Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Białogard
Herb Urząd Gminy Białogard

Czwartek 24.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia 2015

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia w spawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn: „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Kamosowo w gminie Białogard wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

opublikowano 2015-12-29


Obwieszczenie Wójta  Gminy Białogard o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  " Budowa farmy wiatrowej  w rejonie miejscowości Białogórzyno w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" - inf. strony

opublikowano 2015-12-16


Zawiadomienie Wójta  Gminy Białogard o zmianie decyzji z dnia 05.07.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach  dla inwestycji pn: " Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Rzyszczewo” o łącznej mocy do 24 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Rzyszczewo i Byszyno” - inf. publiczna i inf. strony

opublikowano 2015-12-15


Obwieszczenie Wójta  Gminy Białogard o zmianie decyzji z dnia 16.01.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach  dla inwestycji pn: " Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Nasutowo” o łącznej mocy do 10,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Nasutowo” - inf. publiczna

opublikowano 2015-12-09


Zawiadomienie Wójta Gminy Białogard o zmianie decyzji z dnia 07.05.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Gruszewo” o łącznej mocy do 24,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Gruszewo”- inf. strony i inf.publiczna  

opublikowano 2015-12-04


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu, wydaniu postanowienia oraz zakończeniu zbierania materiału dowodowego i o możliwości zapoznania się z aktami dla inwestycji polegającej na: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Rzyszczewo” o łącznej mocy do 24MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Rzyszczewo i Byszyno”.

opublikowano 2015-11-19


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na:„ przebudowie trzech budynków gospodarczych, przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego, budowie zbiornika na tlen, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Białogórzyno”- inf. publiczne

opublikowano 2015-11-18


Wójt Gminy Białogard zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji PR MJ 7624/9/20/2010/2011/2012 z dnia 03.12.2012 określających środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Podwilcze” o łącznej mocy do 21 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Podwilcze”

Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie farmy elektrowni wiatrowych „Gruszewo” o łącznej mocy do 24,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie Gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Gruszewo”

Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego na:„Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Kościernica” o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Kościernica” – inf. publiczna i strony postępowania

opublikowano 2015-11-10


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Kamosowo w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia a także zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy pn: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Kościernica” o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Kościernica”.

opublikowano 2015-10-05


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR MJ 7624/9/12/2010/2011/2012 z dnia 04.06.2012 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Podwilcze” o łącznej mocy do 21 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Podwilcze”

opublikowano 2015-09-04


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR MJ 7624/11/16/2010/2011/2012/2013 z dnia 16.01.2013 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Nasutowo” o łącznej mocy do 10,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Nasutowo”

opublikowano 2015-09-03


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Klępino w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

opublikowano 2015-08-31


Zawiadomienie Wójta Gminy Białogard o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.06.2012 r. znak: PR MJ 7624/10/13/2010/2011/2012 dla inwestycji: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Lulewice” o łącznej mocy do 15 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Redlino i Lulewice”

opublikowano 2015-08-19


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PRJR 7624/8/11/2010/2011/2012 z dnia 07.05.2012 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Gruszewo” o łącznej mocy do 24,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Gruszewo”.

opublikowano 2015-07-15


 Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PRJR 7624/5/10/2010/2011 z dnia 05.10.2011 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Kościernica” o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Kościernica”.

opublikowano 2015-07-15


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Kamosowo w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

opublikowano 2015-07-14


1. Postanowienie Wójta Gminy Białogard o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 16.04.2015r., znak PRJM 7624/7/13/2010/2011/2012/2014 dotyczącej inwestycji pt: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Rzyszczewo" o łącznej mocy do 24 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Rzyszczewo i Byszyno".

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 16.04.2015r., znak PRJM 7624/7/13/2010/2011/2012/2014 dotyczącej inwestycji pt: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Rzyszczewo" o łącznej mocy do 24 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Rzyszczewo i Byszyno".

opublikowano 2015-07-02


Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na :  „Budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Klępino w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

opublikowano 2015-06-26


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego na:  „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Lulewice” o łącznej mocy do 15 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Redlino i Lulewice”

opublikowano 2015-06-10


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o możliwości zapoznaniu się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dla inwestycji polegającej na "rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego - budowa wiat do hodowli norek, budowa płyty obornikowej i silosów na karmę, zlokalizowanych na dz. ew. nr.380 i 382/1, Obr. Białogórzyno, gm. Białogard"

opublikowano 2015-05-27


1) Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o zmianie decyzji z dnia 23.07.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Rzyszczewo” o łącznej mocy do 24MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Rzyszczewo i Byszyno”- inf. publiczna

2) Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o zmianie decyzji z dnia 23.07.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Rzyszczewo” o łącznej mocy do 24MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Rzyszczewo i Byszyno”- inf. strony

opublikowano 2015-04-17


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa podchowalników oraz budowa osadnika recyrkulacyjnego w . Zaspy Małe, gm. Białogard

opublikowano 2015-03-02


obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PRMJ 7624/10/13/2010/2011/2012 z dnia 06.06.2012 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Lulewice” o łącznej mocy do 15 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Redlino i Lulewice”

obwieszczenie o wydaniu  postanowienia wyjaśniającego treść decyzji z dnia 16.01.2013 r. znak:  PR MJ 7624/11/16/2010/2011/2012/2013 określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Nasutowo” o łącznej mocy do 10,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Nasutowo”

obwieszczenie o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji z dnia 16.01.2013 r. znak:  PR MJ 7624/11/16/2010/2011/2012/2013 określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Podwilcze” o łącznej mocy do 21 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Podwilcze”

opublikowano 2015-02-25


obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.07.2012 r. znak: PR MJ 7624/7/13/2010/2011/2012 dla inwestycji: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Rzyszczewo” o łącznej mocy do 24MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Rzyszczewo i Byszyno”

opublikowano 2015-02-24


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o zakończeniu zbierania materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącej wylęgarni i podchowani w ośrodku hodowli ryb łososiowatych”

opublikowano 2015-02-20


obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: rozbudowie istniejącej wylęgarni i podchowalni w ośrodku hodowli ryb łososiowatych w m. Zaspy Małe, gm. Białogard

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁOGARD o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na: budowie podchowalników oraz budowie osadnika recyrkulacyjnego w m. Zaspy Małe gm, Białogard -  inf. publiczna

obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na: budowie podchowalników oraz budowie osadnika recyrkulacyjnego w m. Zaspy Małe gm, Białogard - inf. strony

opublikowano 2015-01-23


 

Wytworzył:
Janusz Rdzanek | Katarzyna Kubik
(2005-01-23)
Udostępnił:
Adam Świder
(2015-01-23 12:57:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Świder
(2015-12-29 16:59:18)
 
 
ilość odwiedzin: 1267768

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X