Przetargi

Przetargi Gminy Białogard

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2023 r

IZPiPGN.271.26.2023 Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych o nazwie: „PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO” położonego na terenie Gminy Białogard lub Miasta Białogard w 2024 roku” (II postępowanie)

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. załączniki od 1-5

2023.12.12


Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych na terenie Gminy wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w 2024 roku

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. załączniki od 1 - 8

2023.11.29


Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych o nazwie: „PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO” położonego na terenie Gminy Białogard lub Miasta Białogard w 2024 roku”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załączniki od 1-6

2023.11.27

1. Informacja o złożonych ofertach

2. Unieważnienie postepowania

2023.12.12

.


 

Dostawa paliw ciekłych dla sprzętów i pojazdów  Gminy Białogard w 2024 roku”

1. SWZ

2. Ogłoszenie o zamówieniu

3. Załączniki 1-5

2023.11.27


1. Informacja o złożonych ofertach

2023.12.07


Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Rogowie


1 Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załączniki 

2023.11.08

1. Pytania i odpowiedzi

2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2023.11.23

1. Pytania i odpowiedzi 24.11.2023

2023.11.24

1. Pytania i odpowiedzi- doprecyzowanie

2023.11.27

1. Zawiadomienie o wyborze oferty

2023.12.13


„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i zamieszkałych czasowo położonych na terenie Gminy Białogard”

1. Ogłoszenie

2. SWZ

3. Załączniki

2023.10.25

1. Informacja o zmianie treści SWZ

2. załącznik nr 3 - umowa zmiana 30.10.2023

2023.10.30

1. Zmiana treści SWZ

2023.11.10

1. Zmiana treści SWZ

2. Ogłoszenie o zmianie

2023.11.15

1. Informacja o złożonych ofertach

2023.12.04

1. Zawiadomienie o wyborze oferty

2023.12.12


Wykonanie robót budowlanych remontowo-naprawczych dotyczących odbudowy obiektu świetlicy po pożarze
1. SWZ 
2. ogłoszenie o zamówieniu 
3. załączniki

2023.08.02
 

 


" Przebudowa Szkoły w Stanominie  wraz z termomodernizacją, przebudową stadionu sportowego i przebudową drogi dojazdowej do stadionu sportowego” realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W formule „zaprojektuj i wybuduj” II przetarg

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. załączniki 1,2,4,5

4. załącznik 3a

5. załącznik 3b

2023.04.27

Informacja

2023.05.17

1. zawiadomienie o wyborze oferty

2023.06.15


„Przebudowa Szkoły w Stanominie  wraz z termomodernizacją, przebudową stadionu sportowego i przebudową drogi dojazdowej do stadionu sportowego” realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W formule „zaprojektuj i wybuduj”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. załączniki 1,2,4,5

4. załącznik 3a

5. załącznik nr 3b

2023.03.27

1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. SWZ zmieniony 06.04.2023

informacja o zmianach SWZ

2023.04.06

 Pytania i odpowiedzi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

inwentaryzacja ornitologiczno -chiropterologiczna

2023.04.12

 1.pytania i odpowiedzi SWZ 13.04.2023

2023.04.13

 1.pytania i odpowiedzi SWZ 14.04.2023

2023.04.14

1. informacja o złożonych ofertach

2. zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

2023.04.27


Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Białogard”  II przetarg

1 Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załączniki od 1-5

2023.03.24

Pytania i odpowiedzi do SWZ 31.03.2023

2023.03.31

pytania i odpowiedzi do SWZ 05.04.2023

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2023.04.06

1. Informacja  z otwarcia ofert

2023.04.13

1. Zawiadomienie o wyborze oferty

2023.04.27


Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Białogard”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. załaczniki od 1-5

2023.03.06

1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2023.03.24


„Przebudowa drogi w miejscowości Podwilcze – Gmina Białogard” realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. załącznik nr 1,1a,2,4,4a,5,6

4. załącznik nr 3

2023-03-01

1. Informacja

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

3. SWZ

4. załącznik nr 4

2023.03.24

1. Informacja o kwocie

2. informacja o złożonych ofertach

2023.03.31


„Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Pustkowo do miejscowości Żeleźno , Gmina Białogard”1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. załacznik nr 1- formularz oferty

4. załacznik nr 2- oswiadczenie

5. załącznik nr 3- PFU

6. załacznik nr 4- projekt umowy

 

2023.02.06

informacja o kwocie

informacja o złożonych ofertach

2023.02.27

informacja o wyborze wykonawcy

2023.03.08

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Brzęczek Paweł
(2022-01-18 20:25:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2024-03-26 10:06:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki