Nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej
do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

Uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl


Wdrażanie Programu "Czyste Powietrze" na terenie gminy Białogard - stan na dzień 31.12.2023 r.

Wdrażanie Programu "Czyste Powietrze" na terenie gminy Białogard - stan na dzień 31.12.2023 r.


Wdrażanie Programu "Czyste Powietrze" na terenie gminy Białogard - stan na dzień 30.09.2023 r.

 

Wdrażanie Programu "Czyste Powietrze" na terenie gminy Białogard - stan na dzień 30.09.2023 r.


Wdrażanie Programu "Czyste Powietrze" na terenie gminy Białogard - stan na dzień 30.06.2023 r.

plakat

 

 


Aktualne dane o wdrażaniu Programu "Czyste Powietrze" na terenie gminy Białogard - stan na dzień 31.03.2023 r.

plakat
  plakat

Nowy nabór wniosków Programu Czyste Powietrze

 


GMINNY PUNKT
 

KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
 

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”


 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 124

Liczba zawartych umów – 98
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 58

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć

z terenu gminy - 835 959,73 zł


 

Zapraszamy do odwiedzenia gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”, który działa

w Urzędzie Gminy Białogard od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.00 do 15.00 .


 

Szczegółowe informacje na temat programu

można uzyskać również na stronach internetowych:

www.czystepowietrze.gov.pl

wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/

 

 


Nowy nabór wniosków Programu „Czyste Powietrze”

W dniu 3 stycznia 2023 r. uruchomiono nową, zmienioną wersję Programu „Czyste Powietrze”.
Co za tym idzie, wprowadzono nowe warunki programu. Zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie
dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu. Postawiono także na kompleksową termomodernizację,
co znacznie obniży koszty ogrzewania budynków oraz poprawi jakość powietrza.

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Podobnie jak w poprzedniej wersji programu, wyodrębniono trzy grupy beneficjentów, którzy mogą ubiegać
się o dofinansowanie. Pierwsza grupa, uprawniona do podstawowego poziomu dofinansowania, to osoby
z dochodem rocznym do 135 tysięcy złotych. Druga grupa beneficjentów uprawniona do podwyższonego poziom dofinansowania, gdzie miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1864 złotych w gospodarstwie wieloosobowym, 2651 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. Trzecią grupę stanowią osoby o najniższych zarobkach, uprawnionych do najwyższego poziomu dofinasowania, gdzie przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 złotych
w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 złotych w gospodarstwie jednoosobowym.

Możliwe jest prefinansowanie inwestycji związanych z wymianą nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego, jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego remontu.

W tabeli przedstawiono maksymalne kwoty dotacji dla kosztów kwalifikowanych w Programie „Czyste Powietrze”

 

Podstawowy poziom dofinansowania

łącznie do 66 000 zł

kompleksowa termomodernizacja z PV

 


 

 

 

Podwyższony poziom dofinansowania

łącznie do 99 000 zł

kompleksowa termomodernizacja z PV

 

Najwyższy poziom dofinansowania

łącznie do 135 000 zł

kompleksowa termomodernizacja z PV

 

NAZWA KOSZTU

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Audyt energetyczny

100%

1 200

100%

1 200

100%

1 200

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

55%

12 200

80%

17 800

100%

22 200

Pompa ciepła powietrze/woda

40%

12 600

70%

22 000

100%

31 500

Pompa ciepła powietrze/ woda (o podwyższonej klasie efektywności)

55%

19 400

80%

28 100

100%

35 200

Pompa ciepła powietrze/powietrze

40%

4 400

70%

7 800

100%

11 100

Gruntowa pompa ciepła
(o podwyższonej klasie efektywności)

55%

28 000

80%

40 700

100%

50 900

Kocioł gazowy kondensacyjny

40%

6 100

70%

10 700

100%

15 300

Kotłownia gazowa

45%

8 300

70%

13 900

100%

18 500

Kocioł olejowy kondensacyjny

40%

7 400

70%

13 000

100%

18 500

Kocioł zgazowujący drewno*

40%

6 600

70%

11 700

100%

16 700

Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard)

45%

9 000

70%

14 300

100%

20 400

Kocioł na pellet drzewny*

40%

5 600

70%

9 700

100%

13 900

Kocioł na pellet drzewny (podwyższony standard)

45%

9 100

70%

14 300

100%

20 400

Ogrzewanie elektryczne

40%

5 600

70%

9 700

100%

13 900

Instalacja co i cwu

40%

8 100

70%

14 300

100%

20 400

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

40%

6 700

70%

11 700

100%

16 700

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

40%

6 000

70%

9 000

100%

15 000

Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych nie mają limitu kwotowego
i są dofinansowane % do poniesionych kosztów netto.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/, w gminnym punkcie konsultacyjno - informacyjnym, który działa w Urzędzie Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard od poniedziałku
do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, numer tel. 94 312 11 62.

 


Nowe zasady w Czystym Powietrzu od 15 lipca br.

 

Od piątku 15 lipca br. obowiązują nowe zasady w programie Czyste powietrze. Dzięki nim możliwe jest prefinansowanie inwestycji związanych z wymianą nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego. Według nowych zasad w Czystym Powietrzu Plus jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego remontu możliwe jest otrzymanie do 50 proc. maksymalnej kwoty dotacji. Wprowadzona modyfikacja programu zakłada, w przypadku prefinansowania inwestycji, zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnych kwot dotacji na prace remontowe.

Z nowej ścieżki programu Czyste Powietrze Plus skorzystać mogą beneficjenci kwalifikujący się do:

  • podwyższonego poziomu dofinansowania (tj. właściciele domów jednorodzinnych
    o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu na osobę 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1564 zł w gospodarstwach wieloosobowych;

  • najwyższego poziomu dofinansowania (tj. właściciele domów jednorodzinnych o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu na osobę 1564 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 900 zł
    w gospodarstwie wieloosobowym.

Warunkiem wypłaty jest przesłanie, wraz z wnioskiem o dotację, umowy zawartej
z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Możliwe jest zawarcie do trzech umów
z wykonawcami, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie lub dostarczyć do WFOŚiGW
w terminie do 10 dni roboczych, licząc od terminu złożenia wniosku. Prefinansowanie w wysokości
do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu, zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby
do odwiedzenia gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”, który działa
w Urzędzie Gminy Białogard od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub dzwoniąc pod numer telefonu 94 312 11 62. (J.G.)

 

 


Uwaga! Od 25 stycznia 2022 r.

nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”

 

Ustawodawca wprowadził nową, trzecią część programu dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w programie „Czyste powietrze”,
z podziałem na dwa etapy.

W pierwszej kolejności, czyli od 25 stycznia br. rozpoczął się nabór wniosków do trzeciej części programu, gdzie można uzyskać nawet 69 tys. złotych dofinansowania, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych.

W tej grupie beneficjentów przeciętny miesięczny dochód na jednego członka wieloosobowego gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 900 złotych, zaś w gospodarstwie jednoosobowym - 1260 złotych. Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności jest też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ta grupa jest upoważniona także do zwiększonej liczby transz i wypłat dotacji do pięciu, a nie jak
w pozostałych grupach do trzech.

Natomiast ścieżka bankowa, czyli Kredyty Czyste Powietrze dostępne będą dla beneficjentów uprawnionych do pierwszej i drugiej części programu.

Dla trzeciej części programu obowiązuje nowy załącznik kosztów kwalifikowanych oraz maksymalnego poziomu dofinansowania nr 2b (w załączeniu do niniejszej informacji). Dokument ten jest również dostępny na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Weź dofinansowanie”) oraz na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Następną zmianą w programie jest dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny oraz doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

W Urzędzie Gminy Białogard przy ul Wileńskiej 8, w Białogardzie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.działa punkt informacyjno-konsultacyjny „Czyste Powietrze”, W związku z obostrzeniami pandemicznymi oraz ograniczonymi kontaktami
z interesantami, informacje dotyczące ww programu można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 94 312 11 62. (JG)

 

Zalacznik-2b-Koszty-kwalifikowane-Czesc-3-programu-Czyste-Powietrze-2

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Brzęczek Paweł
(2022-01-31 11:40:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2024-01-16 18:59:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki