Przetargi

Przetargi Gminy Białogard

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 r.

 

 

„Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do  i z placówek oświatowych na terenie Gminy wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w 2022 roku”.

 

opublikowano 2021-12-22

1. Informacja o kwocie
2. informacja o złożonych ofertach 

opublikowano 2021-12-31


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i zamieszkałych czasowo położonych na terenie Gminy Białogard w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.”
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1- formularz oferty
4. załącznik nr 2- oświadczenie
5. załącznik nr 3- oświadczenie podmiotu trzeciego
6. załącznik nr 4-Oświadczenie
7. załącznik nr 5- wzór umowy
8. załącznik nr 6- Opis przedmiotu zamówienia
9. załącznik nr 7- wykaz
10. załącznik nr 8- wykaz
11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

opublikowano 2021-12-19

1.Informacje o wyborze oferty

opublikowano 2022-01-03


PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO” położonego na terenie Gminy Białogard lub Miasta Białogard

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SWZ
3. Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia z postepowania
5. Załącznik nr 3  - Wzór umowy PSZOK
6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp
7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
8. Załącznik nr 6 - Wykaz świetlic, szkół, bibilotek

opublikowano 2021-12-15 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i zamieszkałych czasowo położonych na terenie Gminy Białogard w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1- formularz oferty
4. załącznik nr 2- oświadczenie
5. załącznik nr 3- oświadczenie podmiotu trzeciego
6. załącznik nr 4
7. załącznik nr 5- wzór umowy
8. załącznik nr 6- Opis przedmiotu zamówienia
9. załącznik nr 7- wykaz
10. załącznik nr 8- wykaz 

opublikowano 2021-12-10

opublikowano 2021-12-19

1. Informacja o wyborze oferty

opublikowano 2021-12-31

 
 

Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla żłobka w Kościernicy gm. Białogard” w ramach projektu  „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SWZ
- Załącznik nr 1
- załącznik nr 2 - formularz oferty
- załącznik nr 3 - wzór umowy
- załącznik nr 4 - oświadczenie
- załącznik nr 5 - oświadczenie o aktualności danych
- załącznik nr 6 - dokumentacja cz1  cz2

 

opublikowano 2021-08-14

 

opublikowano 2021-09-07

 

 

1. pytania i odpowiedzi
2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. zmieniony załącznik nr 1

opublikowano 2021-09-10

1. informacja o kwocie
2. informacja o złożonych ofertach 

opublikowano 2021-09-15

Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2021-10-07


„Modernizacja (Przebudowa) drogi gminnej wraz z wyposażeniem technicznym  w istniejących granicach pasa drogowego w miejscowości Lulewiczki ( dz. nr 153/3, 169 obr. Lulewiczki, gm. Białogard) o długości ok. 0,90 km. na działce nr 153/3 obręb Lulewiczki”  (IZPiPGN.271.15.2021)

 

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SWZ
3. załącznik nr 1
4. załącznik nr 2
5. załącznik nr 3
6. załącznik nr 4
7. załącznik nr 5
8. załącznik nr 6
9. załącznik nr 7
10. załącznik nr 8

opublikowano 2021-08-16

 Pytania i odpowiedzi 

opublikowano 2021-08-25

 Pytania i odpowiedzi

opublikowano 2021-08-27

Informacja o kwocie

informacja o złożonych ofertach

opublikowano 2021-09-03

 

opublikowano 2021-09-24

 

Modernizacja (Przebudowa) drogi gminnej wraz z wyposażeniem technicznym w istniejących granicach pasa drogowego w miejscowości Lulewiczki ( dz. nr 153/3, 169 obr. Lulewiczki, gm. Białogard) o długości ok. 0,90 km. na działce nr 153/3 obręb Lulewiczki

- ogłoszenie o zamówieniu
- SWZ
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7 cz1
- załącznik nr 7 cz2

załącznik nr 8

opublikowano 2021-07-26

decyzja w sprawie wycinki drzew
Opinia geotechniczna
Pytania i odpowiedzi na pytania
Rys.3 Profil rowu ark.1z2
Rys.3 Profil rowu ark.2z2
Uzgodnienia narada koordynacyjna
zał. 1.1 mapa dokumentacyjna
zał. 1.2 mapa dokumentacyjna
zał. 2 objaśnienia symboli i znaków geologicznych
zał. 3.1 karta 1-3
zał. 3.2 karta 4-6
zał. 3.3 karta 7
zał. 4.1 przekrój geotechniczny I-I
zał. 4.2 przekrój geotechniczny II-II

opublikowano 2021-08-03

- informacja o unieważnieniu postępowania
- ogłoszenie o wyniku postepowania

opublikowano 2021-08-09

 

Dostawa paliw ciekłych dla pojazdów i sprzętów Gminy Białogard”

IZPiPGN.271.12.2021

 

- ogłoszenie o zamówieniu
- SWZ
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załacznik nr 4
załacznik nr 5

opublikowano 2021-07-07

1. Informacja o kwocie

2. informacja o złożonych ofertach

opublikowano 2021-07-15

zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2021-09-10


„Dostawa paliw ciekłych dla sprzętów i pojazdów Gminy Białogard”
IZPiPGN.271.8.2021             

 

1. informacja o kwocie
2. informacja o złożonych ofertach

opublikowano 2021-07-01

unieważnienie postępowania

opublikowano 2021-07-06

 

„Dostawa paliw ciekłych dla sprzętów i pojazdów Gminy Białogard”      IZPiPGN.271.7.2021  

1. SWZ
2. ogłoszenie o zamówieniu
3. załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
4. załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu        warunków udziału w postępowaniu.
5. załącznik nr 3 – wykaz stacji
6. załącznik nr 4 – oświadczenie o aktualności danych
7. załącznik nr 5 – wzór umowy

opublikowano 2021-06-09

opublikowano 2021-06-17

Informacja o złożonych ofertach

opublikowano 2021-06-18

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

opublikowano 2021-06-23

 

 

Przebudowa/budowa drogi gminnej z miejscowości Dargikowo do miejscowości Pomianowo na działkach nr 326 obr. Pomianowo, 77/4, 284, 288,311,344/3,357/1,372,414 obr. Dargikowo”

1. ogłoszenie
2. SWZ
3. załącznik nr 1
4. załącznik nr 2
5. załącznik nr 3
6. załącznik nr 4
7. załącznik nr 5
8. załącznik nr 6
9. załącznik nr 7    cz2
10. załącznik nr 8

opublikowano 2021-06-01

Informacja o kwocie

opublikowano 2021-06-16

Informacja o złożonych ofertach
 

opublikowano 2021-06-16

informację o wyborze oferty

opublikowano 2021-07-07

 

 


Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Białogard” IZPiPGN.271.5.2021

 

opublikowano 2021-04-01

1. Pytania i odpowiedzi oferentów, zmiany SWZ( 08.04.2021)
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

opublikowano 2021-04-08

1. Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia  SWZ- 2  ( 08.04.2021)

opublikowano 2021-04-08

1. Odpowiedzi na pytania 12.04.2021r.

opublikowano 2021-04-12

1. Odpowiedzi na pytania 12.04.2021r. poprawiona

opublikowano 2021-04-12

1. informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

opublikowano 2021-04-14

1. Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

opublikowano 2021-04-16

 

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi”

1 Ogłoszenie o zamówieniu
2  SWZ
3 załącznik nr 1
4 załącznik nr 2
5 załącznik nr 3
6 załącznik nr 4
7 załącznik nr 5
8 załącznik nr 6
9 załącznik nr 7
10 załącznik nr 8
11 załącznik nr 9
12 przedmiar robót

opublikowano 2021-03-31

1. Informacja o kwocie

opublikowano 2021-04-16

 1. Informacja o wyborze oferty

opublikowano 2021-05-07

 

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Białogard”

opublikowano 2021-03-15

1. Zmiana ogłoszenia
2. Pytanie i odpowiedzi wyjaśnienia SWZ
3. Załącznik nr 2 po zmianie 19.03.2021r.

opublikowano 2021-03-19

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

opublikowano 2021-04-01

opublikowano 2021-04-01

 

 

 
 
 
Wytworzył:
Beata Piścio | Ryszard Cegiełka |
Udostępnił:
Lipiński Michał
(2006-03-30 08:55:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2023-02-22 13:19:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki