☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard

Środa 31.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt Gminy - Informacje

Wójtem Gminy Białogard jest Pan Jacek Wojciech Smoliński

Tel. służbowy: (94) 312 44 01

Kompetencje Wójta

1.Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
2.Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.
3.Do zadań Wójta należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4. W przypadku niecierpiącym zwłoki Wójt może wydać przepisy porządkowe w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.
5. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Białogard.
6. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
7. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy  Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych .
 

 

Wytworzył:
Adam Świder
(2015-09-17)
Udostępnił:
Świder Adam
(2015-09-17 14:37:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatek Piotr
(2019-09-04 12:54:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 809147