☰ Menu
Urząd Gminy Białogard
Herb Urząd Gminy Białogard

Środa 26.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Archiwum Uchwał Rady Gminy Białogard

Uchwała Nr XXV/152/2016  Rady Gminy Białogard  z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  PLIK-UCHWAŁA

Uchwała Nr XXV/150/2016  Rady Gminy Białogard  z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  PLIK-UCHWAŁA

Uchwała Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Białogard z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru składanej przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  PLIK-UCHWAŁA

Uchwała Nr XXXVII/241/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej PLIK1-UCHWAŁA,

uchwała Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard PLIK1-UCHWAŁA,

uchwała Nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PLIK1-UCHWAŁA,

uchwała Nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne PLIK1-UCHWAŁA,

uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik PLIK1-UCHWAŁA,

uchwała Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PLIK1-UCHWAŁA,

uchwała Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru składanej przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PLIK1-UCHWAŁA,

uchwała NR XXXIV/214/2013 RADY GMINY Białogard 31 lipca 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr XXXVI/227/13 Rady Gminy Białogard z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. sprawie ustalenia wzoru składanej przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PLIK1-UCHWAŁA | ZAŁĄCZNIK1

Uchwała Nr XXXIX/261/2014 Rady Gminy Białogard z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XXXIX/262/2014 Rady Gminy Białogard z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XLII/277/14 Rady Gminy Białogard z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Białogard z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard PLIK1-UCHWAŁA


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X