do Zarządzenia 86 /2017 Wójta Gminy Białogard z dnia 27.10.2017r. FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. publicznego i o wolontariacie na rok 2018

opublikowano 2017-10-27


DEROGACJA - Konsultacje społeczne . Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych  w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę na użycie środka ochrony roślin o nazwie DIMILIN 480 SC

opublikowano 2017-01-25


ZARZĄDZENIE nr 70/2016 Wójta Gminy Białogard z dnia 14.12.2016r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Białogard w sprawie zmiany „Rocznego Programu współpracy Gminy Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXX/188/2016 Rady Gminy Białogard z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

opublikowano 2017-01-04


ZARZĄDZENIE nr  63/2016 Wójta Gminy  Białogard z dnia  7.11.2016r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Białogard w sprawie  zmiany „Rocznego Programu współpracy Gminy  Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok".

Program współpracy z organizacjami na 2017

opublikowano 2016-11-07


1. Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących uchwały ( jak niżej)

2. Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Białogard

opublikowano 2016-03-21


ZARZĄDZENIE nr 1/2016 Wójta Gminy Białogard z dnia  4.01.2016r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Białogard w sprawie  zmiany „Rocznego Programu współpracy Gminy  Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok".

opublikowano 2016-01-04


ZARZĄDZENIE nr  57 /2015 Wójta Gminy  Białogard  z dnia  27.07.2015r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Białogard w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy  Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok".


Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016


 Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Statutów Sołectw Gminy Białogard


 Statut sołectwa (projekt) po konsultacjach


 Protokół z przeprowadzonych z Mieszkańcami Gminy Białogard społecznych konsultacji projektu Statutów Sołectw Gminy Białogard


Statut sołectwa (projekt)


Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy Białogard z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Gminy Białogard


 

 

Wytworzył:
Beata Piścio
(2015-01-30)
Udostępnił:
Świder Adam
(2015-01-30 13:25:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2022-01-16 20:08:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki