☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:

Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Marzena Moraczewska
Przewodniczący
2.
Aneta Chilmańska
Członek
3.
Radosław Kłys
Członek

Zadania Komisji:

    Do    zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych  pod względem:

  • legalności,
  • gospodarności,
  • rzetelności,
  • celowości.

   Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

   Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Wytworzył:
(2014-12-02)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Lipiński Michał
(2005-01-04 13:03:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2072996