Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Białogard
Herb Urząd Gminy Białogard

Czwartek 24.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia 2014

 


1) obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącej wylęgarni i podchowalni w ośrodku hodowli ryb łososiowatych - inf. publiczna
2) obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącej wylęgarni i podchowalni w ośrodku hodowli ryb łososiowatych-strony postępowania.

opublikowano 2014-12-08


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego na:  „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Rzyszczewo” o łącznej mocy do 24MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Rzyszczewo i Byszyno”

opublikowano 2014-11-19


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PRMJ 7624/7/13/2010/211/2012 z dnia 23.07.2012 r. na wniosek Inwestora.

opublikowano 2014-10-17


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „budowie trzech hal do hodowli ryb, w których planuje się hodowle ryb łososiowatych, okoniokształtnych, węgorzowatych z wykorzystaniem technologii recyrkulacyjnej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”

opublikowano 2014-10-01


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Białogórzyno w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

opublikowano 2014-09-30


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o przedłużeniu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie trzech hal do hodowli ryb, w których planuje się hodowle ryb łososiowatych, okoniokształtnych, węgorzowatych z wykorzystaniem technologii recyrkulacyjnej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - strony postępowania

opublikowano 2014-08-29


1) obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy wiatrowej w rejonie Kamosowo w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" - strony postępowania.

2) obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy wiatrowej w rejonie Kamosowo w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" - informacja publiczna

opublikowano 2014-08-20


1) obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech hal do hodowli ryb, w których planuje się hodowle ryb łososiowatych, okoniokształtnych, węgorzowatych z wykorzystaniem technologii recyrkulacyjnej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - inf. publiczna.

2) obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech hal do hodowli ryb, w których planuje się hodowle ryb łososiowatych, okoniokształtnych, węgorzowatych z wykorzystaniem technologii recyrkulacyjnej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - inf. strony postępowania

opublikowano 2014-08-08


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Kamosowo w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

opublikowano 2014-07-02


1. obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Kamosowo w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą -strony postępowania

2.obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Kamosowo w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - informacja publiczna.

3. obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Kamosowo w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

opublikowano 2014-05-16


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: zbieranie i przetwarzanie tworzyw sztucznych oraz odpadów sztucznych poprzez rozdrabnianie.

opublikowano 2014-04-29


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Redlino, gm. Białogard"

opublikowano 2014-04-15


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu tworzyw sztucznych oraz odpadów sztucznych poprzez rozdrabnianie na terenie gminy Białogard

opublikowano 2014-04-04


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcie pn.: zbieranie i przetwarzanie tworzyw sztucznych oraz odpadów sztucznych poprzez rozdrabnianie w m. Laski gm. Białogard

opublikowano 2014-03-24


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w m. Redlino, gm. Białogard.

obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o zakończeniu zbierania materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” w m. Redlino, gm. Białogard

opublikowano 2014-03-12


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.01.2013 r zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 1,2 MW, zlokalizowanej na działce nr 267 w miejscowości Kościernica, gm. Białogard.”

opublikowano 2014-02-24


obwieszczenie Wójta gminy Białogard o zakończeniu zbierania materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: " uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”

opublikowano 2014-02-18


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wdaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "budowa elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pustkowo, gm. Białogard, powiat białogardzki"

opublikowano 2014-02-05


obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
  „zbieraniu i przetwarzaniu tworzyw sztucznych oraz odpadów sztucznych poprzez rozdrabnianie”

opublikowano 2014-01-28


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia pn.:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej  1,2 MW, zlokalizowanej na działce nr 267 w miejscowości Kościernica, gm. Białogard”

opublikowano 2014-01-22


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu zbierania materiału dla przedsięwzięcia pn.: "budowa elektrowni fotowoltanicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pustkowo, gmina Białogard, powiat białogardzki"

opublikowano 2014-01-07


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o możliwości ponownego zapoznania się z wprowadzonymi zmianami do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" w miejscowości Redlino, gm. Białogard

opublikowano 2014-01-02


 

Wytworzył:
Małgorzata Jakubicz
(2014-01-02)
Udostępnił:
Adam Świder
(2014-01-02 16:27:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Świder
(2015-01-09 14:07:23)
 
 
ilość odwiedzin: 1267767

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X