☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard

Poniedziałek 04.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetargi

Przetargi Gminy Białogard

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2022 r.

 

Zakup 191 laptopów w ramach projektu grantowego:„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. załącznik nr 1

4. załącznik nr 2

5.załącznik nr 3

2022-06-07

Pytania i odpowiedzi

2022-06-15


1. Pytani i odpowiedzi

2022-06-21


1. informacja o kwocie
2. Informacja o złożonych ofertach

 


Przebudowa drogi w miejscowości Podwilcze – Gmina Białogard”realizowana w ramach Programu Rządowego FunduszuPOLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w formule zaprojektuj i wybuduj

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SWZ
3. załącznik nr 1 cz I
4. załącznik nr 1 cz II
5. załącznik nr 2 cz. I
6. załącznik nr 2 cz. II
7. załącznik nr 3
8. załącznik nr 4 cz. I
9. załącznik nr 4 cz. II

2022.06.06

 

1. Informacja o wyniku postępowania

2. ogłoszenie  o wyniku postepowania

2022.06.28

Zakup 191 laptopów w ramach projektu grantowego:„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPG

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SWZ
3. Załącznik nr 1
4. załącznik nr 2
5. załącznik nr 3

2022.05.23

 

1. Pytania i odpowiedzi SWZ

2. Pytania i odpowiedzi SWZ 31.05.2022

2022-05-31

1. Odpowiedzi
2. Informacja o kwocie

2022-06-01

1. Zawiadomienie o wyniku postępowania

2022-06-02


 

„Przebudowa drogi w miejscowości Podwilcze – Gmina Białogard”realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w formule zaprojektuj  i wybuduj

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SWZ
3. Załącznik 1 część 1 część 2
4. Załącznik 2 część 1  część 2
5. Załącznik 3 

6. Załącznik 4 część 1  część 2

2022-04-14

Informacja
SWZ po zmianach
załącznik nr 2 cz. I cz. II po zmianach
zmiana ogłoszenia
załącznik nr 4 cz. I cz. II poz zmianach

2022-05-03

Informacja
SWZ po zmianach 04.05.2022r.
zmiana ogłoszenia

2022-05-04

 

1. Informacja o kwocie
2. Informacja o złożonych ofertach
3. Ogłoszenie o wyniku postępowania
4. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2022-05-12


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zagórz, Zagórze-Nasutowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gruszewo, Gruszewo-Łęczno gmina Białogard
z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SWZ
3. zał.1
4. zał.2
5. zał.3
6. zał.4
7. zał.5
8. zał.6
9. zał.7
10. zał.8

11. zał. 9
12. zał 10 cz.1 cz.2 cz. 3
13. zał 10a cz.1 cz.2 cz.3


2022.04.11

informacja o wyborze oferty

2022.05.24


1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Pytanie i odpowiedzi wyjaśnienia SWZ  22.04.2022
3. SWZ po zmianach 22.04.2022
4. Załącznik nr 3 do SWZ - zmiany 22.04.2022 - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
5. Załącznik nr 7 do SWZ zmieniony 22.04.2022.pdf

2022.04.22

1. Informacja
2. SWZ po zmianach 26.04.2022
3. Załącznik nr 3 do SWZ - zmiany 26.04.2022 - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

 

2022.04.26

Informacja
SWZ zmieniony
załącznik nr 3

2022-05-03

1. Informacja o kwocie
2. Informacja o złożonych ofertach

2022-05-05

 


 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 85 obr. Stanomino”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SWZ
3. zał.1
4. zał.2
5. zał.3
6. zał.4
7. zał.5
8. zał.6
9. zał.7
10. zał.8

2022-04-01

Informacja o złożonych ofertach

2022-04-19

 


„Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do  i z placówek oświatowych na terenie Gminy wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w 2022 roku"

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SWZ
3
. zał.1
4. zał.2
5. zał.3
6. zał.4
7. zał.5
8. zał.6
9. zał.7
10. zał.8

2022-02-01

1. informacja o zmianie SWZ
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Załącznik nr 1- formularz oferty-Po zmianie 08.02.2022
4.Załącznik nr 4 - PO ZMIANIE

 

2022-02-08

1. Informacja o kwocie
2. informacja o złożonych ofertach

2022-02-12

1. Zawiadomienie o wyborze oferty

2022-02-25

 


ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I ZAMIESZKAŁYCH CZASOWO POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BIAŁOGARD

Budowa 9 otwartych stref aktywności w Gminie Białogard

IZPiPGN.271.01.2022

1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. SWZ
3. Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy
4. Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
5. Załącznik nr 3 do SWZ - wzór oświadczenia o podstawach wykluczenia
6. Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenie o grupie kapitałowej
7. Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór zobowiązania
8. Załącznik nr 6 do SWZ - postanowienia umowy
9. Załącznik nr 7
10. Fotografie poglądowe - projekt
 

Informacja o kwocie

2022-02-03

1. Informacja o złożonych ofertach

2022-02-03

1. informacja o wyborze oferty

2022-02-18

Wytworzył:
Udostępnił:
Brzęczek Paweł
(2022-01-18 20:25:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2022-06-28 14:15:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 771737