Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Białogard
Herb Urząd Gminy Białogard

Czwartek 29.06.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia 2017

 

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości 3 m”

opublikowano 2017-05-22


1) Zawiadomienie stron postępowania poprzez obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Białogardu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali przemysłowej przetwórstwa rybnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynku biurowego z częścią socjalną wraz z instalacjami: gazową, elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z wylotem dokowymi rowem oraz z parkingami, placami manewrowymi i drogami dojazdowymi” w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 62, na działce nr 2/2, obr. 0004 jednostka ewidencyjna Białogard

2) Obwieszczenie Burmistrza Białogardu o podaniu do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali przemysłowej przetwórstwa rybnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynku biurowego z częścią socjalną wraz z instalacjami: gazową, elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z wylotem dokowymi rowem oraz z parkingami, placami manewrowymi i drogami dojazdowymi” w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 62, na działce nr 2/2, obr. 0004 jednostka ewidencyjna Białogard.

opublikowano 2017-05-19


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn.:„Budowa drogi leśnej nr 238 w Leśnictwie Sławoborze”

opublikowano 2017-05-15


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2017r. o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającym zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Białogard".

opublikowano 2017-04-27


Obwieszczenie Burmistrza Białogardu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:" Budowa hali przemysłowej przetwórstwa rybnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynku biurowego z częścią socjalną wraz z instalacjami: gazową,elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z wylotem dokowym rowem oraz z parkingami, placami manewrowymi i drogami dojazdowymi w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 62, na działce nr 2/2, obr. ooo4 jednostka ewidencyjna Białogard".  

Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:" Budowa drogi leśnej nr 238 w Leśnictwie Sławoborze" zlokalizowanego na działkach nr 155/1, 156/1, 198, 199, 244/1, 245 obręb Podwilcze, gm. Białogard

opublikowano 2017-04-26


1) Obwieszczenie Burmistrza Białogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:" Budowa hali przemysłowej przetwórstwa rybnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynku biurowego z częścią socjalną wraz z instalacjami: gazową,elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z wylotem dokowym rowem oraz z parkingami, placami manewrowymi i drogami dojazdowymi w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 62, na działce nr 2/2, obr. ooo4 jednostka ewidencyjna Białogard".

2) Obwieszczenie Burmistrza Białogardu o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i wydanie opinii o warunkach realizacji przedsięwzięcia pn:" Budowa hali przemysłowej przetwórstwa rybnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynku biurowego z częścią socjalną wraz z instalacjami: gazową,elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z wylotem dokowym rowem oraz z parkingami, placami manewrowymi i drogami dojazdowymi w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 62, na działce nr 2/2, obr. ooo4 jednostka ewidencyjna Białogard".

3) Obwieszczenie Burmistrza Białogardu o wpłynięciu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: " Budowa hali przemysłowej przetwórstwa rybnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynku biurowego z częścią socjalną wraz z instalacjami: gazową,elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z wylotem dokowym rowem oraz z parkingami, placami manewrowymi i drogami dojazdowymi w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 62, na działce nr 2/2, obr. ooo4 jednostka ewidencyjna Białogard".

opublikowano 2017-03-27


Obwieszczenie o wpłynięciu skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Białogard w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji pn.: " Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Białogórzyno w gm. Białogard wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

opublikowano 2017-03-10


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- "Budowa drogi leśnej nr 238 w Leśnictwie Sławoborze"

opublikowano 2017-02-06


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Białogard odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji pn.: " Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Białogórzyno w gm. Białogard wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"  

opublikowano 2017-01-25


 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 1098295

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X