Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Białogard
Herb Urząd Gminy Białogard

Czwartek 24.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia 2016

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- "Budowa drogi leśnej nr 238 w Leśnictwie Sławoborze"

opublikowano 2017-02-06


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Białogard odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji pn.: " Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Białogórzyno w gm. Białogard wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"  

opublikowano 2017-01-25


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydanym w dniu 29.12.2016r. postanowieniu o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie drogi leśnej nr 217 w Leśnictwie Nowy Dwór” zlokalizowanego na działkach nr 244/1, 245, 290, 291, 323/1, 324, 354/1 obręb Podwilcze, działkach nr 353, 358/2 obręb Głodzino, gmina Rąbino, działkach nr 354/2, 358/1 obręb Dołganów, gmina Rąbino
"

opublikowano 2016-12-29


Zawiadomienie Wójta Gminy Białogard o wpłynięciu odwołania od decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pn: „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Białogórzyno w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

opublikowano 2016-12-19


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydanej decyzji o umorzeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: " Rozbudowa istniejącego Ośrodka Hodowli Pstrąga w Czarnowęsach"

opublikowano 2016-12-13


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydanej decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia  pn: "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Białogórzyno w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą"

opublikowano 2016-11-22


Postanowienie Wójta Gminy Białogard o wydaniu w dniu 28.09.2016r. postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji p.n : „Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego- ferma norek wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działce nr 341, obręb Rościno, gm. Białogard

Zawiadomienie Wójta Gminy Białogard o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych oraz o możliwości zapoznania się z treścią wypracowanych i zgromadzonych dokumentów, w toku prowadzonej procedury zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Białogórzyno w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”  

opublikowano 2016-09-29


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Kamosowo w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą"

opublikowano 2016-09-08


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Klępino w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą"

Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn : „Rozbudowie istniejącego Ośrodka Hodowli Pstrąga w Czarnowęsach” zlokalizowanego na działkach nr 37, 39,40,41/2,41/3,41/4,41/5,41/6 obr. Czarnowęsy, gm. Białogard oraz po prawej stronie rzeki Mogilicy działka nr 12, obr. Czarnowęsy, gm. Białogard.

opublikowano 2016-09-07


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn : „Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego - ferma norek wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działce nr 341, obręb Rościno, gm. Białogard.

opublikowano 2016-09-06


1) Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard z dnia 18.08.2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: "Budowa drogi leśnej nr 217 w Leśnictwie Nowy Dwór" zlokalizowanego na działkach nr 244/1, 245, 290, 291, 323/1, 324, 354/1 obręb Podwilcze, działkach nr 353, 358/2 obręb Głodzino, gmina Rąbino, działkach nr 354/2, 358/1 obręb Dołganów, gmina Rąbino.

2) Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard z dnia 18.08.2016r. wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję znak: GKOŚ.6220.5.4.2014.MJ z dnia 30 września 2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Budowa Ośrodka Hodowli Ryb Żeleźno na terenie działek o nr ew. 300/1, 300/2, 300/3  w miejscowości Żeleźno, gm. Białogard”

opublikowano 2016-08-18


1) Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard z dnia 29.07.2016r. o wpłynięciu wniosku dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn;" Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Kamosowo w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

2) Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard z dnia 29.07.2016r. o wpłynięciu wniosku dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn;" Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Klępino w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

opublikowano 2016-07-29


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o  wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: GKOŚ.6220.5.4.2014.MJ z dnia 30.09.2014r.  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla inwestycji p.n : Budowa Ośrodka Hodowli Ryb "Żeleźno" na terenie działek o nr ew. 300/1, 300/2 i 300/3 w miejscowości Żeleźno."

opublikowano 2016-07-20


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla postępowania pn: „Budowa drogi leśnej nr 217 w Leśnictwie Nowy Dwór” zlokalizowanego na działkach nr 244/1, 245, 290, 291, 323/1, 324, 354/1 obręb Podwilcze, działkach nr 353, 358/2 obręb Głodzino, gmina Rąbino, działkach nr 354/2, 358/1 obręb Dołganów, gmina Rąbino

opublikowano 2016-07-19


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  znak: GKOŚ.6220.5.4.2014.MJ z dnia 30.09.2014r.  dla inwestycji p.n :

Budowa Ośrodka Hodowli Ryb "Żeleźno" na terenie działek o nr ew. 300/1, 300/2 i 300/3 w miejscowości Żeleźno."

opublikowano 2016-06-23


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla planowanego przedsięwzięcia  polegającego na: :„Budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Kamosowo w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

opublikowano 2016-06-06


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  znak: GKOŚ.6220.5.4.2014.MJ z dnia 30.09.2014r.  dla inwestycji p.n : „Budowa trzech hal do hodowli ryb, w których planuje się hodowle ryb łososiowatych, okoniokształtnych, węgorzowatych z wykorzystaniem technologii recyrkulacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”

opublikowano 2016-05-24


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn :" Budowa drogi leśnej nr 217 w Leśnictwie Nowy Dwór” zlokalizowanego na działkach nr 244/1, 245, 290, 291, 323/1, 324, 354/1 obręb Podwilcze, działkach nr 353, 358/2 obręb Głodzino, gmina Rąbino, działkach nr 354/2, 358/1 obręb Dołganów, gmina Rąbino.

opublikowano 2016-05-24


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu w dniu 17.05.2016r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko polegającego na: :„Budowie trzech elektrowni wiatrowych o wysokości do 150 m i mocy 4,0 MW każda, zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 344/1, 373/1 i 376/2 obręb Łęczno, gm. Białogard"

opublikowano 2016-05-17


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu w dniu 17.05.2016r. postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji p.n :„Budowa trzech elektrowni wiatrowych o wysokości do 150 m i mocy 4,0 MW każda, zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 344/1, 373/1 i 376/2 obręb Łęczno, gm. Białogard"

opublikowano 2016-05-17


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu w dniu 18.04.2016r.  postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji p.n :„Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Białogórzyno w gminie Białogard wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

opublikowano 2016-04-19


Informacja Wójta Gminy Białogard o wpłynięciu odwołania od decyzji z dnia 05.01.2016r. znak: PRJR 7624/9/22/2010/2011/2012/2013/2015 wydanej w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.12.2012r.  dla inwestycji p.n :„Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Podwilcze” o łącznej mocy do 21 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej  w okolicy miejscowości Podwilcze” oraz o wydaniu w dniu 04.03.2016r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję

opublikowano 2016-03-14


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 20.03.2009r.  dla inwestycji p.n : "Budowa trzech elektrowni wiatrowych o wysokości do 150 m i mocy 4,0 MW każda, zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 344/1, 373/1 i 376/2 obręb Łęczno, gm. Białogard”

opublikowano 2016-03-10


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.06.2012r.  dla inwestycji p.n : „Przebudowa trzech budynków gospodarczych, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego, budowa zbiornika na tlen, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

opublikowano 2016-03-08


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.06.2012r.  dla inwestycji p.n :„Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Lulewice” o łącznej mocy do 15 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej  w okolicy miejscowości Redlino i Lulewice”

opublikowano 2016-02-18


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w postanowieniu z dnia 07.01.2016r. stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n :„Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Lulewice” o łącznej mocy do 15 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej  w okolicy miejscowości Redlino i Lulewice”

opublikowano 2016-02-16


Obwieszczenie Wójta  Gminy Białogard o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn; " Przebudowa trzech budynków gospodarczych, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego, budowa zbiornika na tlen, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną."

opublikowano 2016-01-19


Obwieszczenie Wójta  Gminy Białogard o  wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.12.2012r.   dla inwestycji pn: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych ”Podwilcze” o łącznej mocy do 21 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Podwilcze”

opublikowano 2016-01-08


Obwieszczenie Wójta  Gminy Białogard o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Lulewice” o łącznej mocy do 15 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Redlino i Lulewice”

opublikowano 2016-01-07 
 
ilość odwiedzin: 1267769

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X