Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Białogard
Herb Urząd Gminy Białogard

Czwartek 24.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia 2017

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Wykonanie jednootworowego ujęcia wód podziemnych z otworu czwartorzędowego wraz z urządzeniami do poboru wody” zlokalizowanego na działce nr 41/2 w obrębie Czarnowęsy, gm. Białogard.

Opublikowano 2017-12-15


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie i przeróbka kopaliny pospolitej- piasków i żwirów metodą odkrywkowo-wgłębną ze złoża RARWINO oraz RARWINO I w granicach działki nr 67/2 o pow. 5,82 ha” zlokalizowanej w obrębie Rarwino,gm. Białogard.

Opublikowano 2017-12-14


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „ Wykonanie jednootworowego ujęcia wód podziemnych z otworu czwartorzędowego wraz z urządzeniami do poboru wody” zlokalizowanego na działce nr 41/2 w obrębie Czarnowęsy, gm. Białogard.  

Opublikowano 2017-11-29


Obwieszczenie -Zawiadomienie Wójta Gminy Białogard o wydaniu w dniu 21.11.2017r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" „ Przebudowa drogi powiatowej 1170Z Nosówko-Białogard na terenie Gminy Białogard” położonego na działkach nr 138, obr. Nosówko, dz. nr 94 obr. Pustkowo,dz. nr 51 obr. Pękanino, dz. nr 13, 189/4,207, 525/2, 526 obr. Kościernica, gmina Białogard”.

Opublikowano 2017-11-21


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17.10.2017r.  o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Opublikowano 2017-10-04


1) Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi leśnej nr 134 na terenie Leśnictwa Dargikowo , zlokalizowanego na działkach nr 46, 47, 48, 59, 60, 61, 76/1, 91/1, 92/1, 93/1, 106/1, 107/1 obr. Buczek, gmina Białogard, powiat Białogardzki wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. poboczami, skarpami, rowami przydrożnymi, zjazdami, mijankami, składnicami.”

2) Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej dojazdu pożarowego nr 18 na terenie Leśnictwa Stanomino, zlokalizowanego na działkach nr 7, 20/1, 20/2, 319 obr. Kamosowo, gmina Białogard, powiat Białogardzki wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. poboczami, skarpami, rowami przydrożnymi, zjazdami, mijankami, składnicami i pętlą do zawracania”

Opublikowano 2017-10-04


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „ Przebudowa drogi powiatowej 1170Z Nosówko-Białogard na terenie Gminy Białogard” położonego na działkach nr 138, obr. Nosówko, dz. nr 94 obr. Pustkowo, dz. nr 51 obr. Pękanino, dz. nr 13, 189/4,207, 525/2, 526 obr. Kościernica, gmina Białogard.

Opublikowano 2017-10-03


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: „ Budowa farmy fotowoltaicznej w rejonie miejscowości Kościernica w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działce nr 32/1 w obrębie Kościernica, gm. Białogard

Opublikowano 2017-09-12


1) Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi leśnej nr 134 na terenie Leśnictwa Dargikowo , zlokalizowanego na działkach nr 46, 47, 48, 59, 60, 61, 76/1, 91/1, 92/1, 93/1, 106/1, 107/1 obr. Buczek, gmina Białogard, powiat Białogardzki wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. poboczami, skarpami, rowami przydrożnymi, zjazdami, mijankami, składnicami.”

2) Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej dojazdu pożarowego nr 18 na terenie Leśnictwa Stanomino, zlokalizowanego na działkach nr 7, 20/1, 20/2, 319 obr. Kamosowo, gmina Białogard, powiat Białogardzki wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. poboczami, skarpami, rowami przydrożnymi, zjazdami, mijankami, składnicami i pętlą do zawracania”

Opublikowano 2017-09-05


Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na :"Budowie farmy fotowoltaicznej w rejonie miejscowości Kościernica w gminie Białogard wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą".

Opublikowano 2017-07-25


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- „Budowa drogi leśnej nr 134 na terenie Leśnictwa Dargikowo , zlokalizowanego na działkach nr 46, 47, 48, 59, 60, 61, 76/1, 91/1, 92/1, 93/1, 106/1, 107/1 obr. Buczek, gmina Białogard, powiat Białogardzki wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. poboczami, skarpami, rowami przydrożnymi, zjazdami, mijankami, składnicami.”

opublikowano 2017-07-21


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:- „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości 3 m” zlokalizowanego w miejscowości Góry.

opublikowano 2017-07-17


Zawiadomienie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ Przebudowa drogi powiatowej 1170Z Nosówko-Białogard na terenie Gminy Białogard” położonego na działkach nr 138, obr. Nosówko, dz. nr 94 obr. Pustkowo, dz. nr 51 obr. Pękanino, dz. nr 13, 189/4,207, 525/2, 526 obr. Kościernica, gmina Białogard.

opublikowano 2017-07-11


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 czerwca2017r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Białogard".

opublikowano 2017-07-03


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- „ Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kościernica w gminie Białogard, wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą”

opublikowano 2017-06-30


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości 3 m”

opublikowano 2017-05-22


1) Zawiadomienie stron postępowania poprzez obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Białogardu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali przemysłowej przetwórstwa rybnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynku biurowego z częścią socjalną wraz z instalacjami: gazową, elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z wylotem dokowymi rowem oraz z parkingami, placami manewrowymi i drogami dojazdowymi” w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 62, na działce nr 2/2, obr. 0004 jednostka ewidencyjna Białogard

2) Obwieszczenie Burmistrza Białogardu o podaniu do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali przemysłowej przetwórstwa rybnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynku biurowego z częścią socjalną wraz z instalacjami: gazową, elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z wylotem dokowymi rowem oraz z parkingami, placami manewrowymi i drogami dojazdowymi” w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 62, na działce nr 2/2, obr. 0004 jednostka ewidencyjna Białogard.

opublikowano 2017-05-19


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn.:„Budowa drogi leśnej nr 238 w Leśnictwie Sławoborze”

opublikowano 2017-05-15


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2017r. o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającym zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Białogard".

opublikowano 2017-04-27


Obwieszczenie Burmistrza Białogardu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:" Budowa hali przemysłowej przetwórstwa rybnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynku biurowego z częścią socjalną wraz z instalacjami: gazową,elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z wylotem dokowym rowem oraz z parkingami, placami manewrowymi i drogami dojazdowymi w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 62, na działce nr 2/2, obr. ooo4 jednostka ewidencyjna Białogard".  

Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:" Budowa drogi leśnej nr 238 w Leśnictwie Sławoborze" zlokalizowanego na działkach nr 155/1, 156/1, 198, 199, 244/1, 245 obręb Podwilcze, gm. Białogard

opublikowano 2017-04-26


1) Obwieszczenie Burmistrza Białogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:" Budowa hali przemysłowej przetwórstwa rybnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynku biurowego z częścią socjalną wraz z instalacjami: gazową,elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z wylotem dokowym rowem oraz z parkingami, placami manewrowymi i drogami dojazdowymi w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 62, na działce nr 2/2, obr. ooo4 jednostka ewidencyjna Białogard".

2) Obwieszczenie Burmistrza Białogardu o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i wydanie opinii o warunkach realizacji przedsięwzięcia pn:" Budowa hali przemysłowej przetwórstwa rybnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynku biurowego z częścią socjalną wraz z instalacjami: gazową,elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z wylotem dokowym rowem oraz z parkingami, placami manewrowymi i drogami dojazdowymi w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 62, na działce nr 2/2, obr. ooo4 jednostka ewidencyjna Białogard".

3) Obwieszczenie Burmistrza Białogardu o wpłynięciu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: " Budowa hali przemysłowej przetwórstwa rybnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynku biurowego z częścią socjalną wraz z instalacjami: gazową,elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z wylotem dokowym rowem oraz z parkingami, placami manewrowymi i drogami dojazdowymi w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 62, na działce nr 2/2, obr. ooo4 jednostka ewidencyjna Białogard".

opublikowano 2017-03-27


Obwieszczenie o wpłynięciu skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Białogard w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji pn.: " Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Białogórzyno w gm. Białogard wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

opublikowano 2017-03-10


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- "Budowa drogi leśnej nr 238 w Leśnictwie Sławoborze"

opublikowano 2017-02-06


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Białogard odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji pn.: " Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Białogórzyno w gm. Białogard wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"  

opublikowano 2017-01-25


 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 1267772

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X