☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetargi - Archiwum

 

 

 


Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020-2021 (od stycznia do czerwca) oraz w roku szkolnym 2021/2022 (od września do grudnia) wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych i w drodze powrotnej

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1 - formularz oferty
  4. załącznik nr 2
  5. załącznik nr 3
  6. załącznik nr 4
  7. załącznik nr 5
  8. załącznik nr 6
  9. załącznik nr 7
  10. załącznik nr 8

opublikowano 31.12.2020 r

 

informacja z art. 86

opublikowano 11.01.2021 r

1. zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 11.01.2021 r

 


Zakup fabrycznie nowych samochodów typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Białogard

1. SIWZ
2. Formularz oferty
3. Załącznik nr 1
4. Załącznik nr 2
5. Załącznik nr 3
6. Załącznik nr 4
7. Załącznik nr 5

opublikowano 30.12.2020 r

1. Pytania i odpowiedzi

opublikowano 01.01.2021 r

 

opublikowano 05.01.2021 r

1. Pytani i odpowiedzi oferentów

opublikowano 07.01.2021 r

- informacja - unieważnienie

 

opublikowano 11.01.2021 r

 

 

 


PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 - formularz oferty
4. Załącznik nr 2 - wzór umowy
5. Załącznik nr 3
6.Załącznik nr 4
7.Załącznik nr 5
8.Załącznik nr 6
9.Załącznik nr 7
10.Załącznik nr 8
11.Załącznik nr 9


opublikowano 23.12.2020 r

1. informacja z art. 86

opublikowano 31.12.2020 r

1. Wyniki

opublikowano 08.01.2020 r

 


Zakup fabrycznie nowych samochodów typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Białogard

 

1 Zamieszczone ogłoszenie
2. SIWZ
3. 
Załącznik nr 1
4. załącznik nr 2
5
załącznik nr 3
6
załącznik nr 4
7.
 załącznik nr 5
8. Formularz oferty

opublikowano 10.12.2020 r

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Pytania i odpowiedzi oferentów

opublikowano 16.12.2020 r

1. Zawiadomienie o wynikach postępowania

opublikowano 30.12.2020 r

 

 


Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Białogard wraz z jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi oraz instytucją kultury

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ z załącznikami
3.  załącznik nr 1, 1a, 1b, 1c, 4, 5 - Opis przedmiotu zamówienia 
4. załącznik nr 1d 
4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
5. załącznik nr 3,3a - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
6. załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej 

opublikowano 08.12.2020 r

1. Pytania i odpowiedzi oferentów
2. Załącznik nr 1d po zmianie 14.12.2020
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

opublikowano 14.12.2020 r

1. Pytania i odpowiedzi oferentów 16.12.2020
2. Załącznik nr 1d do SIWZ zmiana 16.12.2020

opublikowano 16.12.2020 r

opublikowano 21.12.2020 r
 
opublikowano 29.12.2020 r
opublikowano 30.12.2020 r
 
 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  i zamieszkałych czasowo na terenie Gminy Białogard

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ IZPiPGN.271.42.2020
3. Załącznik nr 1
4. Załącznik nr 2
5. Załącznik nr 3
6. Załącznik nr 4
7. Załącznik nr 5
8. Załącznik nr 6
9.  Załacznik nr 7
10. Załącznik nr 8
11. Załącznik nr 9
12. Załącznik nr 10
13. Załącznik nr 11

opublikowano 02.12.2020 r

1. Pytania i odpowiedzi oferentów
2. załącznik nr 1 - po zmianie
3. załącznik nr 8 - po zmianie

opublikowano 14.12.2020 r

1. informacja z art. 86

opublikowano 18.12.2020 r

1.Wyniki

opublikowano 30.12.2020 r

 

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Białogard w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021 wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych  i w drodze powrotnej

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ IZPiPGN.271.41.20203
3. Załącznik nr 1
4. Załącznik nr 2
5. Załącznik nr 3
6. Załącznik nr 4
7. Załącznik nr 5
8. Załącznik nr 6
9.  Załacznik nr 7Umowa IZPiPGN.271.41.2020
10. Załącznik nr 8

opublikowano 02.12.2020 r

1. informacji z art. 86 

opublikowano 30.12.2020 r

1. Wyniki

opublikowano 30.12.2020 r

 

 

 

Budowa drogi dla rowerów w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu "Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Białogard" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

1. Ogłoszenie nr 558893-N-2020
2. SIWZ droga rowerowa
3. Załacznik nr 1- Formularz ofertowy
4. PFU zał. nr 2 PDF
5. Załacznik nr 3- Wykaz robót budowlanych
6. Załacznik nr 4- wykaz osób
7. Załacznik nr 5- oświadczenie wykonawcy
8. Załacznik nr 6- oświadczenie wykonawcy
9. Załacznik nr 7- informacja o grupie kapitałowej
10.zał. nr 8 umowa droga rowerowa- wzór 

 

1.   Pytania i odpowiedzi oferentów

opublikowano 17.07.2020 r

Informacja z art. 86 

opublikowano 24.07.2020 r

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

opublikowano 10.08.2020 r

 
 
 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi

1. Ogłoszenie 546895-N-2020
2. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia -IZPiPGN.271.23.2020
3. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
5. Załącznik nr 3 - Wykaz robót
6. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie
7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 6 - Wzór umowy
9. Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa
10. Załącznik nr 8 - Kosztorys zerowy

 

opublikowano 03.06.2020 r

1. Pytania i odpowiedzi

opublikowano 09.06.2020 r

1. Informacja z art. 86 ust. 5

opublikowano 18.06.2020 r

1. Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 29.06.2020 r

Unieważnienie postępowania

opublikowano 11.08.2020 r

 

 


 

Przebudowa drogi gminnej, zjazdu z drogi powiatowej nr 1169Z oraz istniejącego przepustu, na działkach nr 86/2,86/5, 209, 273 obręb Żelimucha”. 

1. Ogłoszenie nr 541241-N-2020
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1-6
4. Załącznik nr 7 - wzór umowy
5. Dokumentacja projektowa
6. Kosztorys ofertowy

opublikowano 19.05.2020 r

1. Pytania Oferentów
2. Przedłużenia terminu Ważności projektu stałej organizacji ruchu

opublikowano 25.05.2020 r

1. Pytania i odpowiedzi oferentów

opublikowano 28.05.2020 r

1.Informacja z art. 86

opublikowano 03.06.2020 r

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 04.06.2020 r

 


Dostawa paliw ciekłych dla pojazdów i sprzętów Gminy Białogard

1.Ogłoszenie o zamówieniu -Dostawa paliw ciekłych dla pojazdów i sprzętów Gminy Białogard
2. SIWZ - Dostawa paliw ciekłych dla pojazdów i sprzętów Gminy Białogard
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
6. Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych zadań
7. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
8. Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

opublikowano 05.05.2020 r

1.Zawiadomienie art. 86
2.Wybór oferty najkorzystniejszej


opublikowano 03.06.2020 r


 


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt: 
„Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę w miejscowościach Żelimucha i Buczek w gminie Białogard”
w ramach projektu pn.: „Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę celem poprawy dostępności do infrastruktury i usług kultury w miejscowościach Żelimucha i Buczek w gminie Białogard” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
 

opublikowano 07.04.2020 r

opublikowano 14.04.2020 r

1. Pytania oferentów

opublikowano 15.04.2020 r

1. Pytania oferentów

opublikowano 16.04.2020 r

opublikowano 17.04.2020 r
opublikowano 22.04.2020 r

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

opublikowano 22.04.2020 r

1.Otwarcia ofert

opublikowano 15.05.2020 r

1. Wybór oferty najkorzystniejszej

opublikowano 15.05.2020 r


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt: Budowa drogi dla rowerów w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Białogard realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

1. Ogłoszenie
2. SIWZ z załącznikami
3. Załaczniki nr 1, nr 3, nr 4, nr5, nr 6, nr 7
4. Załącznik nr 2 PFU
5. Załacznik nr 8 - wzór umowy


"Z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej nie ma możliwości osobistego złożenia oferty ani nie ma możliwości osobistego kontaktu z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego. Wszelka korespondencja i porozumiewanie się z Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub w drodze komunikacji elektronicznej lub fax z zachowaniem odpowiednich form dokumentów wymaganych od Wykonawców przewidzianych w SIWZ".

opublikowano 25.03.2020 r

1. Pytania oferentów

opublikowano 06.04.2020 r

1. Informacja w trybie art.86 ust.5 Prawo zamowień publicznych

opublikowano 10.04.2020 r

 

1. Wyniki

opublikowano 14.04.2020 r


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

Ubezpieczenie  grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Białogard

 

1. Ogłoszenie
2. SIWZ

1. Pytania oferentów

opublikowano 09.03.2020 r

Zmiany w SIWZ

opublikowano 09.03.2020 r

Wynik

opublikowano 13.03.2020 r


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

„Budowa drogi dla rowerów w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Białogard” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”

 Projekt „Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Białogard” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego- projekty pozakonkursowe.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załączniki nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7
4. Załącznik nr 8 - wzór umowy
5. Załącznik nr 2 - PFU
6. Załączniki nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 w wersji edytowalnej

 

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert

opublikowano 03.03.2020 r

1. Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert 

opublikowano 04.03.2020 r

1. Pytania oferentów

opublikowano 09.03.2020 r

1. Wynik

opublikowano 19.03.2020 r


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Odbieranie i zagospodarowanie oraz transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i zamieszkałych czasowo na terenie Gminy Białogard”

2. SIWZ z załącznikami

 

opublikowano 20.12.2019 r

1. Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień  publicznych (o złożonych ofertach)                                        opublikowano 30.12.2019 r

1. Wyniki                                                                                                                                                                                                    opublikowano 07.01.2020 r


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę w miejscowości Buczek na działkach nr 223, 226/3, 242 i 622 obręb Buczek

Dzień 27 grudnia 2019 r. Zarządzeniem nr 92/2019 Wójta Gminy Białogard z dnia 4 listopada 2019 r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Białogard.

Dnia 27 grudnia 2019 r. dyżur pełni Komisja Przetargowa

w godzinach: od 8.00 do 9.00 celem przyjmowania ofert

oraz od 9.00 do 13.00 celem rozstrzygnięcia

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę w miejscowości Buczek na działkach nr 223, 226/3, 242 i 622 obręb Buczek”

 
 
opublikowano 12.12.2019 r
opublikowano 13.12.2019 r
opublikowano 27.12.2019 r

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Odbieranie i zagospodarowanie oraz transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i zamieszkałych czasowo na terenie Gminy Białogard”

opublikowano 11.12.2019 r
opublikowano 16.12.2019 r

 

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę w miejscowości Buczek na działkach nr  223, 226/3, 242 i 622 obręb Buczek”

1. SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 6

2. Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa

3. Załącznik nr 8 - Dokumentacja kosztorysowa i materiałowa

4. Ogłoszenie  ( zamieszczone na BIP Gminy Białogard 28.10.2019 r.)

opublikowano 24.10.2019 r.

1. Informacja o złożonych ofertach

opublikowano 28.11.2019 r.

2. Wyniki - unieważnienie

opublikowano 02.12.2019 r.


Projekt pn.: „Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę celem poprawy dostępności do infrastruktury i usług kultury w miejscowościach Żelimucha i Buczek w gminie Białogard” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę w miejscowościach Żelimucha i Buczek w gminie Białogard”

1. Ogłoszenie
2. SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 6
3. Załącznik nr 7 - Żelimucha Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Załącznik nr 8 - Buczek Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

 opublikowano 21.08.2019 r.

1. Wyjaśnienia Zamawiającego

2. Zmiana SIWZ

3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

opublikowano 03.09.2019 r.

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 10.09.2019 r.

1. WYNIKI

opublikowano 12.09.2019 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020 wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych i w drodze powrotnej”

 
opublikowano 27.06.2019 r.
opublikowano 05.07.2019 r.
opublikowano 08.07.2019 r.

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa paliw ciekłych dla sprzętów i pojazdów Gminy Białogard”

 

opublikowano 10.05.2019 r
opublikowano 17.05.2019 r

Projekt: „Budowa strefy Rekreacyjnej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Budowa Strefy Rekreacyjnej”

 

opublikowano 30.04.2019 r

1. Wyjaśnienia Zamawiającego

opublikowano 14.05.2019 r

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 21.05.2019 r

1. WYNIKI

opublikowano 27.05.2019 r


Projekt: „Budowa strefy Rekreacyjnej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Budowa Strefy Rekreacyjnej”

 

opublikowano 05.04.2019 r

1. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

opublikowano 18.04.2019 r

1. Wyjaśnienia Zamawiającego

opublikowano 19.04.2019 r

2. WYNIKI - UNIEWAŻNIENIE

opublikowano 29.04.2019 r


Projekt: Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Budowa czterech Otwartych Stref Aktywności w Gminie Białogard”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 6

3. Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowo- kosztorysowa Stanomino

4. Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa-kosztorysowa Rogowo

5. Załącznik nr 9- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Buczek

6. Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Białogórzyno

opublikowano 20.03.2019 r

1. Zmiana treści SIWZ

2. Wyjaśnienia Zamawiającego

3. SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 6 po zmianie

opublikowano 28.03.2019 r.

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 04.04.2019 r.

1. WYNIKI

opublikowano 05.04.2019 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem”

 

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 21.02.2019 r

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 06.03.2019r

1. WYNIKI

opublikowano 08.03.2019r


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem”

1.Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 10.12.2018 r.

1. Zmiana treści SIWZ

2. SIWZ z załącznikami po zmianie

opublikowano 14.12.2018 r.

1. WYNIKI - UNIEWAŻNIENIE

opublikowano 19.12.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Odbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowywanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard”

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 14.12.2018 r.

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 27.12.2018 r.

1. WYNIKI

opublikowano 28.12.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Odbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowywanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

3. Załącznik nr 6 Szczegółowe dane gromadzone podczas wykonywania usługi

opublikowano 22.11.2018 r.

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

2. WYNIKI - UNIEWAŻNIENIE

opublikowano 30.11.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Budowa czterech Otwartych Stref Aktywności w Gminie Białogard”  

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami od n1 do nr 6

3. Załącznik nr 7 - dokumentacja Stanomino

4. Załącznik nr 8 - dokumentacja Rogowo

5. Załącznik nr 9 - dokumentacja Buczek

6. Załącznik nr 10 - dokumentacja Białogórzyno

opublikowano 23.08.2018 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

opublikowano 04.09.2018 r.

WYNIKI

opublikowano 04.09.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na:  „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych i wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Białogard”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

 

opublikowano 01.08.2018 r.

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH 

2. WYNIKI - UNIEWAŻNIENIE

opublikowano 09.08.2018 r


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych i wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Białogard”  

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 28.06.2018 r.

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH 

2. WYNIKI - UNIEWAŻNIENIE

opublikowano 06.07.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019 wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych i w drodze powrotnej”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 25.06.2018 r.

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

2. WYNIKI

opublikowano 03.07.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019 wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych i w drodze powrotnej”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 08.06.2018 r.

 WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

 ZMIANA SIWZ

opublikowano 13.06.2018 r.

SWIZ po zmianach

opublikowano 14.06.2018 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 19.06.2018 r.

WYNIKI - UNIEWAŻNIENIE

opublikowano 22.06.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa paliw ciekłych dla pojazdów i sprzętów Gminy Białogard”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 20.03.2018 r.

Zmiana treści SIWZ

opublikowano 22.03.2018 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

ZMIANA SIWZ - 2

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

opublikowano 26.03.2018 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

WYNIKI

 

opublikowano 04.04.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:  „Remont pomieszczeń przeznaczonych na Salę Tradycji Rybackich oraz budowa ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w Czarnowęsach”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8

3. Załącznik nr 9 - dokumentacja kosztorysowo - opisowa (kosztorys ślepy)

4. Załącznik nr 10 - Plan sytuacyjny pomieszczeń z opisem robót

5. Załącznik nr 11 - Plan sytuacyjny ścieżki edukacyjno - przyrodniczej wraz z opisem

opublikowano 12.03.2018 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

opublikowano 19.03.2018 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

opublikowano 21.03.2018 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

opublikowano 22.03.2018 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 27.03.2018 r.

WYNIKI

opublikowano 28.03.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Modernizacja poprzez remont generalny odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Białogard w roku 2018”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 11

3. Załącznik nr 12 Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa odcinek Pomianowo

4. Załącznik nr 13 Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa odcinek Nasutowo

5. Załącznik nr 14 Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa zjazd Buczek

opublikowano 14.02.2018 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 01.03.2018 r.

WYNIKI

opublikowano 05.03.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Modernizacja poprzez remont generalny odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Białogard w roku 2018”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 11

3. Załącznik nr 12 Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa odcinek Pomianowo

4. Załącznik nr 13 Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa odcinek Nasutowo

5. Załącznik nr 14 Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa zjazd Buczek

opublikowano 26.01.2018 r.

WYNIKI - UNIEWAŻNIENIE

opublikowano 13.02.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Białogard wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 01.12.2017

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

opublikowano 08.12.2017

Wyjaśnienia

opublikowano 11.12.2017

Informacja

opublikowano 12.12.2017

Informacja o złożonych ofertach

opublikowano 14.12.2017

Wyniki

opublikowano 22.12.2017


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Białogard”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 23.11.2017

Informacja

opublikowano 27.11.2017

Informacja

opublikowano 05.12.2017

Wyniki

opublikowano 07.12.2017


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 12.10.2017

informacja

wyniki

opublikowano 20.10.2017


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:  „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 29.09.2017

Zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia Zamawiającego

opublikowano 04.10.2017

Informacja

WYNIKI

opublikowano 12.10.2017


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych oraz opiekuńczych z terenu Gminy Białogard w formie ryczałtu w roku szkolnym 2017/2018 wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych oraz opiekuńczych i w drodze powrotnej”

1. Siwz z załącznikami

opublikowano 19.07.2017

INFORMACJA

opublikowano 07.08.2017

WYNIKI

opublikowano 08.08.2017


Wójt Gminy Białogard Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Transport uczniów z terenu Gminy Białogard do szkół” z podziałem na zadania:

ZADANIE 1 „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018 wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych i w drodze powrotnej”

ZADANIE 2 „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych oraz opiekuńczych z terenu Gminy Białogard w formie ryczałtu w roku szkolnym 2017/2018 wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych oraz opiekuńczych i w drodze powrotnej”  

Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 23.06.2017

odpowiedzi na pytania

opublikowano 04.07.2017

WYNIKI  |  INFORMACJA

opublikowano 18.07.2017


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Białogard ”

Załączniki:

1. Ogłoszenie;

2. SWIZ; Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 – formularz ofertowy, Załącznik nr 3 – oświadczenie, Załącznik nr 4 - Projekt umowy ( należy zaparafować), Załącznik nr 5 – oświadczenie.

opublikowano 08.02.2017

Wyjaśnienia Zamawiającego - odpowiedź na pytania

Wyjaśnienia Zamawiającego - zmiana treści SIWZ

opublikowano 15.02.2017

Informacja Wójta  Gminy Białogard  o złożonych ofertach.

opublikowano 20.02.2017

Zawiadomienie Wójta  Gminy Białogard  o wyniku postępowania.

opublikowano 22.02.2017


Wójt Gminy Białogard Ogłasza przetarg nieograniczony na: Odbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowywanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard

OGŁOSZENIE  |  SIWZ  | Załącznik nr 4 umowa

opublikowano 19.07.2016

zmiana ogłoszenia  |  wyjaśnienie  zamawiającego

opublikowano 20.07.2016

odpowiedzi na pytania

opublikowano 22.07.2016

odpowiedzi na pytania 2

opublikowano 22.07.2016

WYNIKI

opublikowano 09.08.2016


WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza przetarg nieograniczony na Transport uczniów z terenu Gminy Białogard do szkół z podziałem na zadania

OGŁOSZENIE  |  SIWZ

opublikowano 08.07.2016

ZMIANA OGŁOSZENIA  |  ODPOWIEDZI NA PYTANIA

opublikowano 14.07.2016

WYNIKI

opublikowano 22.07.2016


Wójt Gminy Białogard Ogłasza przetarg nieograniczony Zakup paliw, olejów, smarów, płynów do sprzętów i samochodów Gminy Białogard  

OGŁOSZENIE | SIWZ

opublikowano 18.01.2016

WYNIKI

opublikowano 02.02.2016


Wójt Gminy Białogard ogłasza drugi przetarg nieograniczony

 Nazwa: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Białogard
OGŁOSZENIE  |  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opublikowano 15.12.2015

Odpowiedź na pytania do przetargu

opublikowano 18.12.2015

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

opublikowano 23.12.2015


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony

 Nazwa: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Białogard
OGŁOSZENIE  |  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opublikowano 07.12.2015

%0

 
 
 
 

Wójt Gminy Białogard Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Białogard wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

PLIK-OGŁOSZENIE

PLIK-SIWZ

PLIK-ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (wszystkie załączniki spakowane w zip)

opublikowano 19.11.2014

wyjaśnienia do SIWZ

opublikowano 25.11.2014

wyniki część I  | wyniki część II  | wyniki część III

opublikowano 12.12.2014


WÓJT GMINY BIAŁOGARD Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Zakup paliw, olejów, smarów, płynów do sprzętów i samochodów Gminy Białogard

PLIK-OGŁOSZENIE | PLIK-SIWZ

opublikowano 16.10.2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PLIK-PYTANIA

opublikowano 24.10.2014

WYNIKI

opublikowano 06.11.2014


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg na:
„Odbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowywanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. załącznik nr 2 - protokół kontroli odbieranych frakcji

5. załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta

6. załącznik nr 4 - umowa na wykonanie usługi

7. załącznik nr 5 - szczegółowe dane dotyczące budynków i liczby miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych

8. załącznik nr 6 - szczegółowe dane zbierane w trakcie wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych

9. załącznik nr 7 - umowa na przetwarzanie danych osobowych

opublikowano 02.05.2014

pismo - sprostowanie daty

załącznik nr 1 - formularz ofertowy poprawiony

opublikowano 08.05.2014

WYNIKI

opublikowano 16.05.2014


WÓJT GMINY BIAŁOGARD OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Białogard

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. ARKUSZ CENOWY- dostosowanie pomieszczeń

4. ARKUSZ CENOWY - place zabaw

5. ARKUSZ CENOWY - wyposażenie

6. Zadanie 1 - place zabaw

7. Zadanie 2 dostosowanie pomieszczeń

8. Zadanie 3 wyposażenie

opublikowano 09.04.2014

9. Pismo-zmiana nazwy postępowania

10. Ogłoszenie

11. SIWZ

opublikowano 11.04.2014

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA

opublikowano 23.04.2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

opublikowano 06.05.2014


Wójt Gminy Białogard ogłasza:
Ogłoszenie o przetargu:.
EKSPLOATACJA REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK)
szczegóły na http://bip.koszalin.pl/?c=2568

opublikowano 18.03.2014

Zmiana ogłoszenia

http://bip.koszalin.pl/?a=19009

opublikowano 24.04.2014

Informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu składania ofert przetargu: "Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)"

Termin składania ofert: do dnia  29.05.2014r., do godziny 09:00.

Termin otwarcia ofert:  29.05.2014r., godzina 09:15.

http://bip.koszalin.pl/?a=19120

opublikowano 15.05.2014


WÓJT GMINY BIAŁOGARD
ogłasza przetarg nieograniczony na
UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW GMINY BIAŁOGARD

PLIK-OGŁOSZENIE  |  PLIK-SIWZ

opublikowano 14.02.2014

WYNIKI

opublikowano 03.03.2014


WÓJT GMINY BIAŁOGARD
ogłasza przetarg nieograniczony na
UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW GMINY BIAŁOGARD

PLIK-OGŁOSZENIE  |  PLIK-SIWZ

opublikowano 28.01.2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI 1

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

opublikowano 05.02.2014

Wyjaśnienie do pytania oferenta

opublikowano 07.02.2014

unieważnienie postępowania

opublikowano 13.02.2014


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg na:
Dostawę polegającą na zakupie paliw, olejów, smarów, płynów do sprzętów i samochodów Gminy Białogard

PLIK-OGŁOSZENIE  |  PLIK-SIWZ

opublikowano 22.11.2013

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

WYNIKI

opublikowano 16.12.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi "Usuwanie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Białogard  etap II"

PLIK-OGŁOSZENIE  |  PLIK-SIWZ

opublikowano 11.09.2013

WYNIKI

opublikowano 26.09.2013


INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU  

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Budowa dwóch wiat drewnianych i trzech placów zabaw na terenie gminy Białogard”.

1. PLIK - OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

 opublikowano 12.08.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa dwóch wiat drewnianych i trzech placów zabaw na terenie Gminy Białogard


1. Ogłoszenie (plik PDF)

2. SIWZ (plik PDF)

3. PFU (plik PDF)

4.Projekty budowlane (plik WinRar około 15 MB)

5.Kosztorysy ślepe (plik WinRar)

6.Projekt umowy (plik DOCX)

 

opublikowano 23.07.2013


 Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard
Numer ogłoszenia: 272280 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik

opublikowano 11.07.2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

opublikowano 17.07.2013

KOLEJNE PYTANIA I ODPOWIEDZI 23.LIPCA.2013

Ogłoszenie wyniku przetargu

PLIK-1

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa dwóch wiat drewnianych i trzech placów zabaw na terenie Gminy Białogard

1. Ogłoszenie (plik PDF)

2. SIWZ (plik PDF)

3. PFU (plik PDF)

4.Projekty budowlane (plik WinRar około 15 MB)

5.Kosztorysy ślepe (plik WinRar)

6.Projekt umowy (plik PDF)

opublikowano 27.06.2013

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

opublikowano 16.07.2013


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:
"REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI STANOMINO W GMINIE BIAŁOGARD"

1. OGŁOSZENIE
2. SIWZ -Stanomino
3. PRZEDMIAR ROBÓT (plik PDF około 10 MB)
4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
5. Załącznik do SIWZ WZÓR OFERTY
6. Wykaz zrealizowanych co najmniej 2 robót
7. Załacznik - Oświadczenie
8. Wykaz  pracownikow
9. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY I
10. Umowa na wykonanie robót budowlanych
11. Tabela elementów cenowych
12. PROJEKTY BUDOWLANE (duży plik około 110 MB, spakowany w programie WinRar)
13. Wyposażenie
 

opublikowano 19.02.2013

Zmiana ogłoszenia

opublikowano 20.02.2013

3. PRZEDMIAR ROBÓT W WIĘKSZEJ ROZDZIELCZOŚCI ( około 170MB pliki spakowane w programie Winrar)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

opublikowano 22.02.2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

opublikowano 04.03.2013

WYNIKI

opublikowano 05.04.2013


 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard.
PLIK-OGŁOSZENIE  |  PLIK-SIWZ  |  PLIK-ZAŁĄCZNIK

opublikowano 09.05.2013

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

opublikowano 15.05.2013

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZAŁĄCZNIK NR 4

opublikowano 17.05.2013

WYNIKI

opublikowano 28.05.2013

UNIEWAŻNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PISMO DO KIO

opublikowano 11.06.2013

POSTANOWIENIE KIO

opublikowano 26.06.2013

OGŁOSZENIE WYNIKÓW - ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

opublikowano 26.06.2013


OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  -  DOSTAWY na Dostawę  fabrycznie  nowego  mini autobusu  szkolnego dla Gminy Białogard

PLIK-OGŁOSZENIE | PLIK-SIWZ | PLIK-ZAŁĄCZNIK

opublikowano 08.04.2013

pytania i odpowiedzi

opublikowano 10.04.2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2  |  ZNAKI

opublikowano 15.04.2013

WYNIKI

opublikowano 19.04.2013


OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  -  DOSTAWY na Dostawę  fabrycznie  nowego  mini autobusu  szkolnego dla Gminy Białogard

PLIK-OGŁOSZENIE | PLIK-SIWZ | PLIK-ZAŁĄCZNIK

opublikowano 25.03.2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

opublikowano 25.03.2013

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

opublikowano 05.04.2013

 


Zarządzenie Wójta Gminy Białogard w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.( Dz.U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z póz. zmianami), na zadanie pod nazwą; „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,

opublikowano 19.12.2012

WYNIKI

opublikowano 20.03.2013


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg na:

"Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu, Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard"

PLIK1-OGŁOSZENIE | PLIK2-SIWZ

 opublikowano 06.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 opublikowano 07.12.2012

Pytania i odpowiedzi

 opublikowano 11.12.2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

opublikowano 12.12.2012

WYNIKI

opublikowano 17.12.2012

INFORMACJA Z BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCA WYNIKÓW

opublikowano 20.12.2012

 

 


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg na:

Dostawę polegającą na zakupie paliw, olejów, smarów, płynów do sprzętów i samochodów Gminy Białogard
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

PLIK1-OGŁOSZENIE | PLIK2-ZAŁĄCZNIK 

opublikowano 22.11.2012

WYJAŚNIENIA

opublikowano 27.11.2012

WYNIKI

opublikowano 10.12.2012


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Usługi doradcze w trakcie realizacji projektu” o nr POIG.08.03.00-32-201/11-00 pn.
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Białogard”

opublikowano 19.11.2012

WYNIKI

opublikowano 12.12.2012


ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Białogard w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Białogard w sprawie „Programu współpracy Gminy Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"
 

opublikowano 18.10.2012


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg na :
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard w 2012r.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ

opublikowano 06.09.2012

wyjaśnienia

opublikowano 10.09.2012

wyniki

opublikowano 19.09.2012


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg na :
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.297.125,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

1.Ogłoszenie
2.SIWZ
3.Tabela
4.Załącznik


opublikowano 05.09.2012

wyniki

opublikowano 13.09.2012


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg na :
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1500000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

1.Ogłoszenie
2.SIWZ
3.Tabela
4.Załącznik


opublikowano 20.08.2012

WYNIKI


opublikowano 28.08.2012 


 

Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Białogard w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości przeznaczonych  do  sprzedaży  w formie przetargu ustnego nieograniczonego
PLIK-ZARZĄDZENIE | PLIK-WYKAZ

-----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁOGARD
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard

-----------------------------------------------------------------------------------------
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁOGARD
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Białogard z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości przeznaczonych  do  sprzedaży  w formie przetargu ustnego nieograniczonego i bezprzetargowej

PLIK1-ZARZĄDZENIE  |  PLIK2-WYKAZ
-----------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie o zakonczeniu zbierania materiału dowodowego - Kościernica - PLIK

-----------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY BIAŁOGARD

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu.
PLIK-ZAŁĄCZNIK

-----------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard

-----------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT
GMINY BIAŁOGARD

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż położonej w obrębie ewidencyjnym Klępino Białogardzkie gm. Białogard stanowiącej własność Gminy nieruchomości niezabudowanej

PLIK-OGŁOSZENIE

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 1/2011
Wójta Gminy Białogard 
z dnia 11 stycznia 2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości przeznaczonych  do  sprzedaży  w formie przetargu ustnego nieograniczonego i ograniczonego
PLIK1-OGŁOSZENIE | PLIK2-WYKAZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE z dnia 12 grudnia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Lulewice, Redlino, Nasutowo, Zagórze, Kamosowo, Podwilcze, Łęczno, Laski, Gruszewo, Nawino, Rzyszczewo, Czarnowęsy, Byszyno, Pękanino, Kościernica, Dargikowo, Pomianowo w gminie Białogard
PLIK1-OBWIESZCZENIE PLIK2-WNIOSEK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY BIAŁOGARD
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
w sprawie sprzedaży nieruchomości  niezabudowanych w drodze przetargu PLIK1-OGŁOSZENIE  PLIK2-ZARZĄDZENIE

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wykaz osób którym udzielono ulg w roku 2011

PLIK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wytworzył:
| Beata Piścio | Ryszard Cegiełka |
Udostępnił:
Świder Adam
(2013-07-30 09:02:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2021-02-23 11:12:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 809147