Czyste Powietrze

 

Zaproszenie
Wójt Gminy Białogard zaprasza mieszkańców gminy zainteresowanych uczestnictwem w Programie „Czyste
Powietrze +” na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Nosówko 23a,
78-200 Białogard, w dniu 10 listopada 2022 r. (tj. czwartek),  o godzinie 1200.
W dniu 15-go lipca br. ogłoszono nowe zasady Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze +”,
którego istotą jest możliwość otrzymania przedpłaty jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.
Rozwiązanie to umożliwi wymianę starych, nieefektywnych pieców na nowoczesne źródła
ciepła także osobom najuboższym. Niniejsze spotkanie będzie miało charakter warsztatów oraz
indywidualnych konsultacji. Zostaną przedstawione założenia programu, rodzaje przedsięwzięć,
nowe warunki dofinansowania na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynków
mieszkalnych. Spotkanie poprowadzi pracownik merytoryczny Urzędu Gminy Białogard wraz
z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Koszalinie, jako Doradca Energetyczny. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania
uzyskają szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków i rozliczenia przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Białogard
Jacek Smoliński

 

 


7 września - Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza

Wójt gminy Białogard zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne Programu "Czyste Powietrze", które odbędzie się w dniu 8 września br. w Świetlicy Wiejskiej w Żeleźnie
o godzinie 17.00.

plakat

 


Szanowni Państwo,

Gmina Białogard uruchomiła bezpłatny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, mieszczący się w Urzędzie Gminy, przy ul. Wileńskiej 8, w Białogardzie.

Program jest skierowany do osób fizycznych, właścicieli, współwłaścicieli budynków mieszkaniowych jednorodzinnych lub właścicieli mieszkań wydzielonych w tych budynkach
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Wyodrębnione dwie grupy osób, które mogą uzyskać dofinansowanie:

  • Pierwsza grupa uprawniająca do podstawowego poziomu dofinansowania, gdzie dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza 100 000 zł,

  • Druga grupa uprawniająca do podwyższonego poziomu dofinansowania, gdzie średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza:

- 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

  • wymianę starych, nieefektywnych pieców tzw. „kopciuchów” na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,

  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,

  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

  • mikroinstalację fotowoltaiczną,

  • docieplenie przegród budowlanych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

  • niezbędną dokumentację projektową.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty już zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Czas na zrealizowanie zadania wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Umowy będą podpisywane do 31.12.2027r.
a wszystkie prace związane z inwestycją muszą być ukończone do 30.06.2029r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem większej ilości informacji na temat Programu oraz potrzebujące wsparcia w wypełnieniu wniosku mogą uzyskać pomoc w ww punkcie konsultacyjno-informacyjnym w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się) lub dzwoniąc na numer telefonu 94 312 11 62.

Zakres działania punktu:
– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dostępne są na stronach:

Program Czyste Powietrze

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/

Ulotka

Broszura

Broszura

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Brzęczek Paweł
(2021-07-07 11:00:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2023-01-10 17:57:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki