Kontrole zewnętrzne w 2018 roku

Postanowienie o umorzeniu śledztwa


Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy


Sprawozdanie z audytu przeprowadzonego w Gminie Białogard w zakresie „Gospodarowanie środkami publicznymi” w 2015 r.  


Protokół kontroli kompleksowej przedstawiający wyniki kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy w Białogardzie dotyczącej sposobu realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w okresie od 01 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.


 

*) Jawność danych dotycząca [wskazanie zakresu danych np. imienia i nazwiska adresu e-mail] została wyłączona na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE. L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. Wyłączenia jawności tych danych dokonała Anna Zarbock – Podinspektor ds. organizacyjnych, kadrowych i wydawania dowodów tożsamości.

Wytworzył:
Anna Zarbock
(2018-02-23)
Udostępnił:
Świder Adam
(2018-02-23 07:28:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatek Piotr
(2019-08-29 12:20:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki