Wójt Gminy - Informacje


Wójtem Gminy Białogard jest Pan Jacek Smoliński

wójt Gminy Białogard

Telefon służbowy: 94 312 44 01

Kompetencje Wójta

1.Wójt jest organem wykonawczym Gminy.

2.Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.

3. Do zadań Wójta należy w szczególności:

- przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4. W przypadku niecierpiącym zwłoki Wójt może wydać przepisy porządkowe w formie
zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.
5. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Białogard.

6. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
7. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy  Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek
organizacyjnych .

 

 

Wytworzył:
Adam Świder
(2015-09-17)
Udostępnił:
Świder Adam
(2015-09-17 14:37:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2024-01-29 06:22:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki