Kontrole zewnętrzne w 2021 roku

Protokół kontroli - kontrola platnika składek SP w Rogowie

Protokół kontroli - kontrola płatnika składek SP w Stanominie.

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Protokół kontroli archiwum zakładowego

Wystąpienie pokontrolne Krajowe Biuro Wyborcze

Wystąpienie pokontrolne Krajowe Biuro Wyborcze

 

*) Jawność danych dotycząca [wskazanie zakresu danych np. imienia i nazwiska adresu e-mail] została wyłączona na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE. L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. Wyłączenia jawności tych danych dokonała Anna Zarbock – Podinspektor ds. organizacyjnych, kadrowych i wydawania dowodów tożsamości.  

Wytworzył:
Udostępnił:
Brzęczek Paweł
(2022-02-21 15:36:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2023-02-02 17:02:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki